Napsal Zechy | Zveřejněno 08. 09. 2016

 

Avatar, původně vytvořený Wanem, když se navždy spojil s Raavou při Harmonické konvergenci roku 9 829 BSC, je lidské ztělesnění světla a míru. Jakožto jediná osoba, která je schopna ovládat všechny živly, je Avatarovo poviností naučit se mistrovsky ovládat všechny čtyři umění ovládání živlů a tuto moc využít k udržení rovnováhy čtyř národů a světa, stejně jako mezi lidmi a duchy. Po smrti, díky Avatarskému duchu, se Avatar reinkarnuje do dalšího národa v cyklickém pořadí: oheň, vzduch, voda a země. Toto pořadí reinkarnace vychází z toho, jak se původní Avatar Wan naučil ovládat živly. Dle tohoto cyklu se také tradičně Avatar učí ovládat živly, vždy začínaje uměním jeho národa. Cyklus reinkarnací může být přerušen pouze tehdy, je-li Avatar zabit v Avatarském stavu, Raava je odstraněna z Avatarova těla nebo je Avatarský duch nakažen spirituální infekcí.

Jako součást ducha, má Avatar vrozenou schopnost vydávat se do Světa duchů. Díky tomu, že je obklopen spirituální energií, je v tomto světě nejsilnější. Díky tomuto spojení se Světem duchů, slouží jako most mezi fyzickým a duchovním světem, aby tak mohl udržovat mír a harmonii mezi těmito světy. Po Harmonické konvergenci v roce 171 ASC nechává ale Korra oba portály do světa duchů otevřené, čímž se tak vzdává své role jako mostu mezi světy a umožňuje tak duchům a lidem žít společně v harmonii. Avatar je také schopný vybavit si vzpomínky ze svých minulých životů. Tato schopnost ovšem může být oslabena nebo kompletně zničena. Avatar Aang neúmyslně toto své spojení s předchozími inkarnacemi přeruší, když přeruší svůj vztah s Avatarem Rokem. I přes to ale své spojení později dokázal plně obnovit. Když ovšem Vaatu vytáhl z Korry Raavu a zničil jí, přerušíl tím i její spojení s předchozími Avatary i přes to, že Raava se nakonec vrátila a znova spojila s Korrou.

Avatar má také schopnost ovládat energii samotnou, i když tuto techniku se naučilo pouze málo Avatarů a ještě mín jí využilo. Aang se tuto techniku naučil od Lví želvy a využil ji proti Králi Fénixe Ozaiovi, aby ho zbavil jeho vlády nad ohněm, čímž ukončil stoletou válku. Tuto techniku znova použije proti Yakonovi, aby ukončil vládu jeho teroru nad Republic City, a když se Korra po ztrátě jejích schopností spojí s Aangem, Aang jí pomocí ovládání energie vrátí její schopnosti. Korra pak tuto techniku využije, aby navrátila schopnosti vládce Lin Beifongové a dalším obětem Amonovo unikátní techniky.

Poté, co se Avatar naučí ovládat Avatarský Stav a stane se mistrem v ovládání živlů, je Avatar označován jako plně uvědomělý.

Historie

Předtím, než se Wan stal prvním Avatarem, byl vykázán do duchovní divočiny z Ohnivé lví želvy poté, co ukradl schopnost ovládání ohně. Během dvou let jeho vyhoštění, co se Wan spřátelí s duchy a vylepší své schopnosti ovládání ohně, se rozhodl cestovat po světě, aby našel další města lvích želv. Při jeho cestách Wan potkává Raavu, ducha světla a míru, bojujícího s Vaatuem, duchem temnoty a chaosu. Nevědom si Vaatuovo identity je Wan oklamán a oddělí jej od Raavy, čímž uvolní temnotu a chaos do světa. Aby svou chybu napravil, začal cestovat společně s Raavou a hledal ostatní lví želvy, aby se naučil ovládat vzduch, vodu a zemi. O rok později, během jejich souboje s Vaatuem během Harmonické konvergence, Wan se natrvalo spojí s Raavou, čímž se stává Avatarem a získává schopnost ovládat všechny čtyři živly naráz. Když Wan uzavřel Vaatua do Stromu času, opouští Svět duchů a duchové se vydávají do jejich vlastního světa. Wan poté uzavírá portály, aby žádný člověk nebyl schopný se fyzický dopravit do duchovního světa a Vaatu se tak nemohl vrátit, čímž na sebe bere poslání být mostem mezi světy a udržovat tak mír a rovnováhu. O léta později, Raava ujišťuje umírajícího Wana, že spolu budou přes všechny jeho životy, čímž tak začíná Avatarský cyklus a Avatarova role jakožto držitele míru obou světů pokračuje.

Avatarský cyklus pokračoval po deset tisíc let, než nastala další Harmonická konvergence, kdy se Avatar Korra utkala s Unalaqem, který se pokusil vytvořit nový svět pod Vaatuovo vlivem spojením s duchem a stvořením Temného Avatara. Běheme tohoto souboje byl Vaatu schopen vytáhnout Raavu z Korry a ducha světla zničit. Čímž zničil Korry spojení s předchozími životy a ukončil tak Avatarský cyklus. Po spojení s kosmickou energií vesmíru, během Korry meditace ve Stromu času, byla schopna vytvořit obří astrální projekce sebe sama, aby mohla bojovat s Unavaatu. Koře se podařilo s Jinory pomocí získat zpět ducha světla, očistit Unalaqa a rozptýlit tak Temného Avatara. Vteřiny před koncem konvergence se Raava a Korra znovu spojují. I přes obnovu jejího Avatarského ducha, Korra již dále nebyla schopna spojit se svými předchozími životy. Poté, co se rozhodne nechat portály otevřené, tak Avatar již dále není mostem mezi světy. Pokračuje ovšem v poslání Avatara držet mír ve světě.

Avatarský cyklus

Avatarský cyklus je založený na přechodech čtyř období, související s pořadím, jak se Wan naučil ovládat živly: Oheň jako léto, vzduch jako podzim, voda jako zima a země jako jaro.

Když Avatar zemře, další se zrodí do národa dle pořadí v cyklu. Avatarka Yangchen, vzdušný nomád, se reinkarnovala jako Kuruk z Vodního kmene, následované Kyoshi z Království země a Rokem z Národa ohně.

Avatarský cyklus také určuje, jak se Avatar bude učit ovládat živly. První je vždycky element národa, do kterého se Avatar narodí. Avatar, který se narodí jako vládce vody tak nejdřív musí ovládnout vodu, poté zemi, oheň a nakonec vzduch. Kvůli jeho unikátní situaci, se Aang pokoušel naučit od Joenga Joenga ovládání ohně, jako druhé. Naučil se sice vytvořit oheň, nebyl ovšem dost duševně zralý na to, aby jej dokázal udržet. Ovládání ohně se nakonec ve správném pořadí naučí až od Zuka.

Každý Avatar má živel, s jehož ovládáním má problémy, vždy dle jeho povahy. Tento element je pak pro něj často těžké se naučit a někdy se to zdá až nemožné, dokud není vystaven situaci, kdy není jiné možnosti, než jej ovládnout. I když je to většinou opačný element k Avatarově národu, není to pravidlem. Roku měl problém s ovládáním vody, stejně jako velké problémy měl Aang s ovládáním země, jelikož technika vládců země byla opačná k jeho povaze, kdy se Aang nevrhal přímo do boje a snažil se uhýbat problémům jak jen mohl. Jako rozený vládce vody, Korra si oblíbila protikladné elementy, díky své povaze ale zase měla problém s klidnou a vyhýbavou technikou vládců vzduchu.

Známí Avataři

 • Korra (Vodní kmeny, Jižní vodní kmen)
  • 153 ASC - současnost
 • Aang (Vzdušní nomádi, Jižní vzdušný chrám)
  • 12 BSC - 153 ASC
 • Roku (Národ ohně, Rokův ostrov)
  • 82 BSC - 12 BSC
 • Kyoshi (Království země, dnes Ostrov Kyoshi)
  • 312 BSC - 82 BSC
 • Kuruk (Vodní kmen, Severní vodní kmen)
  • přibližně 345 - 312 BSC
 • Yangchen (Vzdušní nomádi, Západní vzdušný chrám)
  • Neznámo - přibližně 345 BSC
 • Nepojmenovaný Avatar Ohně (Národ ohně)
  • Roky neznámé
 • Wan (Ohnivá lví želva)
  • přibližně 9 829 BSC (Začátek Avatarské cyklu a éry Avatara)

Ovládání více živlů

Avatar je schopen ovládat více živlů naráz. Aang tuto schopnost poprvé předvedl v poušti, kde ovládal vodu, aby nabral mraky do Katary vodního měchu, zatímco lítal pomocí ovládání vzduchu. Znovu je tato schopnost vidět v Ba Sing Se, když použije ovládání země, aby vytvořil zoo pro zvířata a zároveň lítá na vzdušném skůtru.

Během jeho souboje s Ozaiem, Aang využil všechny čtyři elementy v Avatarském stavu, aby tak byl téměř neporazitelný a mohl využít všechny čtyři v destruktivní baráži útoků. Nejprve díky ovládání vzduchu vytvořil sférický vzdušný štít a poté prstence z ohně, kamenů a vody. Díky této kompresi elementů měl tak Aang k dispozici všechny materiály pro ovládání bez velkého využití obratnosti a rychlosti. Elementální sféry se také dají vužít k potlačení nepřátel, speciálně duchů, jako třeba Vaatua.

Předchozí životy

Díky reinkarnačnímu cyklu, Avatar může vyvolat vzpomínky svých předchozích vtělení. Dosáhnout toho lze pomocí meditace ve snaze spojit se se specifickým Avatarem, například když se Korra snažila spojit s Aangem a vybavit si tak vzpomínky na Yakonův soud. Je také schopen vyvolat duchovní projekci svého předchozího zjevení, či se v něj přímo proměnit. Obnovení vzpomínek také může začít, když je poblíž osob nebo objektů, které byli v předchozím životě důležité či jiných podobných spouštěčů. Toto je například vidět, když Aang pozná Avatara Roka jen dle jeho sochy, i když nevěděl jak vypadá. Stejně, jako Korra dokázala poznat Wanovu čajovou konvici jako svou vlastní. Vzdušní nomádi tuto techniku využívali k poznání Avatara, kdy si jako děcko vybral pokaždé ty stejné hračky.

Všichni Avataři jsou vzájemně spojeni jako řetěz, je-li tak přerušeno spojení s jedním Avatarem, již není možné se dostat k Avatarům před ním. Toto spojení se dá ovšem obnovit různými tradiceni, jako tak učinil například Avatar Aang při Festivalu Avatarky Yangchen, kdy přerušením vztahu s Rokem přišel o spojení s Avatary před ním.

Avatarský stav

Nejsinější a nejmocnější schopnost, kterou Avatar může vyvolat je Avatarský stav. Byl vytvořen, když se Wan navždy spojil s Raavou dotekem energie z duchovního portálu během harmonické konvergence. Tento stav dovoluje Avatarovi vyvolat mnosžví kosmické energie a znalosti předchozích Avatarů, čímž získává nadlidskou sílu a schopnost k využití mocných a netradičných technik ovládání. Do stavu může vstoupit jako reakce na smrtelné ohrožení, a jedná se tak o obranný mechanismus, nebo v emoční nouzi. V Avatarském stavu má Avatar přístup k technikám, které se za jeho života nemusel naučit, ovšem bez pořádné kontroly Avatarské stavu můžou vést tyto techniky k hrozivým výsledkům. Plně uvědomělý Avatar může stav plně ovládat a vstupovat do něj dle své libosti. Byla to právě energie Avatarského stavu, díky které byl Aang schopen pomocí ovládání vody a vzduchu zmrazit sebe a Appu v ledovci po sto let. I když fyzicky během tohoto stavu nestárnul, Aang zůstal během zamrznutí v Avatarském stavu. Takto dlouhá doba se ovšem na něm podepsala a byla hlavní příčinou jeho úmrtí.

V Avatarském stavu Avatarovi oči září, stejně jako kterákoli jiná značení na jeho těle, která následují cesty chi, například tetování vzdušných nomádů. Jeli nějaké zranění hlubší, než tetování, tato specifická oblast přestane ve stavu zářit. Bílá záře je důsledkem přítomnosti Raaviny duše v Avatarovi a kombinací všech předchozích inkarnací směřujících svou energii přes jedno tělo. Když Aang mluví v Avatarském stavu, jeho hlas zní společně s několika odlišnými hlasy. Když Korra mluví v Avatarském stavu, je slyšet její hlasy společně s Raaviným.

V Avatarském stavu je možné, aby Avatar vyvolal kteroukoli předchozí inkarnaci, čímž získává jeho tělo a hlas. Aang tak učinil v několika situacích, kdy dvakrát vyvolal Roka a jednou Kyoshi. Tyto zjevení mohou být různá. Roku je vyobrazen jako starý muž, zatímco ostatní inkarnace se zjevovali podstatně mladší. Fyzický věk v tomto zjevení evidetně nehraje roli, jelikož Kyoshi žila po 230 let, ale zjevila se jako mladá dáma. Vzhled je tak zřejmě odrazen toho, jak Avataři vnímají sami sebe. Aang například vnímá sám sebe jako dospělého vládce vzduchu s bradkou a vyholenou hlavou.

Vstup do Avatarského stavu umožňuje zrušit efekt ovládání krve.

Vstup do Avatarského stavu

 • Reflex
 • Ovládnutím
 • Spirituální spojení

Slabiny

Jelikož je Avatar v Avatarském stavu vše, jen né nesmrtelný, je zde jedna veliká slabina: Během tohoto efektu může být zraněn Avatarský duch. Pokud je v Avatarském stavu zabit, řetěz inkarnací se tím přeruší a Avatar přestane existovat.

Zajímavosti

 • Slovo Avatar je sanskrtského původu a v překladu znamená potomek.
 • V hinduistické mytologii se bohové proměli na Avatary, aby obnovili rovnováhu na zemi v období velkého zla.
 • Čínské znaky nad názvem seriálu v překladu znamenají „Božské médium, které se vzneslo nad smrtelný svět.“
 • Během návštěvy Wan Shi Tongovi knihovny, Katara zjistila, že jedna z inkarnací Avatara byl levák.
 • V nevydané pilotní epizodě Posledního vládce vzduchu byl Avatarský stav dosti zjednodušen: Aang se dobrovolně uvrhl do nebezpečí, aby do něj dokázal vstoupit a zdálo se, že je schopen jej opustit dle své vůle. 
 • V seriálu je opakující vtip, kdy lidi, kteří bojují s plně uvědomělým Avatarem v Avatarském stavu, vypadají nakonci vždycky směšně
  • Chin Dobyvatel skončil bez oblečení poté, co se postavil Kyoshi. Zůstal stát před svou armádou jen ve spodním prádle.
  • Pán ohně Sozin zůstal viset na kameném stožáru zachycen za zadní část své roby po souboji s Rokem.
  • Po bitve u Wulongského lesa, Pán ohně Ozai zůstal bezmocný, sotva schopný pohybu, ležící bezvládně na zemi, kdy si z něj Sokka, Suki a Toph utahovali.
  • Když byl Zaheer poražen Korou, byl uvězněn v kameném kuželu. Během tohoto uvěznění mu Bolin strčil do pusy ponožku, aby přestal mluvit.
 • Aang se stal plně uvědomělým Avatarem jako biologicky nejmladší, za to ale chronologicky nejstarší.
 • Wan je jediný známý Avatar, který měl zvíře a ducha za svého mistra ovládání živlů.