Napsal Zechy | Zveřejněno 12. 11. 2016

Ovládání energie je schopnost ovládat životní energii jiné osoby. Tato schopnost předchází čtyři hlavní umění ovládání, stejně jako formaci čtyř národů a stvoření Avatara.

Před Avatarem a čtyřmi národy ovládali energii Lví želvy uvnitř sebe samých a lidí, kterým tak darovali schopnosti ovládat živly. Postupem času bylo umění téměř kompletně zapomenuto, při životě jej udržovala poslední Lví želva, která uprchla před lovci. Tato poslední želva později předala schopnost ovládání energie Avataru Aangovi, který tuto schopnost využil k odebrání vlády nad ohněm Králi Fénixi Ozaiovi a o 29 let později k odebrání vlády nad vodou Yakonovi. Když byla Korra Amonem zbavena schopnosti ovládat živly, duch Avatara Aanga využil tuto schopnost, aby jí vrátil jeji schopnosti a předal jí umění ovládání energie. Ta jej poté použije, aby navrátila ovládání země Lin Beifongové.

Možnosti ovládání energie nejsou moc dobře pochopeny; je pouze známo, že ovládáním energie lze schopnost ovládat živly kompletně odebrat nebo obnovit. Toto umění může být pro uživatele nebezpečné, proto také bylo tak málo využíváno. I když je pro Avatara nutné naučit se ovládat všechny čtyři živly, ovládání energie je volitelné.

Historie

Les Wulong

Zatím co Aang hledal cestu, jak porazit Pána ohně Ozaie bez toho, aby ho nemusel zabít, Aang potkal Lví želvu. Uznávajíc starověkou moudrost tvora, Aang požádal o radu, na čež mu Lví želva mu odpověděla: „Pravá mysl pojme všechny lži a pravdy bez toho, aby byla ztracena. Pravé srdce odolá nenávisti bez toho, aniž by bylo zraněno. Od počátku času temnota vystupovala z prázdnoty, ale nakonec vždy ustoupila očistnému světlu.“ Lví želva poté zvedla tlapu a dvěma drápy se dotknula Aangovo čela a hrudi, produkujíc zelené světlo, čímž Aangovi předala umění ovládání energie.

Aang tomu zpočátku nerozuměl, ale utěšoval se touto moudrostí. Během souboje s Ozaiem Aang vstoupil do Avatarského stavu a společně se zkombinovanou silou předchozích Avatarů a čtyř živlů byl Avatar připraven udělit poslední ránu. V poslední vteřině ovšem Aang znova získal kontrolu a opustil Avatarský stav, odmítajíc ukončit život Krále Fénixe. Ozai tak zesměšňoval Aanga, že i s veškerou mocí světa je stále slaboch a pokusil se zaútočit na Aanga. Ten ovšem jeho pohyb vycítil pomocí seismického smyslu a Ozaie připoutal k zemi. V tento moment si Aang uvědomil radu lví želvy a rozhodl se dle toho jednat.

Lví želva mu totiž pověděla, že v dobách před Avatarem neovládali elementy, ale energii uvnitř sebe samotných. Aby bylo možno ovládat energii druhých, duch uživatele musí zůstat čistý, nebo se pošpiní a bude zničen.

V zápalu bitvy bylo testováno Aangovo "pravé srdce" a "pravá mysl", které mu nakonec umožnili přemoci ozaie, využít moudrosti lví želvy a ovládnout energii Krále Fénixe. Během tohoto aktu Aangovo tělo začalo zářit modře a bíle, zatímco Ozaiovo oranžově a červeně, odhalujíc jeho životní energii. Zpočátku byl Aangův duch téměř obklopen duchem vládce ohně, ale v poslední chvíli převzal moc Aangův duch, čímž odebral Ozaiovi jeho schopnost ovládat oheň.

Republic City

V roce 128 AG byl před koncilem Republic City souzen kriminálník schopen ovládat krev, Yakon, který byl za jeho činy shledán vinným a odsouzen k životě ve vězení. Ten ovšem využil svou skrytou schopnost a podmaněním každého přítomného pomocí ovládání krve se vydal na útěk. Když Aang nabil znova vědomí, vydal se jej pronásledovat a přerušil jeho pokus o útěk. Yakon znova přemohl Aanga pomocí ovládání krve a tentokrát byl odhodlán Avatara zabít. Ve smrtelném nebezpečí Aang vstoupil do Avatarského stavu, čímž přerušil jeho vliv ovládání krve, uvěznil jej v zemi a mohl se tak dostat k Yakonovi blíž, aby mu mohl odebrat jeho schopnosti.

Jižní vodní kmen

V roce 170 AG, po konfrontaci s Amonem, který zbavil Korru vlády nad živly, se Tým Avatar společně s Lin, Tenzinem a jeho rodinou vydali do Jižního vodního kmene, aby zjistili, jestli bude Katara schopná její vládu obnovit. Když si Korra uvědomila, že Katara není schopna jí její schopnosti vrátit, upadla do deprese, ve které se jí povedlo vyvolat ducha Avatar Aanga, který jí obnovil její schopnopsti a předal ji vědění ovládání energie. Korra později tuto techniku použila na Lin, aby jí vrátila její vládu nad zemí. Během následujících měsíců Korra pomocí této techniky navrátila schopnosti vládců všem Amonovo obětím, s výjimkou kriminálníků.

Strom času

Když byla Korra oddělena od Raavy Vaatuem a Unalaqem, kteří se spojili v Temného Avatara, Tenzin Koře navrhl, aby vstoupila do dutiny stromu času a ovládla energii uvnitř sebe sama. Když tak Korra učinila, spojila se s kosmickou energií, čímž vznikla její obří astrální projekce z modrého světla. V tomto stavu se Korra vydala na souboj s Temným Avatarem, aby z něj znova získala Raavu.

Osvobození zajatých duší

V roce 174 AG, Korra byla konfrontována duchovní révou, která se proti ní obrátila jako reakce na sklízení révy Kuvirou. Když Korra vystopovala uvězněné duše Jinory, Rya a dalších ve Světě duchů, Raava pověděla Koře, že musí ovládnout energii uvnitř vegetativní kapsule, ve které byli všichni drženi. Korra ovšem odvětila, že ve Světě duchů nemůže nic ovládat, z toho jí ovšem vyvedl Duch Světla, který ji řekl, že ve Světě duchů je nejmocnější, jelikož je zde propojena s veškerou spirituální energií. Vstupujíc do Avatarského stavu, Korra položila její ruku na kapsuli a začala ovládat její energii, čímž se sféra začala pomalu ztrácet ve zlatém světle a uvolnila zajaté duše.

Záchrana Kuviry

Po té, co Kuvira vystřelila ze svého duchovního kanonu v divočině Republic City, začal sbírat energii z okolních rév, čímž vznikl velice silný paprsek. Když proud energie začal ohrožovat Kuviru, Korra skočila do jeho cesty, aktivovala svůj Avatarský stav a použila ovládání energie k tomu, aby odklonila jeho kurz. Vytvořením bariéry kolem sebe se jí podařilo udržet Kuviru v bezpečí, ovšem přetížení duchovní energie vyústilo v explozi takového rázu, že roztrhla nový portál do Světa duchů.

Schopnosti

Astrální projekce

Za pomoci stromu času a propojení s kosmickou energií, Korra byla schopná ovládnout svou energii a vytvořit obří astrální projekci jejího ducha. I když projekce nebyla svázána s tělem, byla schopna obrovské síly a ovládání vody. Astrální forma umí také vystřelovat paprsek podobně jako Vaatu.

Udělování schopností vládce

Schopnost propůjčit lidem schopnosti vládce. Během éry Raavy, různé Lví želvy používali tuto schopnost, aby obyvatelům svých vesnic dali schopnost ovládat živly, když se vydali do divočiny pro jídlo. V roce 170 AG, Avatar Aang tuto schopnost využil, aby navrátil Koře její schopnosti vládce, která pak navrátila schopnosti i Lin. Lví želvy jsou ovšem jediné, které jsou známé tím, že nevládcům byli schopni dát možnost ovládat živly.

Odstranění schopností vládce

Schopnost zbavit člověka vlády nad živly permanentně, není-li obnoveno vládcem energie. Schopnost odebrat vládu nad živly byla demonstrována poprvé Aangem, když Ozaie zbavil jeho ovládání ohně a Yakona ovládání vody. V éře Raavy používali tuto schopnost Lví želvy, aby zbavili obyvatele svých vesnic jejich schopností, když se vraceli z lovu.

Manipulování s duchovní energií

Schopnost ovládat energii pocházející ze Světa duchů. Korra poprvé použila tuto techniku, když zachraňovala Jinoru, Ryu a ostatní členy jejich skupiny po té, co byli zajati duchovní révou. Později tuto technika využila i ve smrtelném světě, aby zachránila Kuviru před paprskem duchovní energie z jejího kanonu.

Nebezpečí

Ovládání energie je velice silná a potenciálně nebezpečná technika. Pokud bude duch vládce energie slabý nebo poddajný, bude nakažen duchem osoby, jejiž energii ovládá. Jako výsledek může být vládce pošpiněn nebo dokonce zničen.

Významní vládci energie

 • † zemřel během seriálů.
 • schopnost odebrat ovládání živlů.
 • schopnost udělit vládu nad živly.
 • A  schopnost vytvořit astrální projekci.

Avatar: Legenda o Aangovi

 • Avatar Aang O 
 • Lví želva U

Legenda Korry

 • Avatar Aang † O U
 • Avatar Korra U A
 • Lví želvy z Raaviny éry † O U

Zajímavosti

 • Koncept odebrání schopnosti vládce se vyskytuje v Čínské literatuře bojových umění, kde protagonista "zbaví" zloducha schopností bojových umění jako milosrdnou alternativu k zabití.
 • Zpěv, který lze slyšet když Lví želva mluví na Aanga, a když k ní Aang ve spánku plavu je Buddhistický zpěv "Na Mu A Me Tuou Fu Shi Ne".
 • Pozice rukou na čele a nad srdcem, během ovládání energie, je odraženo v referenci Lví želvy o "pravém srdci" a "pravé mysli".
 • Na Comic Con panelu v Červenci 2008, Michael Dante DiMartino a Bryan Konietzko, této schopnosti žertovně říkali "Anti-Ovládání" nebo "Unbending", jelikož této technice nebylo dáno v seriálu jméno. Jednalo se o referenci na schopnost odebrat osobě její schopnosti vládce.
 • Zatím co v seriálu je tato technika nepojmenovaná, výraz Ovládání energie se objevil na Nick.com a v Avatar Extras pro Třetí knihu: Oheň.
 • Idea ovládání energie byla vymyšlena ještě před Pilotním dílem Aanga. V roce 2003, když tvůrci vymýšleli nápady do třetí knihy, padnul i nápad na to, aby Aang Ozaie nezabíjel; Místo toho ho zbaví jeho schopností pomocí techniky dostupné pouze Avatarům.
 • Když Aang ovládání energie použil poprvé, jeho tělo zářilo modrou barvu a Ozaiovo oranžovou. Později, když jej použil proti Yakonovi, zářily pouze jeho oči a tetování. Podobně zářily i oči Korry, když praktikovala ovládání energie.
 • Amon byl schopen duplikovat schopnost odebrání vlády nad živly díky jeho unikátní formě ovládání krve. Ovládání krve je tak alternativní cesta k odebrání schopností vládce.
 • I když ovládání energie nebylo viděno století, umění ovládání energie se ukrývalo v minulých Avatarech před Aangem, i když velmi vzácně.
 • Ovládání energie je jediné umění, které může být praktikováno duchy. Může být také použito ve Světě duchů bez nutnosti fyzického těla.
 • Ovládání energie může být porovnáno k éteru, občas považovaného za pátý z klasických elementů.