Napsal Petr | Zveřejněno 08. 09. 2016

Ovládání ohně je jedno ze čtyř umění ovládání živlů, které umožňuje pohybovat ohněm. Od ostatních ovládání se jako jediné liší tím, že si vládce dokáže oheň vytvářet. Ovládání ohně je rozšířeno mezi Bojovníky slunce, lidmi z Národa ohně a z Republiky národů. Pár vládců ohně žije i na území Království země.

Oheň je živlem síly. Skládá se z velké moci umírněné neoblomnou vůlí. V průběhu Stoleté války ale vojenský Národ ohně překroutil ovládání ohně tak, aby čerpalo sílu ze vzteku, nenávisti, zloby. Ovládání ohně čerpá svou sílu ze slunce a první vládci získali jeho techniky od draků.

Ovládání ohně je známé pro svůj intenzivní a agresivní styl útoku a nedostatek odpovídajících obraných pohybů. Vládci ohně dokáží upravit některé útočné pohyby, aby fungovaly jako obrana – například vytvoří ohnivou stěnu nebo sestřelí příchozí útoky ohnivými koulemi.

Původ

Za Raavina věku dostávali lidé sílu nad ohně od lví želvy, která chránila jejich město pomocí ovládání energie. Mohli o ni požádat, kdykoli se vydávali do Pustin duchů, a při návratu ji zase odevzdat. Wan tuto moc ukradl, aby zlepšil svůj život i život svých přátel, ale byl chycen a vyhoštěn. Lví želva mu sílu ovládat oheň ponechala, aby se mohl bránit a nakonec se s duchy spřátelit. Podařilo se mu zdokonalit své schopnosti tím, že se naučil správným způsobem ovládat oheň od draků, kteří žili v Pustinách. Vyvinul svůj styl tak, že se stal prodloužením jeho těla místo pouhého nástroje na obranu. Ostatní se dozvěděli, že Wan přežil a se silou ohně se vydali do Pustin duchů, protože nadále nechtěli žit v nuzných podmínkách města.

V následujících letech se lidé naučili ovládat oheň od draků, kteří kdysi obývali zemi. První lidé, kteří se za věku Avatara naučili ovládat oheň od draků, jsou známí jako Bojovníci slunce. Právě oni porozuměli spojení mezi ohněm jejich duší, ohněm draků a sluncem. Oheň znamená energii a život, je uklidňující a tvořivý. Toto učení bylo za Stoleté války zapomenuto téměř všemi vládci a nahrazeno jiným zdrojem – vztekem a nenávistí.

Vládci ohně čerpají svou sílu ze slunce či jiných slunečních objektů, jako jsou komety. Přílet Sozinovy komety ho dokáže dramaticky posílit. Zatmění slunce přeruší ovládání ohně, což dokazuje přímé spojení mezi vládcem ohně a sluncem. Dalším důkazem je i to, že ovládání ohně je nejsilnější ve dne. Vládci ohně také čerpají sílu ze sopečné energie a blesku.

Styl boje

Vládci ohně používají jako zdroj jejich ovládání své chi. Tento aspekt ostře kontrastuje s ostatními vládcovskými umy, které využívají živly, jež se nachází v jejich okolí. Vládci ohně dokáží taktéž ovládat nebo zesílit plameny ve své blízkosti.

Ovládání ohně využívá soustředěné ohnivé salvy k přemožení protivníka ještě předtím, než uštědří poslední ránu. Rychlé a krouživé kopy a údery vytváří rozmanité tvary útočných pohybů. Tato strategie pravděpodobně činí ovládání ohně nejlépe uzpůsobeným uměním pro živloboj. Taktiky a techniky ovládání ohně vyžadovaly pro využívání v živloboji malé úpravy. Nejvíce patrný rozdíl je v omezení používání prodloužených ohnivých proudů. Přívaly kopů a úderů umožňují vládci ohně udržet v živloboji vynikající pohyblivost po celé aréně a zároveň mu dovolují pokoušet se zatlačit zpět členy nepřátelského týmu.

Kruhový pohyb je také klíčovým prvkem „napájení“ a posílení vládcových plamenů. Když vládce ohně vytváří blesk, pohybuje často svýma rukama v pomalých kruzích podobně jako vládce vody jen s větším vypětím. Vládci ohně často používají krouživé kopy a údery k posílení jejich ovládání.

Vládci ohně někdy do svého ovládání začleňují zbraně. Tvarují a směřují při tom plameny do čepelí jejich zbraní.

Speciální techniky

Modrý oheň: Pouze Azula předvedla ovládání modrého ohně. Modrý oheň se nesmí zaměňovat s bleskem. Je znakem větší fyzické síly a vytváří intenzivnější spalující účinek než běžné ovládání ohně.

Ohnivý dech: Tato technika umožnuje vládci vychrlit oheň z vlastní pusy. Smíšením vzduchu z plic s plamenem dojde k vytvoření širšího a teplejšího výbuchu. Díky této technice si generál Iroh vysloužil svou přezdívku „Drak západu“. Díky svému prostorovému rozsahu je možné pomocí ohnivého dechu odvrátit více nepřátel zároveň. Také je možné si pomocí této schopnosti okamžitě prohřát tělo i za chladných podmínek. Lze ji použít i lstivě. Nevyžaduje totiž žádné pohyby rukou, a proto je nemožné ji předpovídat. Čaj dokáže ohnivý dech posílit.

Vzplanutí: Tato schopnost by předvedena Pálivým mužem a P’Li. Dovoluje vládci podpálit objekty svou myslí namísto tradičních metod ovládání ohně. Vládci vzplanutí soustředí energii skrze vytetované třetí oko a vytvoří paprsek tepla, který s obrovskou silou exploduje. Dochází tak k vytváření přesně mířených výbuchů. Tato technika je velmi efektivní a zničující. Dá se používat jak na krátké tak i dlouhé vzdálenosti. Dokáže snadno rozbít obří balvany i vypařit velké vodní plochy. Lze také použít na zapálení věcí bez vytvoření výbuchu, podobně jako sluneční paprsek usměrněný čočkou. Paprsek ohně je možné i ohýbat. Tato technika ale může být nebezpečná pro vládce samotného stejně jako pro jeho okolí. Pálivý muž si takto v mládí, kvůli nedostatku kontroly nad nově objevenou schopností, odpálil svou pravou ruku a nohu. Jediná známá slabina vzplanutí je jeho silná závislost na nepřerušovaný to chi. Pokud dojde k zablokování cestiček chi v čele, odkud paprsek vychází, může nastat smrtící sebeodpálení.

Dračí oheň: Když draci Ran a Shaw vypustili vír ohně, objevily se v něm i ostatní barvy včetně běžné žluté, oranžové a červené.

Vnímaní energie: Podobným způsobem jako u léčení jsou vládci ohně schopní použít oheň k vnímání cestiček chi a vyložit duchovní energii. Šamanka použila tuto techniku, aby zjistila příčinu ztráty Kořiny paměti, když do ní vstoupit temný duch.

Usměrnění tepla: Někteří silnější vládci mají schopnost usměrňovat teplo. Použitím této techniky, dokáže vládce ohně zahřát velké množství tekutin, jako je voda nebo čaj, zahřát kov, nebo nechat roztát led. Usměrnění tepla umožňuje jednou rukou teplo přijmout, nechat ho projít tělem a vypustit ho druhou rukou. Takto použil tuto schopnost Pán ohně Sozin, aby ochladil lávu při výbuchu sopky, která zničila Rokuv ostrov. To funguje na podobném principu, jako technika přesměrování blesku.

Ovládání blesku

Jen pár silných vládců ohně dokáže vytvořit a ovládat blesk tak, že od sebe oddělí energie jin a jang. Ovládání blesku, také známé jako „chladnokrevné ovládání ohně“, je považováno za nejsilnější techniku ovládání ohně, která byla zpočátku dosažitelná pouze hrstkou mistrů nebo nadaných vládců ohně. Po sedmdesáti letech se toto umění rozvinulo a schopnost vytvářet blesk se rozšířila mezi mnoho lidí.

Někteří zkušení vládci nejsou schopni blesk vytvořit, protože nenašli vnitřní klid. Když se vládce s vnitřním zmatkem, pokusí vytvořit blesk, tak způsobí jen výbuch.

Vytváření blesku: Tato schopnost slouží k vytvoření a nasměrování blesku. Vyžaduje klidnou mysl a naprosté vynechání emocí.

Přesměrování blesku: Po pozorování technik ovládání vody, vytvořil Iroh techniku přesměrování blesku. Je nutné provést blesk svým tělem, nechat energii proudit skrz. Přes paži až dolů do žaludku a druhou paží opět ven. Důležité je, aby blesk neprošel srdcem, jinak může způsobit smrt.

Slabiny

Velká zima: Nízké teploty omezují schopnosti vládců ohně. Proto se ve vězení uvnitř Vroucí skály používaly izolované chladící komory, do kterých se potrubím hnal studený vzduch. Sloužili jako samotky pro vězně, kteří ovládali oheň. Na podobné principu bylo vybudováno i vězení pro P’Li v hlubinách ledové tundry na Severním pólu. Nicméně tuto slabinu lze překonat pomocí ohnivého dechu.

Úplněk: Síla ovládání vody spolu s úplňkem roste, a jelikož je oheň opakem vody, tak síla nad ohněm je do určité míry oslabena.

Nedostatek obrany: Hlavní slabinou ovládání ohně je jeho bojová povaha. Kvůli své agresivitě a snaze o neustálý útok, mu schází základní obrané pohyby. To může nezkušeného vládce učinit značně zranitelného proti nepřítelovým protiútokům. Ačkoli mistři jako Jeong Jeong dokáží oheň používat i jako účinnou obranu. Vládce také spotřebovává veliké množství energie, což ho vystavuje značné nevýhodě při dlouhém boji. Znakem mistra ovládání ohně je schopnost udržet tempo útoků po dlouhou dobu.

Nedostatečný zápal: K řádnému ovládání ohně je potřeba mít vnitřní oheň, zápal. Bez něj se ovládání stává slabé. Aang i Zuko se oba s tímto problémem setkali, ale podařilo se jim ho překonat, když jim mistři Ran a Shaw ukázali pravou podstatu ovládání ohně.

Jiné okolnosti: Síla vládce ohně se může snížit při jakékoli situaci, která by mohla jejich plameny uhasit, jako například bytí pod vodou nebo v dešti.

Špatné dýchání: Pravá síla ovládání ohně nepochází z fyzické kondice ani síly, ale ze samotného dýchání. Výcvik vládců ohně vyzdvihuje sebekázeň a dýchání jako způsoby k usměrnění a zkrocení vytvořeného ohně. Špatné dýchání znamená nebezpečně špatnou kontrolu nad vytvářeným ohněm. Z toho důvodu jsou dechová cvičení jedním z nejdůležitějších prvních kroků pro začínající vládce.

Špatná sebekázeň: I když hněv, vztek a ostatní intenzivní emoce mohou zvýšit sílu ovládání ohně, mohou také vést k nebezpečným výbuchům či požárům, a také mohou způsobit, že se nějaké plameny vymknou kontrole. Osvícený mistr ovládání ohně Jeong Jeong opakovaně zdůrazňoval, jak je to důležité, když cvičil Aanga, který omylem popálil Kataru, když odmítl poslechnout. Nedostatek sebekázně předvedl Zhao při svém souboji s Aangem.

Zatmění slunce: Spojení vládců ohně se sluncem má v noci za následky jeho oslabení a při zatmění jeho úplnou ztrátu.

Agni Kai

Mezi vládci ohně, nebo alespoň mezi těmi z vyšších vrstev, se spory o čest řeší výzvou k Agni Kai. „Ohnivý souboj“ je tradiční utkání vládců ohně staré už celá století. Tento zápas probíhá v otevřené aréně a mohou ho sledovat další diváci. Tradiční čas pro Agni Kai je buď při západu, nebo východu slunce, ačkoli tato podmínka není nutná. I když to není vysloveně pravidlem, v po Sozinově éře se z Agni Kai stal téměř výhradně souboj na život a na smrt. Vítěz může ušetřit poraženého, ale obecně se na to nahlíží jako na projev slabosti než velkorysosti. Souboj tradičně probíhá s holou hrudí a účastníci s sebou mohou mít jednoho nebo více sekundantů. To jsou lidé, kteří stojí v rohu bojiště daného soutěžícího a mohou mu pomoci před či po zápase, nebo ho v případě, že zemřel odnést. Počáteční poloha je v podřepu se zády otočenými k soupeři. V průběhu této fáze na sobě oba zúčastnění pře holá ramena nesou červenočerný přehoz, který shodí, když se otáčí tvářemi k sobě. Je považováno za nečestné zaútočit zezadu, především pro poraženého, kterého vítěz ušetřil.

Spojitost

Pohyby ovládání ohně jsou především založeny na Kung fu stylu Severní Šaolin. Znaky bojových pohybů ovládání ohně lze s podobným důrazem spatřit u technických kopů, pevných pohybů a u používání rychlých, přímých úskoků. Severní Šaolin je vnější styl, které se vyznačuje dlouhými, agresivními technikami, jež odpálí a převálcují protivníka.

Severní Šaolin upřednostňuje kopy před pěstmi či práci nohou namísto paží. Kopy jsou určeny k maximálnímu prodloužení, aniž by došlo k ohrožení rovnováhy. Významných je i pár technik z Jižní kudlanky stylu sedmi hvězd. Varianty těchto bojových umění poskytují rychlé, po sobě jdoucí útoky, které využívají chvilkových výbuchů velké síly, podobně jako výbušná síla zvaná Ging Lik. To zlepšuje silný, nepřetržitý útok, myšlenku včasného úderu a obětuje obranu kvůli větší síle. Proto je ovládání ohně nejagresivnější ze všech.

Ovládání ohně používá při soubojích na blízko i na dálku naprosto odlišné styly. Konkrétní příklady takových stylů zahrnují:

 • Cha Quan - Bojový styl, který zahrnuje akrobacii a obratné, ladné pohyby. Klade důraz na postoje a pohyby na velkou vzdálenost spojené s rychlostí a sílou.
 • Severní Šaolin - Používá se zejména na krátké vzdálenosti, využívá silné kopy a rychlé údery.
 • Jižní dračí spár - Zrcadlí, jak se drak „snáší na svou kořist“. Tento pohyb se skládá z technik na krátkou vzdálenost, které slouží k uchopení a držení za využití rukou.
 • Xi Yi Quan - Známých „sedm hvězd“ (dlaně, chodidla, lokty, kyčle, kolena, ramena a hlava) je začleněno do většiny pohybů ovládání ohně.

Zajímavosti

 • V létě se rodí více vládců ohně než v jiných ročních obdobích.
 • Ovládání ohně je silnější pokud se vládce nachází poblíž rovníku. Tento účinek se v létě výrazně zvyšuje.
 • Teplé podnebí posiluje ovládání ohně.
 • Iroh, Azula a Mako jsou jediné známé postavy se schopností vytvořit i přesměrovat blesk. Bleskoun Zolt tuto schopnost také měl a naučil Maka jak ji využívat, předtím než mu ji Amon odebral.
 • Pozdrav Národa ohně má vypadat jako plamen.
 • po Stoleté válce mají vládci ohně pověst násilníků. Bolin, Mako, Hiroshi a Asami ztratili kvůli vládci ohně členy rodiny. Amon této skutečnosti využil, aby si získal důvěru nevládců z Republic City tvrzením, že vládce ohně zabil jeho rodinu.
 • Zukovy ohnivé díky jsou inspirovány Bak Sil Lum – technikou dvojité dýky.
 • Ovládání ohně bylo první, které Wan, první Avatar, osvojil.
 • Ovládání lávy bylo původně uvedeno jako kombinace ovládání ohně a země, které dokáže pouze Avatar. Nicméně v Legendě Korry se ukázalo, že je to pouze podskupina ovládání země.
 • Na Jeong Jeongově plakátu byla slova „ovládání ohně“ zapsána jako 制火術, což lze přeložit jako „technika vytvářet oheň“.