Napsal Petr | Zveřejněno 08. 09. 2016

Ovládání vody je jedno ze čtyř umění ovládání živlů, které umožnuje pohybovat vodou ve všech jejích formách. Tento druh ovládání používají lidé z Vodních kmenů, které se dělí na Severní, Jižní a Bažinný kmen, i ti z Republiky národů. Každý z nich má svou osobitou techniku. Opakem ovládání vody je ovládání ohně.

Voda je živlem změny. Zdrojem síly jejího ovládání je měsíc. Původní vládci se tuto schopnost naučili, když sledovali, jak vytahuje příliv a tlačí odliv. Lidé z Vodních kmenů jsou jediní, kteří se svou schopnost nenaučili od zvířat, ale od ducha Měsíce a Oceánu, kteří přijali smrtelnou podobu koi kaprů již při vzniku Světa avatara.

Bojový styl vládců vody je především ladný, plynulý a souzní s přírodou. Avšak bažinný styl je více pevný a přímý. Vládci vody pracují s tokem energie. Dokáží přeměnit svou obranu v útok tak, že otočí soupeřovu sílu proti jemu samému. I když zaujmou bojový postoj, přecházejí jejich pohyby plynule z jednoho na druhý.

Původ

Za Raavina věku byla mocí nad ovládání vody obdařena vodní lví želva. Ta ji dočasně propůjčovala těm, kteří se vydali do Pustin duchů, aby se mohli bránit. Po příchodu Avatara se lví želvy vzdali své role ochránců lidstva a odmítly nadále dávat lidem schopnost ovládání živlů. Potomci původních obyvatel, kteří žili na lvích želvách, se nakonec ovládání vody znovu naučili. Sledovali, jak měsíc vytahuje příliv a tlačí odliv, a sami to napodobili. Vládci vody mají silné spojení s duchem Měsíce i jeho protějškem Oceánem, které může být negativně ovlivněno narušením rovnováhy mezi těmito dvěma duchy.

Styl boje

Síla ovládání vody je v jeho všestrannosti. Spíše než na řadu za sebou jdoucích útoků se zaměřuje na obranné pohyby. Místo pouhého odražení útoku se obranné techniky ovládání vody soustředí na kontrolu protivníka, kterou získají otočením jeho síly proti němu, nežli na přímý útok. Mnoho vládců vody s sebou nosí měch naplněný vodou, aby měli po ruce vždy zdroj pro jejich ovládání. Čím více se v jejich okolí nachází vody, tím větší mají nad protivníkem výhodu. V noci síla ovládání vody roste spolu s východem měsíce a při úplňku dosahuje nejvyššího posílení.

Speciální techniky

Ovládání vody bez rukou: Zkušení vládci dokáží ovládat vodu bez použití končetin. Záleží pouze na tom, jestli dokáží vytvořit pomocí trupu dostatek pohybu na manipulovaní s vodou. Pomocí této techniky dokáží vládci vytvořit z vody chapadla jako provizorní ruce. A pokud dosáhnou dostatečné hybnosti můžou z celého těla udělat ledový vrták.

Ovládání krve: Ovládání krve je nebezpečná technika založená na pricipu, že každý živý oranismu obsahuje vodu, a tedy je možné ho ovládat. Vládce tak dokáže vnutit svou vůli ovládané bytosti. Ovládat krev lze pouze za úplňku, kdy jsou vládci vody nejsilněší. Pouze pár vládců dokáže ovládat krev v jakoukoli denní dobu, a někteří pouze pomocí vlastní mysli.

Tuto techniku vynalezna vládkyně Hama, když ji Národ ohně uvěznil, po nájezdech na Jižní vodní kmen. Zjistila, že všechna živá stvoření, zvířata i lidé, se skládají převážne z vody, kterou je možné ovládat. Později po konci Stoleté války bylo ovládání krve na popud Katary prohlášeno za nezákonné.

Pohybování s mraky: Vládce vody spolu s vládcem vzduchu může snadno hýbat s mraky, které jsou tvořeny vzduchem i vodou, a rozmanitě je tvarovat.

Zkapalnění: Nejen, že dokáží zkušení vládci vody použít blízký mrak nebo mlhu jako zdroj vody, ale dokáží také zkapalnět vodní páru přímo ze vzduchu. Vzhledem k velmi nízkému obsahu vodní páry v atmosféře je získáné množství vody zcela minimální. Příznivější podmínky a klima dokáží množství vody ve vzduchu navýšit.

Léčení: Někteří vládci dokáží používat ojedinělou schopnost, se kterou dokáží léčit zranění přesměrováním cestiček s energií nebo chi uvnitř těla. Vládci vody dokáží vyléčit nemocného nebo zraněného obklopeného vodou, které při tomto procesu září. Posíleno duchovními znalostmi může být odvětví této schopnosti používáno i k uklidnění rozhněvaných duchů. Toto učení bylo až do konce Stoleté války určeno dívkám Severního vodního kmene, které měli zakázáno učit se bojovat. Jen ti nejsilnější léčitelé z celého světa dokáží s pomocí vody z Oázi duchů vzkřísit mrtvé.

Ovládání rostlin: Ovládání rostlin umožnuje vládci vody ovládat a pohybovat s každým druhem rostlin. Dokáží také velmi rychle stlačit a nahradit rostlinnou hmotu rostlin, které ovládají, protože buněčná tkáň rostlin je přizpůsobivější něž ta živočišná. Tím pádem není na ovládání rostlin třeba úplněk. Zkušení vládci jsou schopni z rostlin veškerou vodu vyextrahovat. Takto vysušené rostliny uvadnou nebo se rozpadnou. Síla této schopnosti záleží na zkušenostech vládce a na fázi měsíce. Tedy čím blíže je měsíc úplňku, tím větší rostliny lze ovládat.

Ovládání tekutin: Vládci vody dokáží ovládat jakoukoli tekutinu, která obsahuje vodu (např.: parfém, bahno, polévka, inkoust, …).

Ovládání duchů: Tato schopnost je odvětví léčení obohaceného o duchovní znalosti. Vládce vody, který obklopí ducha nebo lidskou duši spirálou vody, je schopný vyvolat změnu mezi pozitivní a negativní energíí, a vytvořit tak vnitřní rovnováhu nebo chaos.

Pohybování s párou: Tato technika umožňuje vládci pohybovat s vodní parou, což může použít k zamražení cíle nebo k vytvoření clony.

Běh po vodě: Je technika, pomocí které se vládci mohou pohybovat po vodě ve vysokých rychlostech.

Slabiny

Zdroj vody: Vládci vody získavají značnou výhodu nebo nevýhodu podle toho, kolik se v jejich okolí nachází vody. Z toho důvodu si většina vládců nosí svůj zdroj vody vždy při sobě.

Spoutání: Ovládání vody závisí ve většině případů na pohybech vládcova těla, především rukou. Proto jsou vládci vody prakticky bezmoční, když mají spoutáné ruce nebo zablokované chi.

Zatmění měsíce: Protože vládci vody získavají sílu z měsíce a při úplňku je nejvyšší, dochází při jeho zastínění k úplné ztrátě schopnosti. Tento jev nastane i pokud je narušena roznováha mezi duchem Měsíce (Tui, „tlak“) a Oceánu (La, „tah“) nebo je jeden z důchu zraněn, či zabit.

Emocionální stav: Síla vládců pochází z vnitřní životní energie, chi. Kvůli tomu je síla ovládání vody úzce spjátá s vládcovým citovým rozpoložením. Když se vládce rozčílí, jeho síla vzroste, ale ztratí nad ní kontrolu. Ačkoli to může být pro vládce s malým nebo žádným výcvikem nebezpečné, zkušeným vládcům dokáže poskytnout výhodu, stejně jako vnitřní roznováha.

Blesk: Voda je přírodní vodič elektrického proudu a vzhledem k tomu kolik technik má fyzické propojení s vodou, jsou vládci vody velice zranitelní.

Spojitost

Ovládání vody je inspirováno T’ai chi ch’uan, především stylem Yang. Je to čínské bojové umění, které je založeno na pomalých a elegantních pohybech, které mají vyvolat pocit plynoucí vody.

Výhoda tai chi stejně jako ovládání vody je lehkost, se kterou dokáže bojovník kontolovat svého nepřítele, namísto pouzé snahy ho zranit. Obě umění byla ovlivněna starověkými léčebnými postupy. Lidé dokázali usměrnit své energetické cesty uvnitř těla do místa, kde bylo léčení třeba. Taktéž sdílí soustředěnost na postoj těla, dech a vizuální představu.

Zajímavosti

  • V zimě se rodí více vládců vody než v jiných ročních obdobích
  • Všechny tři podskupiny ovládání vody byly objeveny jiným kmenem: léčení Severním, ovládání rostlin Bažinným a ovládání krve Jižním kmenem
  • Ovládání vody v seriálu možné vidět jako první ze všech čtyř
  • Katara je jediná známá osoba, která se naučila používat všechny tři podskupiny ovládání vody (kromě ovládání duchů – odvětví léčení)
  • Ovládání vody jediné nepochází od zvířat
  • Při produkci epizody „Odvrácená strana měsíce“ byla technika, kterou Hama ovládala Kataru vtipně označována jako „Proč se mlátíš?“
  • Řezba na Katařině přívěsku se podobá symbolu Vodního kmene
  • Vodní bič pochází techniky Tai chi známé jako bič
  • Shodně s vysíláním Knihy Dvě: Duchové představil Microsoft ovládání vody jako jedno ze čtyř vládcovských umění dostupných na úpravu hráčova Avatara na Xbox Live
  • Na svitku ovládání vody je slovo „ovládání vody“ zapsáno čínskými znaky 截水神, které lze přeložit jako „božská schopnost zastavovat vodu“