Napsal Petr | Zveřejněno 07. 10. 2016

Ovládání vzduchu je jedním ze čtyř vládcovských umění, které umožnuje pohybovat vzduchem. Mírumilovní Vzdušní nomádi využívali tento druh ovládání v jejich každodenních životech. Opakem ovládání vzduchu je ovládání země.

Vzduch je živlem svobody. Vzdušní nomádi se odpoutali od pozemských starostí a problémů, aby nelezli klid a svobodu, které byly klíčem řešení jejich životních potíží. Vládci vzduchu neustále pátrali po duchovním osvícení, a výsledkem toho bylo, že všechny děti, které se jim narodily, byly vládci. První vládci vzduchu se tomuto umění naučili od vzdušných bizonů.

Klíčem k ovládání vzduchu je přizpůsobivost, nalezení a následování cesty nejmenšího odporu. Ovládání vzduchu je pozoruhodné tím, že je téměř čistě obranné a také nejpohyblivější ze všech čtyř umění. Vládci vzduchu dokáží přemoci mnoho protivníků zároveň pomocí rozsáhlých a silných útoků, které by mohli mít smrtelné následky. Avšak vzhledem k jejich mírné povaze, používají Vzdušní nomádi takovéto útoky velmi zřídka. Vzhledem k silnému duchovnímu propojení, se často přizpůsobují situacím, které je obklopují, a upřednostňují úhybné manévry negativního jingu před přímou konfrontací.

Původ

Za Raavina věku byla síla ovládání vzduchu dočasně propůjčována obyvatelům, kteří žili na obří lví želvě, když opouštěli vesnici kvůli sběru jídla. Poté, co lidé natrvalo opustili péči lví želvy, se vládci vzduchu znovu naučili a zdokonalili své ovládání od létajících bizonů, posvátných stvoření kultury Vzdušných nomádů. Bizoni obvykle používají jejich bobří ocas, aby vytvořili poryvy větru a, jak již název napovídá, mohli létat bez jakýchkoli viditelných pohybů. Traduje se, že vládci vzduchu přejali od bizonů šipky, které využili jako vzor pro tradiční tetování. Tyto znaky znázorňují, že vládce dosáhl mistrovské úrovně ovládání vzduchu, a jsou mu přiděleny, jakmile dokončí výcvik. Na rozdíl od ostatních národů se všichni Vzdušní nomádi rodí jako vládci vzduchu. To kvůli silnému duchovnímu spojení obsaženému v jejich kultuře.

Techniky ovládání vzduchu

Ovládání vzduchu je nejpasivnější ze všech čtyř umění. Většina jeho technik se točí okolo pohyblivosti, vyhýbání a unikání soupeři. Mimo to učí Vzdušní nomádi také k mírumilovnosti. Vládci vzduchu se snaží vyhýbat nebo odklánět příchozí útoky a neustále se pohybují v kruzích. Ovládání vzduchu založeno na duchovnosti, klidu a míru.

Speciální techniky

Vzdušná koloběžka: Vzdušná koloběžka způsob dopravy, který vynalezl Aang 2 roky před genocidou vzdušných nomádů. Jedná se o kouli vzduchu, na jejímž vrcholu je pomocí balancování možné jezdit. Používá se pro zvýšení rychlosti nebo k překonání svislých povrchů. Je možné převážet na ní i ostatní lidi. Také na krátkou chvíli umožňuje levitovat na místě. Právě díky vynalezení této techniky získal Aang své tetování a titul mistra již v útlém věku. Aang je také schopný vytvořit koloběžku z malých kuliček vzduchu.

Pohybování s mraky: Jelikož jsou mraky tvořeny ze vzduchu a vody, může je zkušený vládce různě tvarovat a pohybovat jimi. Za Raavina věku používali obyvatelé vzdušných lvích želv tuto schopnost, k vytvoření mráčků, na kterých mohli stát a létat.

Cítění: Vládci vzduchu velmi dobře vnímají pomocí smyslů, což jim umožnuje odhalovat hrozby a vnímat své okolí pomocí cítění poryvů a vibrací vzduchu, podobně jako vnímání vibrací u vládců země. Z toho důvodu si Vzdušní nomádi holí hlavy, aby se „osvobodili“ a měli silnější spojení se vzduchem, který je obklopuje.

Létání: Schopnost letu byla původně určena pouze vzdušným bizonům a vzdušným lvím želvám, avšak guru Laghimovi se úspěšně podařilo nabýt této schopnosti, když se odpoutal od všech svých pozemských břemen a dosáhl pravé a úplné svobody. Tato technika je tak vzácná, že Laghima byl jediným vládcem vzduchu v historii, kterému se ji, až do příchodu Zaheera, podařilo osvojit. O čtyři tisíce let později se Zaheer, student Laghimova učení, taktéž naučil létat, když se odpoutal od svého posledního spojení se zemí, jeho přítelkyně P’Li, poté co zemřela. Být schopen létat bez pomoci kluzáku, poskytuje vládci větší stabilitu a svobodu při letu a zároveň mu umožnuje ovládat vzduch. Ačkoli se jedná o mocnou techniku, je ovlivněna dodatečnou vahou a silou proudícího větru.

 Plachtění: Ačkoli umí všichni vládci vzduchu levitovat nebo prodlužovat skoky, má většina z nich kluzák určený k létání. Tyto ručně vyráběné, přenosné, dřevěné konstrukce se kvůli uchovávání nebo pomoci při ovládání dokáží složit do hole. Ve formě kluzáku se spolu s ovládáním používá k létání, až do doby dokud má vládce sílu k udržení proudů vzduchu. Když je silný vítr, může na krátké vzdálenosti sloužit k přepravě více osob. Jako hůl je možné ho použít jako zbraň v boji, pomoc při ovládání nebo dokonce k levitaci, když s ním vládce točí nad hlavou jako s vrtulí. Aang také využíval kluzák k windsurfingu a jeho učitel, mnich Gyatso, ho v mládí používal jako prkno na surfování ve vzduchu. Roku 174 po genocidě Nomádů byly tyto kluzáky nahrazeny plachtícími obleky.

Duchovní projekce: Mistři ovládání vzduchu, kteří mají silné spojení s jejich duchovním já, jsou schopni vyslat svého ducha do jiných míst. Dokáží tak prozkoumat podzemní, uzavřená nebo zatopená místa, či procházet pevnou hmotou. Vládci vzduchu mohou pomocí této techniky také nalézt osoby, se kterými mají silné pouto. Při Harmonické konvergenci využila Jinora posílenou variantu této schopnosti, aby pomohla Koře při boji s Temným Avatarem. Později tu schopnost použila znovu, aby našla vězněné vládce vzduchu v Ba Sing Se a cestu, jak uniknout Rudému lotosu.

Cvičební nástroje

Nějaké nástroje lze použít tak, aby pomohli vládci zdokonalovat své schopnosti a zvládnout umění ovládání vzduchu.

Hřiště na vzdušnou kopanou slouží zároveň jako herní pole i jako místo na trénink některých schopností spojených s ovládáním vzduchu. Touto hrou se cvičí především rovnováha a obratnost. Trénuje se i přesnost, jelikož míč je většinu času ovládán pomocí vzduchu.

Točivé desky jsou navrženy tak, že člověk musí věřit svým úhybným pohybům, aby se mu podařilo projít skrz. Ti, kteří si chtějí točící se desky osvojit, musí být jako list. Musí plout spolu s větrem namísto toho, aby si cestu prorazili.

Zbraně

Na rozdíl od vládců z ostatních národů, kteří zřídka používají při ovládání nástroje, vládci vzduchu běžně využívají své hole, aby zvýšili svou sílu v boji. K tomu většinou dochází posílením pohybů vytvořených mácháním nebo údery holí. Díky úzkému profilu hole je možné vytvořené proudy přesněji kontrolovat a dokonce tvarovat do čepelí. Kovové vějíře lze v kombinaci s ovládáním vzduchu taktéž kombinovat.

Když Tým Avatar procházel obchodem se zbraněmi u Národa ohně, přišel Aang s nápadem větrného meče. Vysvětlil, že vládce může ovládat vzduch u rukojeti meče a mávat s ním jako s čepelí.

Slabiny

Mírumilovné zásady: Ačkoli je považováno za nejpohyblivější vládcovské umění, za nejspornější znak ovládání vzduchu se má jeho nedostatek útočných pohybů a přiklánění se spíše k obraně. Tento znak je samotným odrazem zásad dodržovaných Vzdušnými nomády, které učí posvátnost veškerého života a vyhýbání se násilí, jak jen to je možné. V praxi ale existují případy, kdy se vládce vzduchu uchýlí k použití hrubé síly. Aang například použil vzdušný řez, aby srazil káňovosu, která chytila Moma. Je ale důležité si uvědomit, že ji napadl ve zlosti, které se vládci vzduchu učí vyhýbat. Dokonce i sama Avatarka Yangchen je přiznala k činům, které byly v přímém rozporu s učením Vzdušných nomádu, ale zajistili vyšší dobro. Nicméně při správném použití může být ovládání vzduchu stejně nebezpečné jako ostatní umění. Techniky jako vzdušná čepel nebo proud mohou být obzvláště nebezpečné pro živé bytosti, jelikož dokáží rozříznout dřevo, kámen nebo dokonce rozpůlit celé skalní sloupy. Dalším příkladem síly ovládání vzduchu bylo, když mnich Gyatso bojoval s Národem ohně, který zaútočil na Jižní vzdušný chrám. Ačkoli byl postarší a mírný, tak když čelil životu nebezpečnému útoku na svůj lid, dokázal silou svého ovládání zlikvidovat mnoho vojáků Národa ohně, než podlehl únavě a svým zraněním nakonec podlehl. Smrtícím příkladem je schopnost, kterou použil Zaheer, aby udusil královnu Země Hou-Ting.

Duchovní stránka

Mladí vládci vzduchu byli vychovávání v jednom ze čtyř vzdušných chrámů ukrytých na vrcholku hor na odlehlých ostrovech, každý v jiném koutu světa, kde jim silný vítr pomáhal při ovládání. Severní a Jižní vzdušný chrám byl výhradně chlapecký, obývaný mnichy, kteří učili mladé vládce v jejich umění. Zatímco Východní a Západní vzdušný chrám byl výhradně dívčí. Avšak rada starších rozhodla, že by Aang měl dokončit svůj výcvik ve Východním chrámu. V tom, ve kterém byli s pár dalšími chlapci poprvé představeni svým zvířecím průvodcům, vzdušným bizonům.

Vládce vzduchu je prohlášen za mistra, když naplno zvládne všech třicet šest stupňů ovládání vzduchu, anebo vytvoří novou techniku. Aang se stal výjimkou, jelikož zvládl pouze třicet pět stupňů a vymyslel nový pohyb. Vládci, kteří se stanou mistry, jsou potetování modrými pruhy, jež vedou přes hlavu a končetiny, a jsou zakončeny šipkou na čele, hřbetech dlaní a vrchní části chodidel. Mniši si holí hlavy úplně, ženy si holí čela a vzadu nechávají dlouhé vlasy. Pro Avatary, kteří se nenarodí jako Vzdušní nomádi, toto však neplatí.

Vzdušní nomádi se obecně hlásí k filozofii vyhýbání násilí a respektují všechny formy života. Vládce vzduchu nikdy nebude vyhledávat souboj a nikdy se nebude snažit udeřit nepřítele přímo. To vysvětluje důraz na obrané pohyby a zřejmý nedostatek útoků. Kvůli duchovnosti Vzdušných nomádů v souladu s počtem obyvatel je každý Vzdušný nomád vládce. Vzdušní nomádi jsou nejmenší, ale nejduchovněji založený národ, zatímco ostatní vládci tvoří jen malou skupinu z větších a lidnatějších národů.

Vládci vzduchu kladou důraz na intuici a představivost. Vždy existuje jiná cesta, po které se může vydat, stejně jako může vzduch proudit, kde se mu zlíbí. To činí ovládání vzduchu nejpohyblivějším ze všech a vzduch sám je považován za živel svobody.

Spojitost

Ovládání vzduchu je založeno na stylu bojového umění Baguazhang, taktéž známém jako „chůze v kruhu“ nebo „dlaň osmi trigramů“, spolu s malým náznakem Xingyiquan, známým jako „sladění srdce a vůle“. Baguazhang zahrnuje hladké obraty a kličky. Takové pohyby vyžadují rychlou práci nohou, vrhy a techniky dlaní. Tato bojová umění zakládají na rychlých, úhybných manévrech, které vyvolávají pocit neuchopitelnosti a výbušné síly větru, čerpají energii z nitra břicha.

Ba Gua, které využívá chůzi v kruhu osmi trigramů, je známé díky neustálým krouživým pohybům, jež ztěžují nepříteli zaútočit přímo a uštědřit ránu, podobně jako filozofie převládající u ovládání vzduchu. Pohyby zaměstnávají celé tělo hladkými obraty a kličkami, využívají rychlou práci nohou, techniky rukou, údery a vrhy. Běžnou taktikou je dostat se protivníkovi za záda a kopírovat jeho pohyby a bránit mu, aby se otočil zpátky, podobně jako činil Aang. Korra také cvičila své pohyby ovládání vzduchu na Ba Gua ploše na Ostrově vzdušného chrámu.

Zajímavosti

  • Na podzim se rodí více dětí Vzdušných nomádů než v jiných ročních obdobích.
  • Bonusy k dílu „Severní vzdušný chrám“ uvedly, že všichni Vzdušní nomádi jsou vládci vzduchu. To je činí jediným národem, ve kterém jsou všichni vládci. Tvůrci také vysvětlili, že je to, protože vládnutí pochází z duchovnosti.
  • Koncept třiceti šesti stupňů ovládání vzduchu a toho, že Aang si jeden neosvojil, se podobá filmu 36. komnata Šaolinu.
  • Kýchnutí vládce vzduchu dokáže vytvořit větší pohon než dnešní proudový motor.
  • Chápání vládců vzduchu je druhé nejhlučnější na světě. Na prvním místě se nachází vzdušní bizoni.
  • Ovládání vzduchu je jediné umění, ve kterém žádný Avatar nepředvedl použití ani jedné pod schopnosti.
  • Na Aangově plakátu je ovládání vzduchu zapsáno čínskými znaky , které znamenají „božská schopnost zastavovat vzduch“.