Napsal Petr | Zveřejněno 08. 09. 2016

Ovládání země je jedním ze čtyř umění ovládání živlů, které umožňuje pohybovat zemí a kamením ve všech jeho formách. Je nejrozšířenější v Království země a Republice národů. Jeho opakem je ovládání vzduchu.

Země je živlem hmoty, proto jsou lidé z Království země různorodí, silní a vytrvalí. Vzhledem k rozhodnutí lvích žel vzdát se role ochránců lidstva, byli Oma a Shu první, kteří se naučili ovládat zemi od jezevcokrtků.

Klíčem k ovládání země je využívání neutrálního jingu, který vede k naslouchání a vyčkávání na správnou chvíli k útoku. Když tato chvíle přijde, jedná rozhodně. Jinými slovy vládci země obvykle přestojí nepřítelovy útoky, až do doby než se sama naskytne příležitost na protiútok.

Původ

Za Raavina věku byla síla ovládání země dočasně propůjčována obyvatelům žijícím ve městě na vrcholu obří lví želvy, když opouštěli město a vydávali se na lov. Poté co se lidé trvale vzdali péče lvích želv, museli se znovu naučit a zdokonalit ovládání země, pomocí pozorování a napodobování schopností jezevcokrtků, kteří žijí v horách Království země. Podle legendy známé jako „Jeskyně dvou milenců“ byli dva odloučení milenci jménem Oma a Shu prvními vládci, kteří se to od těchto stvoření naučili. Pocházeli ze znepřátelených vesnic a díky ovládání země se mohli setkávat uvnitř hory, která je rozdělovala. Aby se ujistili, že je nikdo nenajde, vybudovali v hoře spleť tunelů. Jednoho dne však muž na schůzku nedorazil, jelikož zemřel v bitvě mezi vesnicemi. Zlomená milenka převedla zničující sílu svých schopností a definitivně ukončila spor mezi oběma vesnicemi. Ty na jejich počest společnými silami vybudovaly město dnes známé jako Omashu. A tunelům uvnitř hory se začalo přezdívat Jeskyně dvou milenců.

Styl boje

Ovládání země je nejrozmanitější ze všech vládcovských umění. Od stylu Dai Li, který se běžně používá, až po osobité techniky, jako je například styl Toph. Stejně jako u všech vládců se technika odráží od povahy každého z nich. Základem pro ovládání země fyzické propojení se zemí a velmi pevný, neproniknutelný postoj tvrdostí podobný kamenu. Mnoho vládců chodí naboso, aby zvýšili své propojení se zemí i svou sílu. Pokud ale vládci chybí odhodlání, země jeho vůli neposlechne.

S příchodem živloboje přizpůsobili vládci země styl boje tak, aby byl vhodnější pro rychlé zápasy. Mnoho vládců, kteří se účastní živloboje, se naučilo zůstávat neustále v pohybu a zpevnit se pouze na chvíli, když vystřelují v aréně disk proti soupeři. Bolinovo ovládání země je typickým příkladem stylu, který se používá uvnitř arény, i když mimo ní předvedl i některé více tradiční pohyby.

Ovládání země se od ostatních ovládání liší v tom, že zachovává zřetelnou rovnováhu mezi útočnými a obranými pohyby. Využívá tedy rovnováhu síly a obrany k přemožení nepřítele.

Princip jingu je podstatou strategie boje všech ovládání s celkově osmdesáti pěti možnými akcemi. Pozitivní jing nastane, když se člověk rozhodne pro boj, negativní jing, když se rozhodne vyhnout. Ovládání země klade důraz na neutrální jing, který vede k naslouchání a vyčkávání na útok. Když tato chvíle přijde, musí vládce jednat rozhodně bez váhání a nejistoty.

Zemi je možné ovládat i pomocí různých nástrojů a zbraní např.: hole, vějíře, kladiva, palcáty a další.

Speciální techniky

Ovládání lávy: Někteří mocní vládci země jsou schopní změnit skupenství země, kterou ovládají, a roztavit ji na lávu. Tu mohou lépe využívat v bitvě. Vládci s touto schopností dokáží tvarovat lávu do různých zbraní nebo vytvořit magmatické jezero.

Ovládání kovu: Většina vládců země není schopna ovládnout zpracované kovy. Většinou se země vyskytuje v kovu v tak minimálním množství, že ji nevycítí ani nejlepší vládci. Toph ale díky své schopnosti „vidět“ skrze zemi dokázala nalézt v kovu částečky země, zaměřit se na ně, a použít je k ovládnutí části kovu. Postupně tuto schopnost zdokonalovala a po konci Stoleté války založila akademii ovládání kovu, kde učila vládce země technice, která se později stala základem policie v Republic City. Ovládání kovu se nadále vyvíjelo a vládci už nemuseli být nadále v přímém kontaktu s kovem, aby ho mohli ovládat.

Ovládání bláta: Vládci země dokáží ovládat i rozmočenou zemi, kterou obsahuje bláto.

Kamenné rukavice: Tuto schopnost si osvojila především Dai Li. Vládce si obklopí ruce malými kamínky a vystřeluje je na svůj cíl buď postupně, nebo jako celou pěst. Další způsob využití je vystřelit na nepřítele kamennou dlaň a pomocí ní ho spoutat nebo přitáhnout.

Kamenné boty: Dai Li používá tuto schopnost ke klouzání, rychlejšímu pohybu a ke šplhání nebo držení se na stěnách či stropu.

Ovládání písku: Ovládání písku je poupravená schopnost ovládat zemi uzpůsobená pro používání v poušti Si Wong. Lidé, kteří zde žijí, se po poušti pohybují pomocí dřevěných kluzáků. Ty jsou poháněny malými písečnými bouřemi, které vytváří vládce za plachtami kluzáku. Jelikož je písek nestálý, připomíná jeho ovládání spíš ovládání vzduchu nebo vody. Ovládat písek jako takový je pro většinu vládců snadné, ale kvůli jeho sypké povaze může být pro průměrného vládce těžké si na tuto změnu zvyknout. Vládci písku jsou v jeho ovládání zběhlí díky prostředí, ve které žijí, a dokáží ho také stlačit, aby byl pevný a udržoval tvar.

Vnímání vibrací: Tuto techniku vynalezli jezevcokrtci. Zkušení vládci země dokáží vnímat vibrace, které se šíří skrze zemi, a pomocí nich vytvořit obraz prostředí. Vládce tak „vidí“ naprosto vše, co se v jeho okolí odehrává. Aby byl vládce schopný zachytit vibrace země, nesmí mezi ním a zemí být žádná překážka. Také je nutné, aby povrch obsahoval zemi, jinak není možné vibrace zachytit. Opravdu citliví vládci země dokáží pomocí vibrací rozeznat, jestli člověk lže, protože začnou vnímat nepravidelný dech nebo zvýšený tep.

Slabiny

Kontakt se zemí: Jelikož se vládci země spoléhají na přístup k zemi, můžou být jejich schopnosti narušeny, pokud jsou obklopeni kovovou bariérou, které je oddělí od naprostého kontaktu se zemí. Výjimku tvoří vládci kovů, ale ani oni nedokáží ovládat některé velmi čisté kovy, jako je platina. Ani dřevo nedokáží vládci země ovládnout.

Spodní část těla: Ovládání země je nejsilnější, když jsou vládcova chodidla v přímém kontaktu se zemí. To mu umožní přenášet svou pohybovou energii do ovládání a vytvářet tak rychlé a silné pohyby. Nicméně může být tato slabina překonána, když jsou v kontaktu se zemí jiné části těla.

Spojitost

Základem pro ovládání země byl styl Kung Fu – Hung Gar. Obě tato umění jsou založena na „velmi pevných postojích, silných kopech a úderech, které vyvolávají pocit hmoty a síly země.“ Hung Gar napodobuje zvířecí pohyby jako tvrdé údery tygra, nebo ladné přistání jeřába. Styl Toph je založen na stylu Jižní kudlanky, technika s přesnými kroky, kterou Toph využívá ke stálému kontaktu se zemí a k vidění skrze zemi.

Pojem neutrální jing úzce souvisí s filozofií „lepkavých rukou“. To je cvičení společné několika jihočínským bojovým uměním, jako jsou Chu Gar Jižní kudlanka nebo Wing Chun. Účelem lepkavých rukou je pomoci předpovědět nadcházející soupeřův pohyb. Cvičením se dotyčný naučí, jak z nepatrného pohybu paží protivníka poznat jeho příští útok. Následně se rozhodne, jestli udeří ještě dříve než protivník nebo jestli jeho útok neutralizuje. Pod toto cvičení spadá i naslouchání, reagování, rovnováha mezi útokem a obranou a přenášení energie z pevné spodní části těla.

Zajímavost

  • Na jaře se rodí více vládců země než v jiných ročních obdobích.
  • Energie zlomové linie posilují ovládání země.
  • Ovládání země je jediné, ve kterém byly všechny jeho podskupiny použity Avatary.
  • „Ovládání země“ je zapsáno znaky 運土術, které v čínštině doslova znamenají „umění hýbat zemí“.