Napsal Aika | Zveřejněno 18. 09. 2016

Svitek ovládání vody (the Waterbending scroll) je učební pomůcka při tréninku ovládání vody, k níž se váže několik epizod a zápletek v Legendě o Aangovi. Poprvé byla v příběhu použita ve stejnojmenné epizodě "Svitek ovládání vody" a naposled v epizodě "Knihovna".

Znaky použité na svitku pochází z mandarinské čínštiny, která je "úředním jazykem" světa Avatara. Osm znaků po levé straně svitku se překládají jako "Ovládání vody - cvičení první".

截水神功練習第一式

Jié shuǐ shén gōng liàn xí dì yī shì

sekat/voda/nadpřirozený/dovednost/cvičení/studium/jedna/postup

水單鞭

Tři znaky na pravé straně svitku nesou samotný název formy "Jednoduchý vodní bič".

Shuǐ dān biān

Voda/jednoduchý/bič

Jednoduchý bič

(單鞭 dān biān), Tan Pien, je oficiální formou Tai Chi, stylu čínského kung fu, podle nějž bylo Ovládání vody vytvořeno. Tato forma patří v Tai Chi k těm nejznámějším a nejpoužívanějším, což částečně vysvětluje, proč je na ni kladen takový důraz.

Výraz 截水神功 (Jié shuǐ shén gōng) není doslovným překladem Ovládání vody do čínštiny, tvůrci všechny názvy ovládání vymysleli sami na základě doslovného překladu jejich názvu - tento lze přeložit jako "Nadpřirozená schopnost rozdělovat vodu".

Čtyři řádky ilustrací na svitku neznázorňují pouze jednu formu, horní a spodní řada zobrazují "Počáteční formu" sestav Tai Chi ve dvou rozdílných formách (které byly přizpůsobeny manipulaci s vodou), dvě prostřední řady ilustrují kromě Jednoduchého biče i další formy Tai Chi - Zlatý kohout, Boční kop, Usedající drak a Plynoucí oblaka.