Napsal Zechy | Zveřejněno 08. 09. 2016

Avatarův svět má bohatou historii, která se datuje až tisíce let zpátky. Tato stránka uvádí historické události v časové ose.

Historii světa lze rozdělit do dvou částí - Před příchodem Avatara a po příchodu Avatara. V době před příchodem Avatara není mnoho známo, jediné co je známo, je že svět ještě nebyl rozdělen na čtyři národy - všichni ovládali energii uvnitř sebe samých a né elementy. Jediný kdo tuto éru ve světě pamatuje je obří lví želva.

Největší historickou událostí je stoletá válka, díky ní také vznikla datace - ASC(After Sozin's Comet = Po Sozinově Kometě) a BSC(Before Sozin's Comet = Před Sozinovo Kometou). Další větší historickou událostí je revoluce rovnoprávných, která probíhá za děje Legendy Korry.

Časová linie

Před válkou (Neznámo - 1 BSC)

 • Éra před príchodem Avatara
  • Lidé ovládají energii uvnitř sebe samých
  • Tui a La se vzdali nesmrtelnosti a přešli do světa lidí
  • Wan Shi Tong přinesl jeho knihovnu ze světa duchů do světa lidí
  • Je objeveno ovládání živlů a lidé se tak dělí do čtyř národů - Vzdušní nomádi se naučili ovládání vzduchu od vzdušných bizonů; Národ ohně se učí od draků; Oma a Shu se stali prvními vládci země - Naučili se ovládat zem od obřích krtků; Vodní kmeny se naučili ovládat vodu od ducha měsíce, když jej viděli vytahovat příliv.
 • Avatarova éra
  • Avatar se zrodil do světa - Jediná osoba, která dokáže ovládat všechny čtyři živly. Avatarský cyklus začíná.
 • Období před rokem 312 BSC
  • Vodní kmen se po občanských nepokojích rozděluje do dvou kmenů - Severní vodní kmen a Jižní vodní kmen. Vztahy mezi nimi se později udobřili a oba kmeny se sešli na oslavách nového měsíce.
  • V tu samou dobu se větší hrtska vládců vody z Jižního vodního kmene přesouvá přes Království země - objevili velkou bažinu s velkou zásobou vody, ubydlují se zde a vzniká tak Bažinný vodní kmen. Ani jeden z kmenů o jejich existenci netuší.
  • Původní vládci ohně - Bojovníci slunce, postupně slábnou v zapomění jak jejich civilizace upadá. Ostatní jsou tak přesvědčeni, že bojovníci slunce vymřeli, ovšem hrstka stále žije poblíž jejich kdysi prosperujícího města po tisíce let. Jejich umění ovládání ohně bylo předáno dalším, kteří nakonec vytvoří Národ ohně. Národ byl zprvu veden Mudrci ohně stejně jako Vzdušní nomádi. Jeden z nich se ovšem stal mocnějším než ostatní, byla vytvořena tak nová pozice - Začíná období Pánů ohně.
  • Všechny části Království země se slučují pod politické vedení města Ba Sing Se, král tohoto města se tak stal Králem země. Všechna města si ovšem zachovávají svůj suverén a Království země je tak konfederativní monarchií.
  • Do Západního vzdušného chrámu se narodí Avatarka Yangchen, během jejího avatarství panuje v celém světě mír a je ochotna pro zachování míru udělat cokoli. Po její smrti se zrodil Avatar Kuruk do Severního vodního kmene.
  • Kuruk se pokouší zabít Koha, zloděje tváří, za to, že ukradl tvář jeho manželky Ummi. Tuto událost je těžké umístit, protože dle Koha se tak událo před 700 - 800 lety, což je přes 300 let před smrtí Kuruka.
 • 312 BSC - Rok draka
  • Avatar Kuruk umírá, rodí se Avatarka země Kyoshi
 • 270 BSC - Rok psa
  • Kyoshi zabíjí China Dobyvatele a vytváří tak ostrov Kyoshi. Tento den se v Chinově vesnici slaví jako Den Avatara, na ostrově Kyoshi jako Den Kyoshi. Někdy po této události dohcází k selskému povstání proti 46. králi země, což podněcuje Kyoshi k vytvoření Dai Li.
 • 82 BSC - Rok koně
  • Avatarka Kyoshi umírá ve věku 230 let. Rodí se Avatar ohně Roku.
  • V  ten samý den se narodil Pán Ohně Sozin
 • 66 BSC - Rok psa
  • Avatarovi Roku je odhaleno jeho poslání Avatara v den jeho 16 narozenin a je poslán do světa, aby se naučil ovládat ostatní živly.
 • 58 BSC - Rok koně
  • Po smrti otce se Sozin stává pánem ohně.
 • 55 BSC - Rok kohouta
  • Avatar Roku zničil chrám ohně při zimním slunovratu, zatímco uvízl v AVatarském stavu.
 • 54 BSC - Rok psa
  • Avatar Roku se vrací po 12 letech do Národa ohně a bere si Ta Min, šlechtičná z Hlavního města.
 • ​​​​​​​50 BSC - Rok tygra
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Narodil se Guru Pathik
 • 37 BSC - Rok králíka
  • ​​​​​​​Avatar Roku objevuje kolonie Národa ohně a konfrontuje Sozina. Roku a Sozin začnou bojovat, nacož Roku zničí královský palác.
 • 12 BSC - Rok draka
  • Roku umírá zatímco bojuje proti sopce, aby ochránil vesnici na jeho ostrově. Avatar Aang se rodí mezi vzdušné nomády.
 • 2 - 1 BSC
  • ​​​​​​​Aang a jeho kamarád Bumi sjíždějí po poštovním systému pro zábavu.
  • Aang si hraje s jeho kamarádem Kuzonem z národa ohně.

Válečná léta (0 - 100 ASC)

 • 0 ASC
  • ​​​​​​​​​​​​​​Aang se ve 12 letech dovídá o jeho osudu Avatara a má být poslán do Západního vzdušného chrámu. Rozrušený a zmatený osudem Aang opouští Jižní vzdušný chrám s jeho bizonem Appou. Poté co je stáhnut vlnama při bouřce pod vodu, Aang vstupuju do Avatarského stavu a zamrzá poblíž jižního polu.
  • Pán ohně Sozin začíná jeho válku proti ostatním národům, za pomoci komety, která je později přejmenována na Sozinovu. Se silou komety tak spouští genocidu proti vládcům vzduchu, aby tak zabil Avatara. Aang je tak posledním vládcem vzduchu.

  • Národ ohně zničil město Taku(Které je velice blízko budoucího Republic City).

 • 15 ASC - Rok berana

  • ​​​​​​​Bitva mezi námořnictvem Národa ohně a Severním vodním kmenem skončí zajetím vojáků Národa ohně a jejich uniforem.

 • 20 ASC - Rok krysy

  • ​​​​​​​Pán ohně Sozin umírá ve věku 102 let; Novým pánem ohně se stává Azulon.

 • 35 ASC - Rok králíka

  • ​​​​​​​Azulonovi a Ilah se narodil Iroh - stává se tak korunním princem.

 • 39 ASC - Rok berana

  • ​​​​​​​Narodil se Joeng Joeng

 • 40 ASC - Rok opice

  • ​​​​​​​Začínají nájezdy na Jižní vodní kmen, zničení jejich města a systematické zatýkání vládců vody.

  • Hama je zajata Národem ohně.

 • 75 ASC - Rok berana

  • ​​​​​​​Kuei se narodil 51. Královi země.

 • 79 ASC - Rok prasete​​​​​​​

  • ​​​​​​​51. Král země umírá, Kuei se tak dostává na trůn a je druhým 52. Králem země, ovšem vzhledem k tomu, že je Kuei mladý je dočasným vládcem jmenovám Long Feng, který se nakonec stane nejdůvěryhodnějším rádcem. Long Feng využívá jeho pozici, aby mladému princi potlačil znalosti války a přebírá tak úplnou kontrolu nad městem.

 • 83 ASC - Rok králíka

  • ​​​​​​​Narodil se Jet

  • Ozaiovi a Urse se narodil Princ Zuko.

 • 84 ASC - Rok draka

  • ​​​​​​​Náčelniku Arnookovi a jeho ženě se narodila Princezna Yue. Jelikož se narodila velmi nemocná, byla uzdravena duchem Měsíce Tui, který tak s ní provázal svůj život.

  • Sokka se narodil Náčelniku Hakodovi a Kye.

  • Na ostrově Kyoshi se narodila Suki.

  • Šlechtici z národa ohně a jeho ženě se narodila Mai.

 • 85 ASC - Rok hada

  • ​​​​​​​Princezna Azula se narodila Pánu ohně Ozaiovi a jeho ženě Urse.

  • Hakodovi a Kye se narodila Katara

  • Ty Lee a jejích šest identických sester se narodí do šlechtické rodiny Národa ohně.

 • 87 ASC - Rok berana nebo 88 ASC - Rok opice

  • ​​​​​​​Toph Beinfonvogá se narodila Laovi a Poppy Beinfongovým z města Gaoling.

 • 94 ASC - Rok tygra

  • ​​​​​​​Iroh začíná s jeho legendárním obléháním Ba Sing Se.

  • Jižní nájezdnici útočí na Jižní vodní kmen, aby zabili posledního vládce vody. Kya, která se za něj vydává, aby ochránila Kataru tak umírá v rukách Yona Rha.

 • 95 ASC - Rok králíka

  • ​​​​​​​Iroh se dostává přes vnější hradby Ba Sing Se.

  • Irohův syn Lu Ten umírá v boji, po 600 dnech tak Iroh ukončuje jeho legendární obléhání Ba Sing Se.

  • Azulon umírá ve věku 95 let. Na trůn se dostává Ozai.

  • Krátce po smrti Azulona se ztratí Ursa.

  • Princ Zuko se stává právoplatným dědicem trůnu.

 • 97 ASC - Rok hada

  • ​​​​​​​Princ Zuko je po Agni Kai vykázán jeho otcem, aby našel Avatara. Je následován jeho strýcem Irohem.

 • ​​​​​​​99 ASC - Rok berana

  • ​​​​​​​Avatar Aang se probouzí z jeho stoletého uvěznění v ledovci.

  • Princ Zuko lokalizuje Avatara a začíná jej lovit, při jeho prvním pokusu poničí ještě více vesnici Jižního vodního kmene.

  • Masivní zatýkání vládců země a umístění na těžební plošinu Národa ohně.
  • Avatar Roku informuje během zimního slunovratu Aanga o Sozinově kometě, která má přiletět koncem léta, a že Pán ohně Ozai musí být poražen dřív, než kometa přiletí.
  • Mudrci ohně jsou obviněni ze zrady a zatčeni Admirálem Zhaem.
  • Vesnice Gaipan je zničena a její obyvatelé evakuováni.
 • 100 ASC - Rok opice
  • ​​​​​​​Útok Národa ohně v bitvě o Severní vzdušní chrám je odražen, získávají ale experimentální válečnou vzducholod.
  • Národ ohně útočí na Severní vodní kmen, útok je odražen díky Aangovi za pomoci ducha La. Admiral Zhao zabíjí ducha měsíce Tui.
  • La zabíjí Admirála Zhaa.
  • Princezna Yue odevzdává svůj život Tuiimu a stává se tak duchem měsíce.
  • Omashu je obsazeno Národem ohně.
  • Neúspěšný pokus o prolomenní vnějších hradeb Ba Sing Se pomcí vrtacího stroje.
  • Ba Sing Se se dostává pod Národ ohně pomocí povstání, které zorganizuje princezna Azula společně s Dai Li.
  • Aang je zabit Azulou a poté oživen Katarou pomocí léčivé vody z Oázy duchů.
  • General Iroh je uvězněn Azulou a Dai Li.
  • Joo Dee je jmenována do pozice nejvyššího byrokratického správce Ba Sing Se.
  • Národ ohně získává kontrolu nad Hadím průsmykem postavením opevněného mostu.
  • 1. Srpen / 1. den osmého měsíce
   • ​​​​​​​Útok na Národ ohně a jeho hlavní město vedené Aangem, během zatmění slunce. Poté co invaze selže je většina invazních sil uvězněna.
   • Během zatmění Král Bumi osvobodí své město.
   • Princ Zuko zrazuje Národ ohně a přidává se k Avatarovo týmu a jejich úkolu zabít Pána ohně.
   • General Iroh utíká z věznice národa ohně.

  • Někdy po 1. srpnu

   • ​​​​​​​Po sto letech se vrací Sozinova kometa.

   • Ozai sám sebe korunuje na Krále Fénixe a z Azuly udělá Paní ohně.

   • Řád Bílého Lotosu vedený Irohem osvbozuje Ba Sing Se.

   • Aang potkává Lví želvu - Starověké zvíře, které pamatuje historii světa - a naučí se ovládání energie.

   • Zuko a Katara porazí Azulu při Agni Kai během její korunovace. Azula tak definitivně příjde o zbytky zdravého rozum.

   • Pod mocí komety Ozai zahajuje útok vzducholodí na Království země.

   • Sokka, Toph a Suki pomocí jejich útoku vyřadí všechny vzducholodě.

   • Avatar Aang poráží Ozaie v Avatarském stavu a pomocí ovládání energie mu sebere jeho moc nad ohněm.

   • Král Fénixe Ozai je uvězněn za různé válečné zločiny.

   • Princ Zuko usedá na trůn Pána ohně a slibuje věnovat svou vládu obnovení míru za pomoci Avatara.

Po válce (100 ASC - Současnost)

 • 100 ASC - Rok opice
  • ​​​​​​​Začalo hnutí obnovení harmonie - plán avatarova týmu na návracení rovnováhy.
 • 101 ASC - Rok kohouta
  • ​​​​​​​Toph zakládá Beifongovu Akamademii ovládání kovu.
  • Krize okolo Yu Dao donutí Zuka odstoupit od původního plánu na obnovení míru, hrozí uvržení světa do války.
  • Avatar Aang odvrací válku s myšlenkou, že všechny národy mohou žít v míru společně.
  • Aang vytváří vzdušné přívržence z Officálního fan klubu Avatara Aanga.
  • Zuko začíná jeho hledání po jeho matce s pomocí Azuly.
 • Mezi lety 102 - 149 ASC
  • ​​​​​​​Aang se žení s Katarou a mají spolu tři děti - Kya, vládkyně vody; Bumi, bez schopností; Tenzin, vládce vzduchu.
  • Aang a Zuko zakládají Republic City.
  • Národ ohně daruje Republic City Aangovo obří sochu na znamení míru a dobré vůle.
  • Toph cestuje do světa, aby učila ovládání kovu. (Později se stane šéfkou Policie Vládců kovu)
  • 115 ASC (Rok kance): Narodil se Gommu.
  • 119 ASC (Rok králíka): Narodil se Tenzin. Narodil se Blesk Zolt.
  • 120 ASC (Rok draka): Narodila se Lin Beifongová. Narodil se Hiroshi Sato.
  • 128 ASC (Rok krysy): Zahájen proces s Yakonem, po jeho pokusu o útěk mu Aang odebírá jeho schopnosti.
  • 130 ASC (Rok tygra): Narodili se Shiro Shinobi, Saikhan a Noatak(Amon).
  • 133 ASC (Rok hada): Narodil se Tarrlok.
  • 135 ASC (Rok berana): Narodila se Pema a propagátor Rovnoprávných.
  • 138 ASC (Rok opice): Hiroshi Sato zakládá Future Industries.
  • 144 ASC (Rok králíka): Ve 14 letech utíká od své rodiny Noatak, poté co brání Tarrloka před Yakonem pomocí ovládání krve.
 • Mezi lety 150 - 169 ASC
  • ​​​​​​​152 ASC (Rok krysy): Narodil se Mako a Asami Sato.
  • 153 ASC (Rok vola): Avatar Aang umírá. V Jižním vodním kmeni se narodila Avatarka Korra.
  • 154 ASC (Rok tygra): Narodil se Bolin.
  • 157 ASC (Rok hada): Řád bílého lotosu nalezne na Jižním polu Avatarku Korru.
  • 158 ASC (Rok koně): Hiroshiho žena je zabita v jeho sídle Triádou Agni Kai. Narodil se Skoochy.
  • 160 ASC (Rok opice): Rodiče Maka a Bolina jsou zabiti vládcem ohně. Narodila se Jinora, nejstarší dítě Tenzina a Pemy.
  • 163 ASC (Rok kance): Narodila se Ikki, nejmladší dcera Tenzina a Pemy.
  • 165 ASC (Rok vola): Narodil se Meelo, první syn Tenzina a Pemy.
  • 167 ASC (Rok králíka): Pán ohně Zuko předává trůn jeho dceři a stává se velvyslancem za mír.
 • 170 ASC - Rok koně
  • ​​​​​​​​​​​​​​Korra se vydává do Republic City, aby se naučila ovládat vzduch.
  • V Republic City se objevují nepokoje proti vládcům.
  • Aréna pro turnaj v ovládání živlů je zničena útokem Rovnoprávných.
  • Tarrlok zajímá Korru pomocí ovládání krve.

  • Amon zbaví Tarrloka jeho schopností.
  • Rovnoprávní začínají s jejich útokem na Republic City.
  • Amon zbaví Lin Beifongovou jejích schopností.
  • Tenzinovi se narodil druhý syn - Rohan.
  • Amon zbaví Korru jejího ovládání země, vody a ohně.
  • Korra dokáže použít ovládání vzduchu po ztrátě ostatních schopností proti Amonovi.
  • Amon je odhalen jako vládce vody ze Severního vodního kmene.
  • Duch Avatara Aanga obnoví Koře schopnosti pomocí ovládání energie.
  • Korra se od Aangova ducha naučí ovládání energie.
  • Tarrlok zabíjí Amona a sebe.
  • Korra obnovuje Lin její schopnosti.
 • Po roku 170 ASC
  • ​​​​​​​Bolin se stává kapitánem ohnivých fredek.
  • Asami Sato přebírá Future industries.
  • Mako se stává policejním důstojníkem Republic City.
  • Korra a Mako opouší ohnivé fredky.
  • Festival v Jižním vodním kmeni na počest Avatara Korry.
  • Ohnivé fredky mají dva nové členy.

Zajímavosti

 • Éry na kalendáři ve Wan Shi Tongově knihovně byly vytvořeny S. L. Leem a jsou založeny na čínském kalendáři.