Napsal Hinori | Zveřejněno 04. 09. 2016

Azula byla princezna Národa ohně, dcera Pána ohně Ozaie a Ursy, sestra Zuka, starší poloviční sestra Kiyi, teta Izumi a prateta Iroha. Byla klíčovým protivníkem Týmu Avatar, pronásledovala Avatara Aanga a svého vyhoštěného bratra daleko napříč Královstvím země, doprovázena svými dvěma tehdejšími nejlepšími kamarádkami, Mai a Ty Lee.

Zázračné dítě ohně, Azula, byla sadistická, manipulativní a posedlá mocí. Byla zkušeným stratégem, organizovala úder na hlavní město Království země Ba Sing Se a zastavila invazi v Den černého slunce.

Azula chovala hlubokou mentální nestabilitu, věřila, že její matka milovala více Zuka než ji. Vychovávána svým otcem v prostředí bez matky Azula nemohla být ničím menším než perfektní v očích svého otce, jen aby od něj dostala jakýkoli projev náklonnosti. Po zradě jejích dvou nejbližších přátel, Mai a Ty Lee, tato nestabilita vyplula na povrch. Při příletu Sozinovy komety měla být Azula korunována Paní ohně, avšak porážka rukou Zuka a Katary zapříčinila její utrpení a kompletní psychické zhroucení.

V důsledku nervového zhroucení byla Azula odvedena do ústavu mentálního zdraví, aby se zotavila, ačkoli se nakonec přidala k Týmu Avatar při jejich hledání Ursy, aby je zradila a zmocnila se Zukova trůnu. Ke konci hledání se však Azula vymkla kontrole týmu.

Někdy po jejím vyhnání se Azula vrátila do Národa ohně v utajení. Jelikož se konečně smířila s tím, že nikdy nebude Paní ohně, uchýlila se ke zmanipulování Zuka, aby se z něj stal tyran. Shromáždila skupinu následovnic, převlékly se za bájné Kemurikage a zastrašily Ukana, aby se pokusil svrhnout Zuka. Když to nevyšlo, uchýlily se Azula a její následovnice k unášení dětí z Hlavního města, čímž uvrhly město do nepokojů. Stejně však Zuko a jeho spojenci dokázali děti zachránit, a tak Azula a její následovnice uprchly.

Historie

Časný život

Rané dětství

Princezna Azula se narodila princi Ozaiovi a Urse v roce 85 AG a byla pojmenována po svém dědovi z otcovy strany, Pánu ohně Azulonovi. Azula vyrůstala se vším bohatstvím, honosností a privilegii královské rodiny Národa ohně. Její mazaný důvtip a to, že byla géniem v ovládání ohně, jí zajistily velké uznání a provolávání slávy, což ji rychle učinilo Ozaiovým oblíbencem. Její otec ji začal už v rané fázi vychovávat jako svého skutečného dědice, vzal ji mezi své důvěrníky a poučoval ji o politice. Azula později nastoupila na Královskou akademii ohně, kde se setkala s Mai a Ty Lee, dvěma dcerami šlechticů Národa ohně.

I přes vysoké napětí v jejich rodině, vyvolané oblibou Azuly jejich otcem, během jejich dětství byla soudržnost a pohoda stále silná; například Azula se Zukem často přehrávali poslední duel z Lásky mezi draky, poté co hru shlédli během svých častých dovolených na Lávovém ostrově. Oba sourozenci ty vzpomínky spoustu let poté vesele připomínali. Avšak když vyrostli, nakonec se jeden druhému vzdálili.

Polevující vztahy se Zukem a Ursou

Ačkoli Azula byla jasně upřednostňována Ozaiem, cítila, že její matka miluje Zuka mnohem víc než ji, a postavila mezi sebe a Ursu se Zukem trhlinu žárlivosti. Tímhle poutem matky a syna denně konfrontovaná Azula často zkoušela nějak upoutat matčinu pozornost. Avšak tyto pokusy většinou končily rodinnou hádkou. Kolem 94 AG se Azula spolu se svou matkou a bratrem procházela v královské zahradě. Cítila se zanedbaně a znuděně, když Ursa mluvila se Zukem, a tak zapálila květinu a vyzvala Zuka, ať to na ni řekne matce. Ursa vyplísnila Azulu za nerespektování královské zahrady, ale princezna jen řekla, že si to ta květina „zasloužila“, když nerostla po jejím. Jako odplatu za to, že to na ni řekl, Azula podpálila Zukovu zadnici a nazvala ho práskačem. Nicméně Ursa ji ihned poslala do jejího pokoje. Azula odpochodovala a mračila se nad tím zacházením. Scény jako tahle se staly pravidelnými případy a ve výsledku si Ohnivá princezna vypěstovala stále vzrůstající nepřátelský postoj k Zukovi a Urse.

Vzestup ke korunní princezně

Azula spolu s Irohem a Zhaem sledovala Agni Kai Zuka s jeho otcem. Když Ozai spálil tvář jejího bratra, samolibě a triumfálně se usmála, stejně jako Zhao. Když byl Zuko vypovězen z Národa ohně, Azula se oficiálně stala Ozaiovou dědičkou. Po další tři roky pokračovala ve svém tvrdém tréninku ovládání ohně, strategie a boje, dokud se nezlepšila dostatečně na to, aby mohla sloužit svému otci. Tou dobou její ovládání ohně pokročilo na stupeň, kde byl její oheň modrý a dokázala vytvořit blesk, tudíž se celkové zvýšily její schopnosti a intenzita ovládání, což ji učinilo impozantním protivníkem.

Osobnost

Azula, narozená jako princezna a ceněná jako zázrak, vyrostla v narcistickou a sebejistou. Neoblomně se cvičila k dokonalosti a neřešila nic menšího než sebe a ty, kdo jí sloužili. Věřila, že schopnosti a nadvláda jsou vymezenými rysy síly, a pomáhala ostatním, jedině když si myslela, že je v sázce nějaký osobní zisk. Měla absolutní důvěru ve své „božské právo k vládnutí“, se kterým se, jak věřila, narodila. Nechovala soucit ani milost pro ty, které označila za zrádné nebo podřadné. Jako ta, která nechtěla nic menšího než absolutní kontrolu, měla rovněž pozoruhodnou sebekázeň a patrně byla schopná reagovat na jakoukoli situaci během chvilky, aniž by přišla o svou rozvahu.

Azula se vyznačovala zřetelným nedostatkem empatie. Dokonce i jako dítě reagovala nepřátelsky, když byla překonána; tuto vlastnost jasně předvedla, když shodila Ty Lee poté, co ji překonala v gymnastice. Toto chování mohlo charakterizovat její vztahy s přáteli po mnoho let. Ačkoli uměla ukázat sympatie vůči nim, nikdy se nestarala o jejich city a manipulovala jimi, kdy uznala za vhodné, jako když zasrašila Ty Lee, aby opustila cirkus a přidala se k ní.

Měla sklony grandiózními způsoby prosazovat sebe a svou autoritu, jako když ponížila Long Fenga před jeho přisluhovači nebo když vyhrožovala kapitánovi své lodi. Také vykazovala potřebu obdivu, především od svého otce, s kým do velké míry soupeřila, a od všech ostatních kolem ní, ačkoli v menší míře. Reagovala se zoufalstvím a zuřivostí, když se dozvěděla, že její otec jede do Království země bez ní.

Azula byla známá pro svou extrémně krutou osobnost. Už od velmi útlého věku demonstrovala sadismus, agresivitu a téměř úplný nedostatek výčitek svědomí vůči přátelům, sluhům, rodině a zvířatům. Její vlastní matka, princezna Ursa, jednou podotkla „Co je s tím dítětem špatně?“ poté, co pozorovala její občasné krutosti. Azulina první reakce na to, když zaslechla o smrti Irohova syna, byla uvažování nad tím, jestli to dělá z jejího otce dědice trůnu. Později svého strýce vyřadila jako zbabělce a ztroskotance, když se dozvěděla, že ukončil své šestisetdenní obléhání Ba Sing Se, aby truchlil pro Lu Tena. Dychtivě sledovala, jak Azulon oznámil Ozaiův trest za snahu zmocnit se trůnu, a zlomyslně se ušklíbla, když byl Zuko popálen a zjizven svým otcem. Také nevypadala, že by se starala, když její matka zmizela nebo když její dědeček zemřel. Její krutost byla zřejmě nechvalně známá a extrémní; když Iroh omylem pozřel jedovatý květ bílého nefritu, se Zukem oba rychle rozhodli, že raději požádají o pomoc v Království země a budou čelit jisté smrti, než by se zapletli s Národem ohně a byli vydáni Azule.

Azuliny charakteristické modré plameny symbolizovaly moc, kterou ovládla a kterou se neustále snažila rozšířit. Její lhostejnost také přispěla k její schopnosti vytvořit a řídit blesk, „chladnokrevný oheň“. Podle Iroha tato dovednost vyžadovala úplnou kontrolu všech emocí, což by se pro Azulu nemuselo ukázat složitým, s její jednokolejnou mentalitou. Díky těmto dovednostem byla také skvělou taktičkou. Pravidelně prokazovala mazanost, postřeh a vynalézavost, které jí poskytovaly výhodu v téměř jakékoli situaci. Osvojila si dobrou sebekontrolu, třeba když čelila Long Fengovi a podváděla ho, když byl v zajetí, a dokázala lhát s kamennou tváří a bez fyzických reakcí.

Jaká ironie, že pro všechnu tu uhlazenost a sebevědomí se Azula udržovala v nejistotě. Jako výsledek jejího odděleného královského života si vyvinula značné množství sociální neschopnosti, zejména v její nejistotě ohledně toho, jak se chovat ke klukům; během konverzace je často zastrašovala. Její trochu moc soutěživá nátura se ukázala během hry kuai ball. Později přiznala svou žárlivost na to, kolik pozornosti Ty Lee dostává od ostatních. Později Azula začala vykazovat známky křehké mentality. Pro všechnu svou sebejistotu se nakrátko opravdu rozzuřila, když ji Mai zradila, aby pomohla Zukovi utéct, a připustila, že ho miluje víc, než se bojí Azuly. Když se Azula pohnula, aby ji srazila, byla dočasně ochromena Ty Lee. Poté, co byli její kamarádky zadrženy, rozzuřená princezna nařídila, aby byly obě dvě uvězněny a „nechány hnít“. Když bylo zřejmé, že Azula držela sama sebe v úctě ke svým přátelům, jejich náhlá zrada ji okamžitě poslala ke dnu, což naznačovalo, jak nestabilní by později mohla být.

Schopnosti

Ovládání ohně

Azula byla jednou z nejlepších vládců ohně své doby, uznaná za zázračné dítě jak Ozaiem, tak Zukem. Nejvýznamnějším rysem jejího ovládání byla její schopnost vytvářet modré plameny, které jsou mnohem intenzivnější než rudé, oranžové a žluté, které obyčejně používají vládci ohně. Normálně zbarvený oheň ovládala jen v dětství. Azula také používala své plameny důmyslnými způsoby, jako vytváření trysek, vířivých kotoučů nebo ohnivých čepelí. Často ovládala oheň pouze dvěma prsty spíše než zaťatou pěstí nebo otevřenou dlaní jako ostatní vládci ohně. Pozoruhodná byla také její schopnost vytvořit větší plameny než většina vládců ohně bez unavení, a byla schopná udržovat po sobě jdoucí útoky po dlouhou dobu.

Azula demonstrovala svou schopnost kondenzovat své plameny a umožňovat svému ohni čistě proříznout skrz různé objekty. Formovány v ohnivé koule měly plameny mocný otřesný efekt, schopné rozdrtit kámen. Byla také schopná vytvořit silné štíty z vířících plamenů, které dokázaly odolat plné síle čtyř současných elementárních útoků (a bumerangu). Byla dokonce schopná před uvolněním nabít svůj oheň, což je něco, co používala během souboje s Aangem. Také zvládla zahnat a porazit spoustu Bojovnic Kyoshi použitím ovládání ohně i přímých technik.

Hloubka Azulina potenciálu vyšla najevo při jejím používání pokročilých technik, jako tvoření velkých plamenných výbuchů, vypaření vodní vlny, kterou na ni poslala Katara, použití plamenů k pohánění vpřed jako trysky a o pár minut později vytvoření a usměrnění blesku.  Když po návratu domů ovládala oheň méně, párkrát ukázala své schopnosti, třeba když dala během hry kuai míči extra pohon a vytvořila explozi. Také použila ovládání ohně k osvobození ze svých pout a krátce zaútočila na Sokku, Aanga a Toph.

Jelikož Azula před příletem Sozinovy komety postupně přišla o zdravý rozum, její ovládání ohně se stalo nesoustředěným a divokým, což ji v kombinaci s posilujícími efekty komety učinilo ještě nebezpečnější. Avšak to ji také vyčerpávalo mnohem snáze než obvykle.  I přes její stav mysli se její útoky na Zuka a Kataru během konečného duelu ukázaly zuřivými a destruktivními a byla stále schopná přesně odpálit blesky. Avšak její mentální nestabilita stále oslabovala její zdatnost na bojišti, a to nakonec vyústilo v její porážku rukou Katary. Když bojovala se svými řetězy, prokázala schopnost chrlit oheň, ale to jen vyvolalo její šílenství a vztek z porážky.

Inteligence

Azula byla extrémně inteligentním a mazaným stratégem. Byla také velmi učenlivou dívkou. Od dětství byla zběhlá ve vojenské historii svého národa a úspěšně líčila strategii Pána ohně Sozina ve staré bitvě. Také prokázala neuvěřitelnou zdatnost v učení se bojových stylů jejích nepřátel, jako třeba rozmáchlý vzdušný kop, který proti ní použil Aang v boji na vrtacím stroji. Imitovala jej ve formě rozmáchlého ohnivého kopu během boje s Bojovnicemi Kyoshi, pečujícími o Appu, a využila ten pohyb k ukončení boje se Suki. Také prokázala schopnost lhát tak dobře, že ani to Toph nedokázala ucítit, bez ohledu na to, jak do očí bijící lež to byla, což dokazuje, že Azula necítila výčitky svědomí ze lží a spousty jiných svých činností. Také prokázala schopnost zjistit, jestli někdo říká pravdu či ne, a vyjádřila to jednoduchým „prostě se vyznám v lidech“.

Dokonce i pod vlivem mentální nemoci nebyly její důvtip a schopnosti stratéga úplně ztraceny, zvládla použít přetrvávající následky chi blokování, což způsobilo extrémní pohyblivost jejího těla, k vysvobození se z pout a od Zuka. Při jiné příležitosti dokázala zachránit Tým Avatar před rojem molích vos s použitím ohnivé koule, která je přivábila, protože vydávala světlo.

Azulina inteligence ji učinila velmi dobrou v manipulování lidmi. Používala tuto dovednost na mnoho objektů, včetně jejího bratra Zuka, matky Ursy, Long Fenga, Dai Li, Sokky a do jisté míry dokonce i jejího otce.

Ostatní dovednosti

Azulina vysoká zručnost v neozbrojeném souboji byla projevena několikrát během série. Lehce se vyhnula Zukovým útokům s ohnivými noži bez použití ovládání ohně. Později odzbrojila Suki a srazila ji nohama bez ovládání. Měla také nějaké zkušenosti se skrytými zbraněmi, během zatmění použila šuriken. Její akrobacie a používání šurikenů byly zřejmě dovednosti, které si osvojila od Ty Lee a Mai. Azula byla velmi mrštná, dokázala běhat po zdech a dělat salta ve vzduchu. Odrazila útoky Aanga a Toph bez větší snahy díky vysokým skokům jako Ty Lee, což nakonec donutilo Aanga přiznat, že je příliš rychlá na to, aby ji trefil. Její fyzická síla byla také velká, dokázala s malou snahou udržet své tělo v horizontální pozici pouze s použitím rukou.

Zajímavosti

 • Azula byla tím stínovým bojovníkem během otevírací znělky původní série. Její ovládání je však oranžové místo její tradiční modré.
 • Když se Ozai korunoval Králem fénixe, považoval Azulu za svou náhradu; ona však nikdy nebyla formálně korunována a nikdy se doopravdy nestala Paní ohně. Kdyby však byla korunována, byla by první známou Paní ohně.
 • Přestože byla mladší než její bratr, občas Zukovi říkala „malý Zuzu“ a „malý bráška“.
 • Azula byla první postavou, která byla viděna, jak vytváří blesk, stejně jako jediná známá žena, která to dokáže.
  • Byla také jedinou známou ženou schopnou přesměrovat blesk.
  • Je také jednou z mála známých lidí, kteří dokáží vytvořit i přesměrovat blesk. Těmi ostatními jsou strýc Iroh, Mako a Bleskoun Zolt předtím, než mu jeho schopnost byla odebrána.
 • Azula je také druhou osobou schopnou lhát Toph, aniž by to cítila. Tou první je starý Sweepy.
 • Formy slova azul se objevují v několika jazycích, včetně španělštiny, filipínštiny, galicijštiny a portugalštiny. Ve všech znamená modrý, což by mohlo odkazovat na její modré ovládání.
  • V japonské mytologii jsou modré plameny spojovány s kitsune, liščími démony, nechvalně známými pro používání svého „liščího ohně“ na podvody, lsti a celkově zlomyslné chování.
 • Azulina originální dabérka, Grey DeLisle, také namluvila Ta Min, Rokovu ženu a Azulinu prababičku.
 • Azula byla jednou z mála postav, kterým hrála hlavní hudba, když přicházeli na scénu.
 • Ačkoli Azula byla génius v ovládání ohně, její učitelky, Lo a Li, vůbec neovládaly oheň.
 • Jediná osoba, které se Azula kdy omluvila, byla Ty Lee, když ji ranila označením koketa.
 • Ačkoli byla uchvatitelkou a nikdy nebyla oficiálně korunovaná, Azula zůstává jednou ze dvou jediných Královen země v historii a jediným známým vůdcem Království země bez dědictví.
 • Azula původně měla mít v Knize třetí domluvený sňatek, ale tento nápad byl sešrotován.
 • Zukově příběhu vyšlo najevo, že Azula pro Zuka získala jeho loď. To se však vyskytlo jen ve filmovém kánonu.
 • Azula se narodila v Roce hada, což dost sedí k její povaze, jak se zdá. Lidé narození v Roce hada mají sklon k „eleganci, inteligenci, ješitnosti, analytičnosti, intrikám a krutosti“.
 • Azulino ovládání ohně obsahuje elementy ze systému chāquán.
 • Azula je jednou ze tří známých ženských příslušnic královské rodiny Národa ohně, těmi dalšími jsou Izumi a její dcera.
 • Azula původně měla nosit brnění s působivým znakem fénixe, ale tento nápad byl také sešrotován.
 • Azula byla první ze sedmi lidí, kteří byli viděni, jak používají ovládání ohně k vystřelení sama sebe do vzduchu. Těmi ostatními jsou Jeong Jeong, Ozai, Iroh, Mako, Wan a Korra.
 • Azula je jedinou známou ženou, která kdy bojovala Agni Kai.