Napsal Kubooo85 | Zveřejněno 04. 09. 2016

Iroh byl generál Národa ohně ve výslužbe, původní Princ národa, Velmistr řádu Bílého Lotosu, mistr ovládání ohně a moudrý mentor jeho synovce Zuka. Byl starším synem Pána ohně Azulona a Ilah, a starším bratrem Ozaie. Irohova dobře známá schopnost Ohnivého dechu a jeho údajné zabití posledního draka mu vynesli uznávaný titul Drak Západu.

Narozdíl od ostatních lidí z Národa ohně, a především jeho vlastní rodiny, Iroh byl vždy moudrý, bezstarostný a duchovně založený člověk. Vážil si a uznával rovnováhu čtyř elementů, jejichž prvky přenesl i do jeho technik ovládání ohně. Iroh pomáhal Avataru Aangovi a jeho přátelům při mnoha událostech, díky čemuž byl označován za zrádce Národa ohně. Jelikož byl velice vnímavá osoba, tvrdilo se, že se vydal na cestu do Světa duchů, aby nalezl svého zesnulého syna Lu Tena. Jeho znalosti a respektování čtyř elementů mu umožňovalo dávat rady druhým; Pomohl spoustu blízkým osobám a jeho přátelům.

Po traumatické smrti svého syna, Iroh viděl Zuka jako svého vlastního syna, spíše než synovce, a povzbuzoval ho, aby si vybral svůj vlastní osud, než osud člena královské rodiny. Po Zukově korunovaci a vyřešení stoletého konfliktu, Iroh znovu otevřel svou čajovnu Jasmínový drak, kde podával čaj po zbytek své výslužby. Když považoval svou činnost ve světě duchů za dokončenou, rozhodl se opustit své tělo a odcestovat do Světa duchů, kde pokračuje v servírování čaje různým duchům.

Historie

Časný život a kariéra

Iroh byl nejstarším synem Azulona a jeho ženy Ilah, vnukem Pána ohně Sozina. Byl původně korunním princem Národa ohně, jednoho dne se tak měl stát Pánem ohně. Měl jednoho syna Lu Tena, se kterým si byl velmi blízký.

Jednou navštívil Bojovníky slunce, kde stanul před původními vládci ohně: Draky Ranem a Shawem. Iroh zde prokázal, že je hoden jejich znalostem, a draci mu tak odhalili tajemství ovládání ohně bez nenávisti a agrese. Po svém návratu Iroh tvrdil, že bojoval a zabil posledního draka, aby zajistil, že Bojovníci slunce zůstanou nerušeni, a aby zatajil, že ještě existují draci. Díky tomuto aktu a jeho ohnivému dechu si vysloužil přezdívku Drak západu.

Stejně jako jeho otec před ním, Iroh byl proslulým generálem Národa ohně během stoleté války. Na základě jeho vize z mládí, která mu ukazovala, jak dobije hlavní město Království země, Ba Sing Se, Iroh obléhal toto město po 600 dlouhých dní, kdy se úspěšně dostal přes vnější hradby - čin, který se ještě nikomu nepovedl. Bohužel, před tím, než mohl prorazit vnitřní hradby, jeho syn Lu Ten zemřel v předních linií. Ve svém žalu ztratil Iroh svého bojového ducha a obléhání zrušil. To se ukázalo jako velká potupa a selhání pro něj.

Když se vracel ze svého obléhání, jeho otec, Pán ohně Azulon, zemřel za zahádných okolností. I přes to, že byl korunním princem, byl korunovám novým Pánem ohně jeho bratr Ozai, zjevně na smrtelné přání Azulona. Přestože Iroh odešel do výslužby, byl velice ctěným občanem Národa ohně a přes jeho osobnost byl stále oblíben mezi vojáky.

Po smrti jeho syna si Iroh myslel, že nejlepší bude, když si odpočine od své práce jakožto Generála. Nevrátil se tak okamžitě do Národa ohně, ale místo toho se vydal na cestu okolo světa, což zahrnovalo i duchovní dobrodružství. Říkalo se, že se vydal do Světa duchů, aby našel Lu Tena. Tyto zkušenosti zjevně měli velký vliv na Iroha, jelikož změnil jeho pohled na svět a svůj život. V minulosti se Iroh zaměřoval na svou práci v armádě a připravoval se na to, až se stane Pánem ohně, ale po Lu Tenově smrti si uvědomil, že tohle nebyly ty nejdůležitější aspekty jeho života. Stárnoucí generál chtěl tak relaxovat a užívat si více života. Chování, které vedlo k jeho výslužbě, a díky kterému vznikl vztah s jeho synovcem Zukem. Iroh se cítil plný empatie vůči mladému princi, který byl zraněn a s ostudou vyhoštěn jeho otcem, a přál si pomoci mu: Zukův strýček jej tak začal více vidět jako adoptovaného syna.

Zukovo vyhoštění

Okolo roku 97 ASC, shovívaví Iroh dovolil svému synovci pozorvat shromáždění pořádané jeho otcem, Pánem ohněm Ozaiem, za slibu, že nebude mluvit. Zuko ovšem promluvim, dokonce si myslel, že Iroh s ním tiše souhlasí, jenže Pán ohně rozhodl, že Zuko se zůčastní Agni Kai za jeho neposlušnost. Iroh byl svědkem toho, jak Zuko odmítl bojovat, když proti němu stál jeho otec. Ve chvíli kdy Ozai popálil Zuka Iroh uhnul pohledem.

Společně pak strávili tři roky na moři, kdy hledali stoletého vládce vzduchu, jak jej popsali Mniši ohně, přes různé lokace jako Západní vzdušný chrám. Na začátku jejich úkolu se Iroh snažil pomoc svému synovci jak jen mohl, staral se třeba hodně o Zukovo zdraví. Vyhoštěný princ ovšem spoustu jeho rad, jako aby si na chvilku odpočinul, zavrhl. 

Život ve světě duchů

Někdy po roce 131 ASC, kdy cítil, že v materiálním světě udělal vše, co mohl, Iroh se rozhodl, že se vydá do světa duchů, kde si udělal spoustu přátel mezi duchy a založil zde novou čajovnu.

V roce 171 ASC, se Iroh přidal ke Koře, která se zde přeměnila ve své čtyřleté já, aby jí společně s mladým dračím duchem provedl přes temný les, jelikož si všim, že je ztracená, nabídl ji pomoc. Jelikož byli dobří přátelé s Avatarem Aangem, Korra jej okamžitě poznala a nechala se vést přes les do lepší části Světa duchů. Iroh vyjádřil, jak je velmi rád, že jí zde vidí a zmínil, že je zde akorát na čas na oslavu svatby May-Jim. Nabídl Koře čaj a sušenky, a když Korra rozpoznala Wanovu čajovou konvici, jako svou vlastní, Iroh ji vysvětlil, že jako Avatar Wan, ji používala k tomu, aby v ní přepravovala Raavu před tím, než se navždy spojili. 

Během Harmonické konvergence, Iron vystopoval Aangovo děti Bumiho, Kyu a Tenzina, po té, co jej informovala liška z Wan Shi Tongovi knihovny ohledně jejich přítomnosti ve Světě duchů. Iroh jim nabídl, že je vyvede z lesa, to ovšem Tenzin odmítl, jelikož se snažil najít svou dceru a né cestu ven. Iroh vyjádřil sympatie k jejich ztrátě, přes to je ale vyzval, aby svět duchů opustili, jelikož po Vaatuově úniku temnota ohrožovala Svět duchů. Jelikož chápal, že Tenzin neodejde bez Jinory, záhadně je varoval, aby se nevydávali hlouběji do Světa duchů, jelikož by mohli dojít na místo, kde by je jen ztracení mohli najít. Iroh poté společně s Liškou, hledačem znalostí, zmizeli. Irohovu zprávu správně Tenzin rozluštil, že mluvil o Mlze ztracených duší.

Později, když Iroh hledá nový podšálek do jeho kolekce, objevuje u Xai Bauova háje Korru, kde jí říká, že je běžné ve Světě duchů najít něco nebo někoho, koho jsme ztratili. Jelikož si všiml, že Korra vypadá ustaraně, nabídl ji, aby mu o všem pověděla. Iroh se jí snažil ulevit tím, že jen proto, že je Avatar, neznamená, že musí mít všechny odpovědi. Když mu poví o tom, že by si přála spojit se s Aangem, Iroh jí nabídne, aby se vydala za Zukem, jelikož Aang a Zuko se nakonec stali nejlepšími přáteli.

Schopnosti

Ovládání ohně

Iroh byl mistr ovládání ohně a jeden z nejmocnějších vládců ohně jeho času. Bylo zmíněno, že kdyby Aang selhal v poražení Pána ohně Ozaie, Iroh by byl pravděpodobně jediný, kdo by mohl Ozaie porazit. Iroh, stejně jako Joeng Joeng, si uvědomoval destruktivní a okouzlující moc ovládání ohně, díky které by amatérký vládce mohl snadno ztratit kontrolu. Díky tomu založil svůj styl ovládání ohně na původní moudrosti draků a učení Bojovníků slunce, od kterých se učil a střežil jejich tajemství. Toto učení zdůrazňuje krásu a životadárné schopnosti ohně; Díky tomu může Iroh ovládat oheň bez vzteku nebo zášti. Byl také schopen ukázat pravou moc ovládání ohně, když prorazil hradby Ba Sing Se velkým a koncetrovaným ohnivým výbuchem.

Iroh byl vysoce vzdělaný a velmi zběhlý ve většině stylů ovládání ohně a jejich přislušných technik. Díky tomu byl velice dobrým učitelem, když osobně trénoval svého synovce Zuka, ve většině svých velkých dovednostech ovládání ohně. Byl také jedním z mála vládců ohně, kteří měli schopnost generovat blesk. Tato technika vyžaduje velký klid mysli, ale na rozdíl od Ozaie nebo Azuly, Iroh tohoto stavu dosahoval díky vnitřímu klidu místo morálky.

Podobně jako jeho bratr, dokázal blesk generoval rychle a dokonce během intenzivního souboje. Irohova statečnost pro ovládání ohně se nakonec rozšířila i na vytváření jeho vlastních technik. Jedna z jeho vlastních technik je přesměrování blesku. Tuto techniku vynalezl pomocí pozorování hladkých a "tekutých" pohybů vládců vody a jejich schopnosti efektivně přesměrovat Chi. Techniku dokázal pak použít ve velkém množství případů, ať už k přesměrování přírodního blesku nebo blesku vytvořeného člověkem, a to dokonce dřív, než jej dotyčný dokázal vyvolat.

Zatím co pro Iroha to není moc zvláštní schopnosti, jeho zvláštní technikou je ohnivý dech, za který si vyloužil svou přezdívku Drak západu. Tuto techniku dokázal rozsáhle použít proti Dai Li, aby dal sobě a Zukovi dost času na útěk.

Iroh se snažil moc nezapojovat do soubojů, ale když byl účasten, předváděl veliké schopnosti, rychlost, obratnost a zuřivost. I navzdory jeho vysokému věku dokázal přemoct skupinu čtyř vládců ohně Admirála Zhaa během několika vteřin. Byl také schopen postavit se plné skupině Královských vládců ohně princezny Azuly, stejně jako jí samotné.

Jeho schopnosti ovládání ohně se také velmi zlepšili zatím co byl v zajetí, kde měl spoustu času na posilování. Dokázal se sám dostat z vězení a nechat pouze velkou díru v jeho cele. Šokovaný strážce Poon popsal Iroha, jako by byl celá armáda. Během příletu Sozinovi komety Iroh ukázal pravou sílu jeho ovládání ohně, když dokázal vytvořit prstenec ohně okolo něj a ostatních členů řádu Bílého lotosu, který se zvětšoval a zmenšoval dle jeho dýchání. Po několika nadechnutí dokázal tento prstenec ohně přetransformovat do ohnivé koule, kterou vypustil proti vnitřním hradbám Ba Sing Se.

Ostatní schopnosti

Iroh měl velice dobrý dar pro strategické myšlení a taktiku, což ho činilo jedním z nejlepších generálů Národa ohně. Jeho dar je velice dobře vidět díky jeho zkušenosem v Pai Sho. Jeho armáda vyhrála spoustu bitev v Království země a dokonce se dokázal dostat skrz vnější hradby Ba Sing Se. Bylo zde spoustu lidí, kteří ho i po spoustě letech v důchodu označovali jako Generála Iroha. Nicméně Admirál Zhao tak o něm mluvil převážně v sarkasmu.

Byl také milovníkem hudby; Byl dobrý zpěvák, stejně jako nadaným hráčem na pipu a tsungi roh. Měl velice dobrou znalost ostatních kultur a byl také trochu botanistou, zřejmě díky jeho velké lásce k čaji. I tak ale zřejmě tato dovednost nebyla dostatečná na to, aby se neotrávil, když si spletl velice vzácnou čajovou květinu s otrávenou. Díky jeho velké lásce k čaji byl velice výborný v jeho přípavě, což nakonec vedlo k založení vlastní čajovny v Ba Sing Se, kde nakonec získal za jeho úžasné schopnosti vlastní čajovnu v lepší čtvrti. Jeho schopnosti v přípravě čaje vedli k tomu, že vytvořil novou kombinaci čaje, mixováním čaje s mlékem a listy tapiocy.

Jakožto duchovně založený člověk měl velké znalosti duchovního světa a byl schopen vidět věci, které jiní neviděli. Byl tak schopen napřípad vidět Aanga, jak letí na Rokově drakovi Fangovi, byl také schopen okamžitě poznat, že Princezně Yue byl dán život duchem měsíce. Díky svým znalostem odešla jeho duše do Světa duchů, kde byl velice vítán.

Kromě jeho schopnosti vládce ohně prokázal také velké schopnosti ve fyzickém souboji. Po zatčení, po pádu Ba Sing Se, se ve vězení věnoval spoustu cvikům, aby tak zesílil. Dokázal tak činit bez povšimnutí stráží. Na Den černého slunce, kdy ovládání ohně nebylo možné, se i tak dokázal dostat ze svého uvěznění. Svůj útěk ovšem Iroh plánoval dávno před Dnem černého slunce, což naznačuje, že moc dobře věděl o této slabině vládců ohně, ale také přesně věděl, kdy se zatmění uděje. Tato informace nebyla nijak veřejně známá.

Zajímavosti

 • V první epizodě, Iroh povídá netrpělivému Zukovi, že ovládání ohně vychází z dechu. Toto odkazuje na jeho přezdívku Drak západu a chrlení ohně draky. Nutnost dechu je pak Irohem názorně zobrazena v epizodě Sozinova kometa, 3. část: Vstříc peklu, kdy je schopen vytvořit ohnivý kruh pomocí svého dechu.
 • Iroh má svou přezdívku Drak západu ze dvou důvodů
  • Díky jeho ohnivému dechu
  • A díky tomu, že se věří, že zabil poslední draky. Mistry ovládání ohně Rena a Shewa.
 • Ve Filipínském, Finském, Madarském, Dánském a Ruském dabingu, je to hlas Iroha místo Avatara Roka, kdo říká frází "V minulých dílech..."
 • Iroh mohl usnout kdekoli a kdykoli.
 • Iroh je jediná známá osoba, která dokázala přesměrovat přírodní blesk během bouře.
 • Aspekty Irohova života a osobnosti jsou velmi nápadné Královskému strýci Cao, jeden z osmi nesmrtelných v čínské mytologii.
 • Iroh je jedna z mála postav, která umí generovat i přesměrovat blesk. Další jsou Mako, Azula (v komiksech) a Bleskoun Zolt.
 • Celou první sezonu říká Zukovi "Princi Zuko", v dalších sériích mu pak říká pouze Zuko nebo synovče. Pravděpodobně kvůli faktu, že se Zuko zřekl svého postavení Prince národa ohně.
 • Jediná známá doba, kdy byl Iroh v Královském paláci společně se Zukem, je během Zukova Agni Kai proti Ozaiovi. 
 • Irohův pra-pra-vnuk sdílí s ním své jméno, stejně jako fakt, že byli oba Generály armády.
 • Iroh je jedna z mála postav, o které je známo, že se vydala do světa duchů. Další jsou Kemurikage a Paní s hliňkou.