Napsal Kubooo85 | Zveřejněno 04. 09. 2016

Katara je vládkyně vody z Jižního vodního kmene, kde vyrůstala s jejím bratrem Sokkou, a kteří byli společně vychováváni její babičkou Kannou. Katara je dcerou náčelníka Jižního vodního kmene Hakody a jeho manželky Kyi, je také posledním vládcem vody z celého jižního polu. Během jejího dětství žila Katara zprvu poklidný život, dokud ji Národ ohně nepřipravil o její maminku, v naději, že zabili posledního vládce vody. Když byla Katara společně se Sokkou starší, objevili posledního vzdušného nomáda, Avatara Aanga, který byl uvězněný v ledovci po sto let. Protože se Aang potřeboval naučit ovládat vodu a Katara hledala mistra pro ovládání vody, vydali se sourezenci a Aang společně na Severní pol. Katara a Sokka se nakonec stali velmi blízkými přáteli Aanga a pomohli mu najít mistry pro naučení ovládání se dalších elementů a pomoci mu tak zastavit Pána ohně Ozaie v jeho snaze o ovládnutí světa, a následné obnovení míru.

Zavraždění Katary matky a následné opuštění jejím otcem, který se s ostatními bojovníky rozhodl pustit do války, způsobilo, že se Katara začala cítit sama a traumatizovaná. Ačkoli byla Katara v péči její babičky, vystřídala nakonec v kmeni místo její matky, nakonec tak přijala svou roli ve vodním kmeni, ikdyž ještě nebyla dospělá a stala se tak nazávislou se silnou vůlí. Katara je velmi emociálně a morálně založená, má velký smysl pro spravedlnost a vždy se zastávala slabších.

Jelikož na Jižním polu nebyl nikdo, kdo by naučil Kataru ovládat vodu, byly zprvu její schopnosti velice omezené. Ovšem poté, co získala od pirátů svitek ovládání vody a mistr Paku ji nakonec přijal, jako svou žákyni, jí její odhodlání a tvrdá dřina dovolila překonat Aanga a stát se tak mistrem ovládání vody. Po jejich odchodu ze Severního polu se tak Katara stala Aangovým mistrem ovládání vody. Po skončení stoleté války Katara začíná svůj vztah s Aangem, kdy se nakonec vezmou a mají spolu tři děti - Kya, Bumi a Tenzin.

Historie

Časný život

Katara se narodila do oslabeného Jižního vodního kmene, náčelníkovi Hakodovi a jeho ženě Kye, jako malá musela tak čelit nájezdům Národa ohně už od útlého věku. Katara se narodila 45 let po opakovaných invazích národa ohně, kdy odvedli téměř všechny vládce vody, ovšem během jejího dětství zaútočili Jižní nájezdníci na Jižní vodní kmen ještě jednou, aby našli a zabili posledního vládce vody. Během jejich napadení se Yon Rha vydal do iglů její matky, kam se Katara chtěla běžet schovat, ale narazila na Yona Rha a její matku, Kya trvala na tom, aby Katara utekla. Ta se tak vydala pro svého otce, jenže už bylo pozdě. Její matku našli mrtvou - obětovala se, aby zachránila posledního vládce vody - Kataru. Smrt Kyi měla hluboký dopad jak na Kataru, tak i na Sokku.

S absencí jejich matky tak Katara zjistila, že všechny povinnosti, které v kmenu měla její matka tak zůstavají na ní i navzdory jejímu mládí. O několik let později se vydal její otec náčelník Hakoda s ostatními bojovníky z vodního kmene do války proti Národu ohně a zanechal tak Sokku i Kataru v péči Kanny, jejich babičky. Ikdyž je oba velice milovala, Katara se stále cítila traumatizovaná a osamělá.

Katara se v kmeni nakonec dokázala postarat nejen o sebe, ale i o ostatní členy Jižního vodního kmene, vyvinula si tak ochranou a mateřskou osobnost, kterou si udržovala po zbytek života. Dokonce i její vlastní bratr Sokka, ji kolikrát viděl jako jeho matku, její obraz mu nahradil obraz jeho matky, což také později Katara zaslechne. Katara také nakonec ukáže svou hlubokou náklonost ke všem svým blízkým, kdy je schopná je za jakoukoli cenu chránit a pomoct jim.

Během války

Ještě před příletem na severní pol Katara ukradla pirátům svitek ovládání vody, ze kterého se začala učit s Aangem pravé formy ovládání vody. Pokročilejším technikám ji pak také naučí Hama v knize ohně, kdy ji naučí jak získat vodu ze vzduchu či z rostlin. Krom těchto technik ji taky naučí techniku, kterou lze použít jen za úplnku, kdy je ovládání vody nejsilnější - ovládání krve, pomocí kterého se Hama dostala z vězení národa ohně.

Kvůli zabití její matky Yonem Rha se Katara také rychle naučila odpovědnosti a začla tak zastávat roli její matky, kvůli této události se také Katara cítí traumatizovaná a opuštěná, k čemuž přispěje také rozhodnutí jejich otce zapojit se s ostatními bojovníky do války proti národu ohně, také se k tomu všemu přidává ještě to, že si vypěstuje silnou citovou vazbu k Aangovi, ovšem na kterýkoli tah v této záležitosti se i kvůli probíhající válce cítí spíše ještě více zmatená.

Katara od mala touží po pomstě tomu, kdo jí zabil její matku, ovšem po střetnutí s Yonem Rha - vrahem její matky, nemá to srdce udělat takový čin jako on, protože dle ní je Yon Rha naprosto prázdný a nic v něm není.

S Aangem se nakonec dá Katara dohromady až po ukončení války. Celá tahle budoucnost byla Kataře také vyvěštěna v díle kde vystupuje Teta Wu, která jí řiká, že se jednou provdá za mocného vládce živlů - tedy za Aanga.

Obnovení harmonie

Jakožto součást hnutí obnovení harmonie, Katara a přátelé pomáhali navrátit kolonisty Národa ohna zpět do jejich domoviny, počínaje od nejnovějších kolonií. O rok později, když Aang, Katara a Sokka pomáhají při přemístění lidí z kolonie Yu Dao, vedenou starostou Nishim, zjistí, že Zuko přestal tento plán podporovat. Když se vydávají do Yu Dao, aby si s nim promluvili, žádají vojáci Národa ohně Aanga, aby opustili Yu Dao.

Zde také zbytek támu objevuje protest proti Zukovo rozhodnutí, který zahrnoval i členy Bojovníků za svobodu, a zjistili, že Zuko nedovoluje nikomu vstoupit ani opustit Yu Dao. Aang s Katarou tak přeletěli zed na jeho kluzáku, byli ovšem zastaveni několika vojáky národa ohně, kteří bránili Zuka. Když ovšem viděla Katara jak se na Aanga vrhají vojáci postavila se proti nim ve vzteku sama, poté ji ovšem Zuko zastavil s tim, že napadla jeho lidi. Aanga ovšem tento krok rozčílil a varoval jej, at nechá Kataru jít, když Zuko neuposlechl oddělil je od sebe vzdušným útokem. Aang tak chtěl nakonec splnit svůj slib, který dal Zukovo a vstoupil do Avatarského stavu, ale Kataře se povedlo Aanga uklidnit. Zuko tak souhlasil, že si s nima promluví a vzal je na prohlídku Yu Dao, kdy jim ukázal, jak silně spolu soužijí obyvatelé národa ohně i Království země. Katara tak navrhla schůzku s Králem země, kterou Aang i Zuko přijali.

Během jejich odchodu jim dala Smellerbee čas tři dny, aby našli s Králem země kompromis, na Appovi tak odlétají do Ba Sing Se, kde Aang děkuje Kataře, že ho zastavila v Avatarském stavu.

Po příjezdu do Ba Sing Se se setkala Katara a Aang s dívkama, které byly z Aangova fanklubu. Když se dozvěděli, že hledají místo k pobytu, dívky jim okamžitě nabídli nocleh. Další ráno Aang bavil dívky, což ovšem u Katary vedlo k mrzutosti a zřejmě i k žárlivosti, když zůstala bokem. Aang poté poděkoval Kataře, že ho nechala s dívkama, že se zase jednou cítil mezi svýma. Katara mu ovšem na to vše odpověděla, že si nezasloužila.

Když se setkali s Kueiem, zjistili, že vyslal vojáky ke kolonii Yu Dao, ikdyž se snažili jeho rozhodnutí vyvrátit, král si trval na svém. Aang a Katara tak spěchali do Yu Dao, aby se obyvatelé Národa ohně evakuovali.

Po návratu do Yu Dao se snažili evakuovat obyvatele Národa ohně, zde se ovšem setkávali s velkým odporem. Když se Aang rozčílil proto, že z jeho kultury si fan klub Yu Dao udělal zábavu, vydal se přemýšlet na střechu budovy, kam se za ním Katara vydala, aby si s ním promluvila a vyříkali se vše o obnovení rovnováhy. Katara Aangovi připomněla, co řikal Guru Pathik a Huu, že oddělení čtyř národů je jen pouhá iluze a všichni jsou uvnitř stejní.

Později, když Aang vstoupil do Avatarského stavu, aby splnil svůj slib, Katara ho uklidnila a vysvětlovala mu, že když viděla rodinu Kori, viděla svou budoucnost s Aangem a vysvětlila tak Aangovi, že se strachuje co by s nima bylo, pokud by se svět vrátil ke starému pořádku. Poté co Katara Aanga políbila, Aang našel klidné místo, kde si vše promyslel.

Když byla bitva mezi vojsky Národa ohně a Království země v plném produ, Katara se vydala do vzducholodě Krále země, aby mu vše vysvětlila a nakonec ho vzala do města, aby mu ukázala, jak se zde život změnil.

Později Katara s úsměvem sledovala, jak Aang vzal jeho fankluby a naučil je způsobům života vzdušných nomádů.

Pozdější život

Po ukončení hnutí za obnovení harmonie se Katara vdává za Aanga a mají spolu tří děti: Kyu(na počet její matky; vládkyně vody), Bumi(na počest Bumiho; bez schopností vládnout) a Tenzina(vládce vzduchu po Aangovi). Katara postupem času zdokonalovala své schopnosti a stala se tak největším mistrem v různých stylech vládnutí vody, stala se také nejlepší léčitelkou na světě. Někdy po roce 128 ASC Katara zakázala vládnutí krve v rámci Unie čtyř národů. Katara se také stává babičkou Tenzinových dětí - Jinory, Ikky, Meela a Rohana. Po smrti Aanga a jeho reinkarnace do Korry se Katara stává učitelkou Korry v ovládání vody, kdy ji naučí i léčebné techniky.

Když se opozdil Korry trénink s Tenzinem, rozhodla se vydat sama potají do Republic City, Katara byla v tu chvíli jediná osoba, která chápala, že Korra musí jít a najít své místo ve světě. V současné době žije Katara na Jižním polu, poté co Aang zemřel. Když byly Koře odebrány její schopnosti, Katara se pokusila jí její schopnosti navrátit, ovšem bezúspěšně. Katara byla také později svědkem, jak Korra obnoví schopnosti ovládání země Lin Beifongové.

Schopnosti

 • Ovládání vody
  • Léčení
  • Ovládání krve
  • Ovládání rostlin
 • Bojové schopnosti v závislosti na jejím ovládání vody.

Zajímavosti

 • Původní jméno Katary bylo Kya, ovšem později tvůrci dali jméno Kya její matce, která původně jméno neměla.
 • Katara je první postavou v seriálu, která má schopnost ovládání. Byla také první postavou co měla schopnost léčení.
 • Katara je viděna nebo zpomenuta v každém díle seriálu, krom epizody "Osiřelý Zuko".
 • Poslední znak v originální jméně Katary je 拉 - v překladu táhnutí, údajně se jedná o odkaz na její vládnutí vody.
 • V seriálu je jedinou postavou z "Týmu Avatar", která nikdy nepotká naživo pána ohně Ozaie.
 • Katarino jméno může také odkazovat na slovo "catarata" což ve španělštině a portugalštině znamená vodopád.