Napsal Kubooo85 | Zveřejněno 04. 09. 2016

Zuko je mistr ovládání ohně, narozený jako princ královské rodiny Národa ohně, který držel titul Pána ohně od roku 100 ASC do roku 167 ASC. Původně jako hlavní nepřítel Týmu Avatar, Zukův časný život se točil okolo pokusu dopadnout dlouho ztraceného Avatara, aby se mohl vrátit do své země a získat zpět svou čest jako korunní princ. Lze jej snadno poznat dle jeho jizvy na levé části obličeje, kterou získal od svého Otce, krátce před jeho vyhoštěním, jako výsledek jeho neúmyslného zneuctění svého otce, když promluvil během válečné porady a když odmítl s ním bojovat v Agni Kai.

S pomocí jeho strýčka, Generála Iroha, a po velkém vnitřním boji, Zuko odmítl Ozaie a jeho model Národa ohně. Přidal se k Avatarově skupině, a stal se Aangovo přítelem a učitelem ovládání ohně, rozhodnut ukončit válku a obnovit svou čest i čest Národa ohně. Zatímco Aang porazil Ozaie, Zuko, s Katary pomocí, porazil svou mladší sestru Azulu a zaujal své místo jako Pán ohně, čímž ukončil stoletou válku a začal tak novou éru lásky a míru.

Na začátku jeho vlády se Zuko potýkal s velkými obtížemi a musel řešit různé krize, hlavně ty, které vznikly v rámci Hnutí za obnovení harmonie, a které vyvolávala revolucionářská skupina New Ozai Society. I přes to vše uspěl v udržení míru a stal se jedním ze zakladatelů Unie čtyř národů. Zuko z jeho pozice Pána ohně odešel v roce 167 ASC a stal se ambasadorem míru, čímž jeho trůn přenechal své dceři, Izumi.

Historie

Časný život

Zuko se narodil v roce 83 ASC jako prvozený princi Ozaiovi a princezně Urse. Již od útlého věku jím ovšem jeho otec pohrdal. Nepřátelství mezi nimi nepřidal ani fakt, že se zdálo, že Zuko postrádá jiskru v jeho očích, typickou pro většinu vládců ohně. Královská rodina si tak nebyla jistá, jestli je Zuko nakonec vládce a Ozai, kterému přišlo mít prvorozeného nevládce jako ostuda, plánoval vyhostit svého syna za zdi paláce. Situace se změnila až po zásahu Ursy a Mudrců ohně, díky čemuž získal Princ ohně šanci. Později se ukazuje, že Zuko je skutečně vládcem ohněm a do mladé rodiny se tak vrací mír.

Zukova rodina se v následujících letech vydávala na Žhavý ostrov na dovolenou, tyto vzpomínky později popisuje jako jediný okamžik, kdy jeho rodina byla šťaštná. Když mu byli tři, Zuko spatřil během hraní na pláži orla, jak útočí na krabí želvu. Malý princ se okamžitě vydal na záchranu kraba, pociťující nutnost pomoci slabšímu. Když už držel kraba v bezpečí své náruče, Zuko si poté uvědomuje, že orel by bez své kořišti umřel hlady. Nejistý, na jakou stranu se má přidat, prince překvapila vlna, která jej odnesla do oceánu, kde se málem utopil. Princ byl ovšem zachráněn svým otcem a zbytek dne strávil v péči jeho matky, aby se zotavil. Zuko s rodinou také velmi často navštěvovali hru Láska mezi draky v místním divadle. Poté většinou Azula se Zukem přehrávali poslední duel z této hry na pláži, kde většinou dostával roli Temnhoé Ducha vody, zlého antagonisty. Nicméně, na všechny tyto události o mnoho let později Zuko rád vzpomíná.

V jeho mládí byl také školen mistrem Piandaem v umění boje s dvojítým širokým mečem.

Jak se postupně stávali staršími, Zuko a Azula začínali vyrůstat odděleně a Zuko se stal objektem manipulace, výsměchu a podvodů jeho sestry. Jeho matka jej ovšem měli radši a cenila si ho víc, než jeho sestry. Azula nechala svého bratra pociťovat své rostoucí nepřátelství proti němu, lze tak vidět například okolo roku 94 ASC, kdy Zuko, Ursa a Azula stráví čas v královstvé zahradě. Zuko si štastně povídal se svou matkou, dokud neviděl svou sestru zapalovat kytky v zahradě, o čemž okamžitě řekl své matce, jelikož to pokládal za špatné. Když Ursa mladé princezně vynadala, na oplátku, jako pomstu, zapálila Azula svému bratrovi zadek. Poté, co byla Azula poslána do své místnosti, byl Zuko svou matkou utěšován, nechápající, proč musí být Azula vždycky tak hrubá.

O několik měsíců později, Zuko a jeho rodina jedli společně v paláci v jídelní místnosti. Azula začala později chvástat o jejím oponování svému učiteli ovládání ohně, Kunyovi, a že jeho techniky ovládání ohně jsou hloupé. Ozai začal souhlasit s Azulou, že učitel vypadá neschopně a rozhodl se poslat jej do kolonií jako trest. Když princezna vyjádřila svou radost nad tímto rozhodnutím, Zuko začal oponovat. Mladý princ učitele začal hájit, že není "hloupý", a že vycházel z toho, že klíčem k správnému ovládání ohně jsou správné formy, byl ovšem umlčen jeho otcem. Rozhořčený Zukovo chováním, Ozai pokáral Zuka, jak se opovažuje poučovat jeho sestru o ovládání ohně. Když se rozzlobený otec zeptal, o kolik víc forem zvládla jeho sestra oproti němu, odpověděl, že jeho sestra zvládla o čtrnáct forem víc. Ozai pokračoval vyprávěním, jak málem Zuka zatratil, protože si myslel, že není vládce ohně. Nakonec, Ozai dodal, že Azula se narodila se štěštím, zatím co Zuko měl vůbec štěstí, že se narodil. Čímž zanechává svého syna psychicky na dně.

Zmizení Ursy

Když bylo Zukovi jedenáct let, byl jeho bratranec Lu Ten zavražděn v bitvě. Generál Iroh, zdrcený ztrátou svého jediného syna, ukončil své 600 dní dlouhé obléhání Ba Sing Se. Během audience u Pána ohně Azulona, Ozai představuje Azuly schopnosti a její znalost vojenských strategií, v obou dalece předčívala Zuka. Azulon ovšem těmito cviky nebyl ohromen a nařídil Urse s jejími dětmi odejít a Ozaiovi, aby se vyjádřil proč chtěl s ním audienci. Zatím co Azula a Zuko naslouchali konverzaci, Ozai vyjádřil své přání, aby jej usadil na místo Iroha, podotýkáním, že po ztrátě jeho syna a jeho zdrceného chování, není vůbec jasné, kdy se vrátí, a že již nemá žádné potomky, aby udržel svou linii. Azulon rozhořčený Ozaiovo přáním konstatoval, že Iroh již vytrpěl dost, za to Ozaiovo utrpení teprve začne.

Vyděšen, Zuko utekl pryč, zatím co Azula zůstala a koukala dál. Později, v jeho ložnici, když se snažil usnout, příšla Azula, která mu posměšně začala říkat, že jej otec zabije, aby poznal, jaké je to ztratit prvorozeného. Ursa, která slyšela nepokoj, vešla dovnitř a vzala Azulu pryč se slovy, že je na čase, aby si promluvili. Zuko, který zůstal nakonec v místnosti sám, si neustále opakoval "Azula pořád lže". Později byl probuzen znova, tentokrát ale jeho matkou, která mu ospalému začala říkat, že vše, co udělala, udělala proto, aby jej ochránila a řekla mu, aby bez ohledu na to, co se stane, nikdy nezapomněl, kým je. Druhé ráno si rychle rozzpomíná, co se v noci stalo a vyběhl do chodeb hledat svou matku. Po cestě naráží na Azulu, která mu říká, že Azulon v noci zemřel a jejich matka je nezvěstná. Mezitím si hrála s jeho perlovou dýkou, dárek od Iroha, zatím co se mu posmívala, že matka tu už není, aby mu ji vrátila. Nakonec nalézá v zahradě paláce Ozaie, po kterém chce vědět, kam matka zmizela. Ten ovšem neodpověděl a svěsil svou hlavu ve smutku. Na Azulonově pohřbu, Mudrc ohně korunuje Pána ohně Ozaie, jako poslední přání Azulona.

Vyhoštění

O dva roky později, Iroh polovil vytrvalému, třináctiletému Zukovi vstoupit na válečnou poradu Pána ohně a některých jeho generálů. Mladý princ byl poučen, aby během porady nemluvil, to ovšem nedodržel. Jeden z generálů představil svůj plán na obětování celé divize mladých rekrutů v divizovém manévru, načež Zuko rozhořčeně odpověděl proti generálovi, že takovýto plán je zrada patriotismu těchto rekrutů, čímž ovšem rozhněval Ozaie, který rozhodl, že Zuko musí na Agni Kai. Ten souhlasil, nevědom si reality, že to byl jeho otec, a né generál, koho zneuctil. Když objeví svého oponenta, Zuko okamžitě, kajícný, padne na kolena a začne prosit svého otce o odpuštění. Ten ovšem poznamenal, že jeho odmítnutí bojovat bylo znakem zbabělosti a další neúcty, prohlašujíc, že se naučí respektu a utrpení bude jeho učitel.

Ozai popálil Zukovo levou část obličeje, čímž mu udělal trvalou jizvu. Mladého prince zbaveného všech nároků na trůn poté vyhostil z jeho milované země s podmínkou, že se může vrátit pouze tehdy, najde-li Avatara, který zmizel před sto lety. Byl to bláznivý nápad po všech stránkách, Zuko se toho ale uchytil jako jeho jediné naděje, aby získal zpět svou čest a vše, co ztratil.

Vláda jako Pán ohně (100 ASC - 167 ASC)

Návrat do hlavního města Národa ohně

Události po komiksu The Search

Předtím, než se s Ursou, Ikemem a Kiyi vrátil zpět do hlavního města, poprvé od vyhoštění Ursy, Zuko strávil týdny hledáním Azuly v Zapomětlivém údolí, i když bezvýsledně. Během jejich cesty zpět Zuko ujištoval jeho matku, že vše bude v pořádku. 

O něco později si Zuko všimne, že Aang, Katara a Sokka připravovali Appu k odletu. Když Zuko zjištoval, co budou dělat dál, bylo mu řečeno, že návratem do města přinese s sebou i spoustu vzpomínek, které jako rodina budou muset vyřešit a dostat se přes to. Zuko souhlasil s jejich poznámkou a poděkoval svým přátelům za pomoc.

Když odlétli, Zuko si všimnul jeho matky, stojící osaměle v slzách. Zuko se zeptal, zda je vše v pořádku, ale dostalo se mu pouze suché odpovědí, že je vše fajn. Když se zeptala, jestli už ostatní odlétli, Zuko se omluvil, že za ní nepřišel, aby se s ostatními rozloučila, jelikož si nevšiml, že je ještě na palubě. Jelikož si všiml špatné nálady své matky, zeptal se ještě jednou, jestli je vše v pořádku, na to mu ale odvětila jen, že potřebovala čerstvý vzduch. Zuko to všem nechtěl nechat jen tak, a ujistil ji, že Kiyi může přijít a zjistit jestli je uvnitř stále stejná i přes to, že měla jiný obličej. Když Ursa uznala, že myslela na Azulu, jestli je v bezpečí, teple a štastná, Zuko ji povídá o tom, jak pátral týdny v Zapomnětlivém údolí, ale bez výsledku, což znamenalo, že Azula nechtěla, aby ji někdo našel. Ujistil Ursu, že Azula je určitě v bezpečí, ovšem nevěděl, co šťastná znamená pro jeho sestru.

Pozdější vláda

Zukovo rozhodnutí nechat starší kolonie Národa ohně v Království země a udržet mezi nimi rovnováhu vedlo k vytvoření Spojené republiky národů s Republic City, jako hlavním městem.

Ve stejném bodě jeho života se Zuko oženil a narodila se mu dcera Izumi, V roce 134 ASC se také stal dědečkem, když se mu narodil jeho vnuk Iroh, který se nakonec dal do služeb první divize Spojených sil. Zuko a Aang zůstali celoživotními, nejlepšími přáteli, kdy si Aang občasně chodil k Zukovi pro radu a Zuko zase důvěřoval Avatarovo instinktům. Dle jeho vnuka, Zuko byl také dobrým přítelem a důležitým spojencem Jižního vodního kmene.

V roce 158 ASC se Zuko přidal k Jižnímu náčelníkovi Sokkovi, Tenzinovi a Tonraqovi, aby se vypořádali se Zaheerem, Ghazanem, Ming-Hua a P'Li, čtyřmi zločinci, kteří se rozhodli unést nového Avatara, Korru. Skupina byla schopná všechny čtyři porazit a poslala je do speciálních vězeních, zkonstrouvaných Bílým Lotosem, které měli sloužit k neutralizování jejich schopností vládců. Zuko spolupracoval se Severním náčelníkem Unalaqem a nařídil sestavit přísně utajované vězení v západní tundře Severního polu, speciálně navržené, aby udrželo vládkyni ohně P'Li.

Zuko si moc Pána ohně udržoval do roku 167 ASC, kdy abdikoval na svůj trůn a předal jej své dceři Izumi, v tomto samém bodě také opouští hlavní město Národa ohně, aby mohl žít na Žhavém ostrově. Zachoval si svůj původní titul Lord Zuko a stal se ambasadorem za světovou rovnováhu. A byť to nebyla jeho oficiální funkce, ujištoval se, zda Avatarovo bezpečí nebylo narušeno.

Dědictví

Velice respektovaný, jako jeden ze zakladatelů Republic city, byla Zukova socha na jeho počest postavena na náměstí před hlavním městským nádražím. Ovšem, jeho a Aangovo rozhodnutí na založení Unie čtyř národů vedlo k nepřátelství Královny země Hou-Ting a Kuviry, které pokládali území Republic City za nelegálně okupovanou oblast.

Schopnosti

Ovládání ohně

Když vyrůstal v Národu ohně, Zuko nepředvedl nějaké velké zkušenosti v ovládání ohně. Jeho schopnosti se začali rapidně zlepšovat až pod výukou jeho strýčka Irohova, kdy v posledním roce války byl Zuko schopen bojovat na stejné úrovni s mnohem více zkušenými vládci ohně. Zlepšování jeho schopností stále pokračovalo, až se stal mistrem ovládáním ohně. I přes jeho rychlý postup nebyl ale schopen se vyrovnat své zkušenější a silnější mladší sestře Azule.

Jako dítě Zuko uměl vytvořit jen pár malým ohnivých plamenů bez nějaké větší kontroly, ovšem v jeho třinácti letech se Zuko považoval za dost zkušeného, aby přijal Agni Kai proti Generalu Bujingovi.

Během jeho tréninku s Irohem, Zuko se pokoušel naučit, jak vytvořit blesk. Jeho vnitřní nepokoj ovšem vedl k tomu, že Zuko nebyl schopen zachovat si mír v mysli a po každé, co se pokoušel vytvořit blesk, mu pouze vybuchl do obličeje. Místo toho ho nakonec Iroh naučil jak blesk absorbovat a přesměrovat. Tuto techniku později použil proti svému otci, a pak proti Azule, aby ochránil Kataru. I když to vypadalo, že Zuko překonal svůj vnitřní nepokoj, nebyl po zbytek seriálu schopen vytvořit blesk.

Jeho schopnosti později zvýší i jeho návštěva Bojovníků slunce, kdy se společně s Aangem naučí formu Dračí tanec. Tato technika spíše připomíná tanec, narozdíl od přísných forem armády Národa ohně. Pro své ovládání ohně tak Zuko nalezně nový zdroj: "Slunce uvnitř sebe", jelikož oheň znamená život a energii. Tyto zlepšené schopnosti pak předvádí Zuko na Vroucí skále, kdy je schopen se Sokkou vyrovnat Azule.

S mocí Sozinovo komety, Zukovo ovládání ohně nabralo na obrovské síle. Během této události bojoval s Azulou v Agni Kai, kdy dokázal vyvolat extréně silné vlny plamenů. Tentokrát byl ve velké výhodě Zuko, kdy nepředvedl žádné viditelné vyčerpání během blokování Azuly útoků, zatím co Azula se stávala více vyčerpaná a čím dál tím více se na ní podepisovala její psychická nestabilita. 

Během bohů s New Ozai Society, Zuko také demonstroval schopnost vytvořit ohnivý vír se zelenými a purpovými plameny, čímž se stal prvním člověkem, který dokázal vytvořit dračí oheň.

Ve věku 88 let, Zuko ukázal, že je stále schopný bojovník, i když už nebyl tak obratný.

Mečířství

Společně s jeho schopností vládce, Zuko si také vyvinul mistrovské zkušenosti v mečířství a specializoval se na dvojité meče, kdy používal dva široké Dao meče, zkušenosti, které získal poté, co trénoval s mistrem mečířem Piandaem. Tyto schopnosti poté využíval po každé, když byl v převleku za Modrý přízrak nebo, když potřeboval ukrýt své schopnosti vládce ohně. Se svými meči byl schopen přemoci přesilu nepřátel, dokonce i zkušené vojáky Národa ohně. Dokázal také vést vyrovnaný souboj s Jetem a jeho dvěma hákovými meči, dokud jejich souboj nebyl přerušen Dai Li. Zuko byl také schopen přemoci vojáky Království země s minimálním usilím a předvedl schopnost zkombinovat jeho zkušenosti s meči a ovládání ohně, čímž poskytoval nepříteli mnohem silnější a ničivější útoky. Díky jeho zkušenostem s mečem se mu neodvážil ani během zatmění, bez svého ovládání ohně, postavit Pán ohně Ozai. 

Má také zkušenosti s noži, schopný prorazit malé objekty, jako roh, z dálky.

Ostatní zkušenosti

Kromě jeho ovládání ohně a zkušeností s meči, Zuko je také velice schopný v neozbrojeném souboj, kdy se dokáže dostat se přes kopí s jeho rukama a nohama, a odzbrojit soupeře. Disponuje také velkou fyzickou sílou, kdy dokáže poslat člověka do vzduchu jedinou pěstí nebo jedním kopem rozbít železné okovy. Je také velice rychlý a obratný.

Dokáže také být velice nenápadný a je vylice zkušený v umění infiltrace, kdy se dokáže dostat do těžce chráněné pevnosti a skrývat se po celou dobu. Tyto schopnosti mu sloužili hlavně v jeho převlečení za Modrý přízrak. Zuko je také velice zkušeným pátračem; Byl schopen stopovat vzdušného Avatar přes celý svět. Toto později využili jeho přátelé při hledání ztraceného Aanga. 

I když nebyl od narození nadaným stratégem, jako jeho sestra Azula, Zuko během svých cest prokázal nejen svou inteligenci, ale nakonec i dobré strategické myšlení. Mezi jeho další schopnosti patří také velké charisma a dobré veřejné projevy, tyto schopnosti využil hlavně během svého vládnutí.

Zajímavosti

  • Během První knihy má Zuko černé vlasy. Po zbytek série měli jeho vlasy tmavě hnědou barvu.
  • Zukův první hlavní akt, jako Pána ohně bylo vyslání pátracích skupin po jeho matce.
  • Zuko je první postava v seriálu, která měla svou vlastní epizodu; Osiřelý Zuko, která se kompletně věnovala jemu samotnému. Druhá je Korra, která ve čtvrté knize má samostatnou epizodu Korra Alone.
  • Zuko dokázal použít techniku svého strýčka na přesměrování blesku dvakrát. Poprvé proti svému otci a po druhé proti Azule.
  • Zuko se účastnil všech tří zobrazených Agni Kai v seriálu. Poprvé proti svému otci, po druhé proti Zhaovi a potřetí proti své sestře.
  • Zukovo jméno je foneticky podobné ke slovu suko, Cebuánské slovo pro rozhořčený.
  • Zuko je jediná osoba z Národa ohně, která použila dvojité meče k ovládání ohně.
  • Zuko byl první postava v seriálu, která krvácela. Stalo se tak v epizodě Avatarský stav, když jej Azula škřábla do hlavy její botou. Druhá postava byl Appa, v díle Apovi ztracené dny.
  • Zukův dabér, Dante Basco, propůjčil svůj hlas i Generálu Irohovi, Zukovo vnukovi.