„Lidé Království země jsou různorodí a silní. Jsou vytrvalí a houževnatí.“

— Iroh Zukovi při povídání o jednotlivých národech v díle "Trpké úsilí"

Související kategorie


Napsal Zechy | Zveřejněno 26. 09. 2016

Taku je opuštěné město, které se nachází u břehů Unie čtyř národů, původně severozápadní Království země. Před stoletou válkou bylo město důležitým centrem obchodu. V prvních vlnách útoků Národa ohně na Království země bylo ovšem zničeno kvůli jeho strategické pozici a důležitosti pro Království.

Historie

Původní účel města Taku byla distribuce zboží, přiváženého loděmi, přes celé Království. Když Národ ohně zjistil jeho pozici, stalo se prvním z měst Království země určeného k destrukci ve stoleté válce. Přes to vše se ale malý počet obyvatel usadil v této oblasti a okolo roku 60 AG začala herbářka učit v městském medicínském institutu. Po té, co se její studenti vydali do armády pomoci ve válce, zůstala herbářka jediným obyvatelem. Pokračovala v udržování institutu a poskytovala lékařskou pomoc zraněným vojákům Království země.

Lokace

Herbářský institut

Jedna z mála budov Království země v této lokaci je ukryta vysoko v horách a oblokopena přírodním porostem. Tato budova je stará více jak sto let a původně byla velice prospívajícím zařízením, dokud nebyla opuštěna. Po útoku Národa ohně je jediným obyvatelem tohoto institu herbářka, společně s její kočkou Miyuki, která pomáhá zraněným vojákům Království země. Lokace tohoto institu je důležitá kvůli klimatickým podmínkám, které dovolují pěstování velkého množství bylinek pro vytváření medikamentů. Nachází se zde skleník, který obsahuje obrovské zásoby flory, některé z nich jsou dokonce ty nejvznácnější na světě.

Zajímavosti

  • Socha jezevcokrtka, která je k vidění u vstupu do města, je podobnám dvou sochám, které nechala Avatarka Kyoshi v Avatarském stavu levitovat.
  • Ruiny města jsou velice blízko poválečnému metropoli Republic City, které stejně jako Taku před válkou, je také centrem obchodu.