Napsal Zechy | Zveřejněno 08. 09. 2016

Národ ohně je druhý největší národ a aktérem rozpoutání války. Ekominika národa ohně je nejsilnější na světě díky vyspělejšímu průmyslu a technologii což je také v seriálu vidět. Národ ohně je hlavně znám díky vojenské síle.

Emblém Národa ohně

Emblémem Národa ohně jsou spojené plameny tvarované do tvaru tridentu, které se dle osy jejich směru nakonec spojují.

Ve tvaru emblému národa ohně je také stylován královský klenot, jakožto koruna korunního prince, princezny a koruna pána ohně, ale i jeho ženy.

Zajímavosti

  • Krajina Národa ohně je inspirována islandem.
  • Tvar Národa ohně připomíná lebku.