Napsal Zechy | Zveřejněno 15. 09. 2016

Svět duchů je paralelní svět, který existuje společně se smrtelný světem a je domovem duchů, nesmrtelných nadpřirozených bytostí, které často představují různé aspekty přírody a života.

Až do událostí roku 171 ASC a otevření duchovních portálů, bylo velice složité a celkem neobvyklé pro kteréhokoli člověka, s výjimkou Avatara, vstoupit do Světa duchů; A zase jen hrstka duchů se mohla vydat do světa smrtelníků. Často to navíc obnášelo, že se museli vzdát své nesmrtelnosti. Svět duchů a smrtelný svět si jsou nejbližší během slunovratů, díky čemuž se duchové mohou projevovat ve smrtelném světě a lidé mohou snáze vstoupit do Světa duchů. Je zde také spoustu lokací ve fyzickém světě, které se chovají jako mosty mezi světy; Tyto lokace jsou často ctěné kulturami, které žijí poblíž nich, jako Oáza duchů na Severním polu. Avatar, jakožto most mezi světy se mezi nima mohl pohybovat svobodně. Lidé, kteří se vydali do Světa duchů, a nevstoupili do něj fyzicky přes portály nemají schopnosti vládců. Pouze Avatar, i když nevstoupil fyzicky do Světa duchů, může zde díky své duchovní podstatě ovládat energii. Portály do Světa duchů v roce 171 ASC otevře znova Korra, která se rozhodne je nechat otevřené.

Je zde několik cest, jak může člověk vstoupit do Světa duchů, včetně toho, že jej sem zanese duch během jeho cesty mezi světy. Osvícení lidé mohlou přejít mezi světy pomocí meditace, ostatní mohou vstoupit fyzicky přes jeden ze tří duchovních portálů.

Historie

Poté, co Avatar Wan uzavřel po Harmonické konvergenci v roce 9 829 BSC portály, Svět duchů a smrtelníků se tak staly dvěma oddělenými světy, které byli spojeni pouze skrz pár médií roztroušených po světě. Jako most mezi dvěma světy, Avatar několikrát přešel do duchovní formy, aby mohl mluvit s duchy a požádat je o radu. Ovšem po otevření Jižního duchovního portálu, lidé, jako třeba Unalaq, byli schopni znova vstoupit do Světa duchů. S jejich příchodem ovšem přinesli temnotu a vztek, který ohrožoval Svět duchů. Tyto negativní pocity byly zesíleny během Harmonické konvergence v roce 171 ASC, kdy Vaatu využil jeho zesílené spirituální energie, aby se dostal ze Stromu času. Poté, co byl Temný duch poražen, Avatar Korra se rozhodla nechat otevřené portály, čímž opět sjednotila oba světy.

Přehled

Určitá místa ve světě duchů připomínají oblasti z fyzického světa, díky tomu nemusí smrtelník ihned po vstupu poznat, že se sem dostal. Na ostatních místech je zase geografie značně odlišná a duchovní svět nemá žádnou společnou podobu s fyzickým.

Říše ducha Koh

Doupě ducha Koh, Zloděje tváří, leží za obřím, zkrouceným stromem. Země obléhající jeho úkryt je osamělá a temná, a sotva obydlená, výjimku tvoří jen postavy bez obličeje, oběti Koha, a alespoň jeden gargantuanovský vlk. Každému, kdo se odváží vstoupit do jeho doupěte, je doporučeno neprojevit před duchem žádné emoce, nebo mu ukradne obličej.

Vrchol Hai-Riyo

Vrchol Hai-Riyo je obří hora, která se nachází kousek od Irohovy čajovny. Před příchodem Korry v roce 171 ASC, Hora byla obklopena bouří a obydlena několika temnými duchy. Vrchol hory je líhní pro různé duchy dračích ptáků.

Mlha ztracených duší

Mlha ztracených duší je vězení pro lidi ve Světě duchů. Mlžný duch, který je sám vězením, má schopnost přivést lidi k šílenství uvězněním je v jejich vlastních nejtemnějších myšlenkách a následným zákazem opuštění vězení. Poté, co Zhaa dotáhl La do Světa duchů, byla jeho duše uvězněna v mlze, kde pokračoval ve svém samochválném monologu o bytí dobyvatelem a vrahem měsíce. V roce 171 ASC Unalaq uvěznil Jinoru v mlze, kam se později dostali Tenzin, Kya a Bumi. Když Tenzin překonal svou nejistotu ohledně své identity, mlha se na chvilku ztratila a mohl tak zachránit svou rodinu. O něco později je do mlhy Zaheerem vhozena Aiweiova duše, čímž jej odsoudil k bloudění mlhou na věčnost.

Xai Bauův háj

Xai Bauův háj je oblast hluboko ve Světě duchů v kaňonu hustě osídleném stromy. Celý háj je pokryt trávou a po celé oblasti je rozmístněno nespočet kamenů. Jediný proud rudé řeky teče skrz kopcovitý les a obloha je zbarvená do žluto-oranžova.

Známé průchody

Osvícení lidé

Jako přirozený most mezi světy, Avatar může použít meditaci ke vsupu do Světa Duchů. Ostatní spirituálně založení lidé, jako Zaheer nebo Aiwei, můžou do světa vstoupit též pomocí meditace. Když je tak provedeno, duše opouští své fyzické tělo, které tak zůstává bezbrané. Delší seperace mysli a těla však může být fatální.

Zapomnětlivé údolí

Zapomnětlivé údolí se nachází v Národu ohně a je složené z drsné divočiny, společně se čtyřmi mystickými jezírky křištálově čisté vody. Přiležitostně, většinou jednou za období, vlčí duch se z jednoho z jezírek napije. Údolí je domovem Matky tváří, jejíž přitomnost lze poznat pozorováním blízké fauny a flory.

Slunovrat

Slunovrat je astromická událost, které se odehrává dvakrát za rok. Během slunovratů, Svět duchů a Svět lidí si jsou značně o dost blíže než kdykoli jindy v roce. Během slunovratů je podstatně jednodušší vstoupit do Světa duchů. Aang využil této situace během Zimního slunovratu, aby si promluvil s Avatarem Rokem ohledně Sozinovi komety. Avatar Roku zase využil slunce Zimního slunovratu, aby mu pomohl vstoupit do Avatarské stavu.

Oáza duchů

Oáza duchů je zelenající se oáza, která se nachází v Severním vodním kmeni u paty vodopádu za Náčelníkovo palácem. Je centrem spirituální energie na celém Severním polu a, narozdíl od ostatních regionů, má podstatně teplejší klima, které dovoluje růst vegetace. V centrálním jezírku plavají ve věčném tanci dvě Koi ryby, smrtelné formy duchů Tui a La, duchů Měsíce a Oceánu. Jezírko může občasně sloužit jako portál do Světa duchů a může být i využito k tomu, aby lidi do tohoto světa vtáhlo.

Duchovní portály

Do roku 174 ASC, svět měl dva duchovní portály, jeden na Jižním a druhý na Severním polu. Oba poly měly bujné lesy, které byly domovem mnoha duchů. V roce 151 ASC, Tonraq zničil les na Severním polu, během pronásledování barbarů, čímž duchy rozhněval. Duchové pak na Severní vodní kmen začali během noci útočit.

Během stoleté války, nad lesem na Jižním polu začala řádit Věčná bouře, která zakrývala jak les, tak i portál vrstvou ledu. Les byl později obnoven Avatarem Korou, když znova otevřela portál, čímž obnovila jižní světla. Otevření portálu na Jihu je možné pouze během zimního slunovratu. Za podobných podmínek by měl jít také otevřít severní portál jinak, jeho otevření ovšem napomáhá silnější vztah Severu k duchům. Když jsou oba portály otevřené, lidé a duchové mohou snadno cestovat mezi poly. Tyto portály byly zavřené Wanem, aby vytvořil a udržoval rovnováhu mezi duchy a lidmi, stejně tak, aby udržel lidi od vstupu do Světa duchů a neriskoval tak osvobození Vaatua.

Tyto dva portály vedou na pole, kde Raava a Vaatu bojovali během Harmonické konvergence. Pláň obsahuje spoustu proudů vody a kamené formace. Oblast je uzavřena řetězem hor. V jejím centru se nachází Strom času, kde byl Vaatu uvězněn po jeho porážce.

Po Kuviře útoku na Republic City v roce 174 ASC, byl vytvořen třetí portál v srdci města. Když Kuvira vypálila ze svého kanonu duchovní energie uprostřed městské divočiny, nátlak duchovní energie roztrhl nový průchod mezi světy. Portál vede na louku obklopenou horami a stromy, které se vzhledem podobají Stromu času.

Zajímavosti

  • Duchové mají schopnost získat na krátkou dobu kontrolu nad lidským tělem. Když se tak stane, člověk získá některé některé fyzické charakteristiky ducha. Toto zajetí ovšem není bez nebezpečí pro hostitele: Pokud duch zůstale v těle moc dlouho, hostitel zemře. Za Wanova času, Yao získal stromové charakteristiky a jiný lovec získal charakteristiky lemura poté, co byli přepadeni duchy.
  • Někteří duchové mají své protějšky; Jako Tui a La, Koh a Matka tváří, Raava a Vaatu.
  • Wan je první známý člověk, který vstoupil do Světa duchů.
  • Gravitace ve Světě duchů funguje jinak než ve smrtelném světě. Například kdokoli mohl uprostřed Wan Shi Tongovi knihovny chodit normálně, i když budova směřovala střechou dolů ze stromu.
  • Každá nehmotná bytost se může teleportovat do kterékoli oblasti nebo blízkosti člověka, na kterého právě ve Světě duchů myslí.
  • Jídlo ve Světě duchů nemá žádný vliv na váhu člověka.
  • Lidská duše může strávit pouze krátkou dobu ve Světě duchů. Delší absence duše od těla vede k smrti dotyčného; Katara poznamenala, že bylo úžasně, že Jinora přežila její týdenní uvěznění ve Světě duchů.
  • Tvůrci původně zamýšleli, že by mohli existovat čtyři portály do Světa duchů, to se jim ale nakonec zdálo matoucí.
  • Svět duchů není primárně posmrtný život; Ovšem lidé, kteří byli naplněni spirituální energií nebo mají silné spojení se světem duchů můžou ve chvíli, kdy jejich čas na světě vyrpší, přejít do duchovního světa, kde ztělesní nějákou formu energie. Lidé, kteří se stanou během tohoto procesu duchové, postupem času nabírají duchovní podstaty, jak se pomalu vzpomínky na jejich fyzické formy ztrácí. To vysvětluje proč Paní s hliňkou vypadá spíše jako duch, zatím co Iroh má stále svou lidskou formu.