Napsal Zechy | Zveřejněno 08. 09. 2016

Vzdušní nomádi žijí ve vysokých horách, kde jsou postaveny obrovské vzdušné chrámy. Jsou velice mírumilovní a jedná se o národ, který se nejvíc stará o duchovno a soužití s přírodou. K jejich přepravování využívali vzdušné bizony – bizoni, kteří dokázali lítat a také měli moc nad vzduchem. Na začátku války byli vzdušní nomádi vyhlazeni pánem ohněm Sozinem za pomoci síly Sozinovi komety.

Je to nejmenší národ a má o dost slabší ekomomiku než ostastní národy, hlavně díky jejich omezené aglomeraci. Vzdušní nomádi žijí v jižním vzdušném chrámu, severním vzdušném chrámu, východním vzdušném chrámu a západním vzdušném chrámu.

Emblém vzdušných nomádů

Emblém vzdušných nomádů je stylován do kruhu ve kterém je znázorněm vzdušný vír.

Zajímavosti

  • Nauka mnichů a jejich chápání světa by se dalo srovnat s budhistickou naukou.