Napsal Ma Tiang | Zveřejněno 01. 07. 2017

Rudý lotos je celosvětová anarchistická organizace založena Xai Bauem po stoleté válce. Cílem Rudého lotosu je nastolit nový světový řád; svět, kde by lidé žili v míru a harmonii po boku duchů, neexistovali by vládci, lidé by nebyli rozděleni do čtyř národů a všichni by si byli rovni.

První plán pro dokončení těchto cílů bylo osvobození Vaatua ze Stromu času, druhý pak ukončení avatarského cyklu zavražděním Avatara Korry, naštěstí ani jeden nevyšel.

Až do roku 171 AG byla jména členů Rudého lotosu neznámá, ovšem právě v tomto roce jich bylo přeci jen pár odhaleno: bývalý náčelník Unalaq, pravdovidec Aiwei a skupina teroristů – vládkyně vody Ming-Hua, vládce lávy Ghazan, žena se schopností zapálil cokoli silou mysli jménem P’Li a vládce vzduchu Zaheer. Právě Zaheer dostal schopnost vládce vzduchu téměř dva týdny po Harmonické konvergenci a dostal se z pout; za pomoci svých třech kamarádů uvrhl Králoství země do chaosu a pokusil se otrávit Avatara Korru, což se nepodařilo - to mělo za následek smrt Zaheerových přátel a uvěznění jeho samého.

Od počátků povstání a odtržení Rudého lotosu od Bílého lotosu je pokládán za teroristickou skupinu, která je dle Republic City nejnebezpenější organizací, která kdy byla vytvořena.

Historie

Založení

Když Avatar Aang skončil stoletou válku, a Řád bílého lotosu se stal "bodyguardem" Avatara, jistý člen Xai Bau zahořkl vůči Bílému lotosu. Velmi ho kritizoval za to, jak upadly jeho tradice. V zájmu zachování původního smyslu Bílého lotosu se Xai Bau odtrhl od Řádu a založil vlastní organizaci Rudý lotos s cílem znovuotevřít portály duchů. Tím by lidé a duchové žili vedle sebe v míru, jako tomu bylo před uzavřením portálů Avatarem Wanem. 

První pokus o únos Avatara Korry

Ještě jako teenager se mladý Zaheer setkal s Unalaqem, když měli oba vstoupit do Rudého lotosu. Společně se pak dozvěděli o dvou duších světla a tmy - Raavě a Vaatuovi -, osudovém rozhodnutí Avatara Wana a uzavřených portálech. Rudý lotos poté zkonstruoval plán; unést Avatara, přesvědčit ho o smyslu Rudého lotosu a zvrátit rozhodnutí prvního Avatara. 

Když se potvrdilo, že se našel nový Avatar - Korra -, Zaheer, Ming-Hua, Ghazan a P'Li se pokusili Korru unést, ale nepodařilo se jim to; po zásahu Tenzina, Pána ohně Zuka, náčelníka Sokky a Tonraqa byli všichni uvězněni do čtyř speciálních věznic, které měli znemožnit používání jejich schopností, a které byly roztroušené po celém světě.

Při tomto pokusu o únos však nebyl přítomen Unalaq, a proto se skryl a podařilo se mi vyhnout zatčení. Zamítal jakékoli spojitosti mezi ním a Rudým lotusem a snažil se jakékoli podezření překrýt svými vlastními ambicemi - v tajnosti začal plánovat, co by Rudý lotos nikdy nevymyslel; a to fakt, že by se Unalaq stal Temným Avatarem. Aby zakryl veškerou stopu, spolupracoval s Pánem ohně Zukem při budování věznice v tundrách severního pólu, která měla držet pod zámkem P'Li. Stejně jako P'Li dopadli i ostatní tři její kamarádíčci; Řád bílého lotosu postupně zavřel všechny. Ming-Hua a Ghazan byli uvězněni v prostředích, které jim měli znemožnit používat jejich schopnosti a Zaheer skončil v kovovém vězení na vrcholku hory. Méně známí členové Rudého lotosu však zůstali utajeni, jako například pravdovidec Aiwei. 

Když Řád bíloho lotosu začal vycvičovat Avatara Korru v ovládání živlů, Rudý lotos přešel na jiný plán. Místo, aby Avatara zajali a snažili se ho převést na svou stranu, měli ho chytit a zabít v avatarském stavu; tím by byl avatarský cyklus přerušen a nastala by anarchie. 

Členové Bílého lotosu se spolu s Policií Republic City snažili vyslíchat všechny potencionální členy Rudého lotosu, avšak neúspěšně.

Únik

Krátce po Harmonické konvergenci v roce 171 AG získal Zaheer schopnost ovládat vzduch, pomocí něhož dokázal zněškodnit stráže a uniknout ze své cely. Poté v převlečení za vojáka Bílého lotosu přijel na dřevěnou plošinu v Království země a osvobodil vládce lávy Ghazana. Spolu pak zamířili dostat z pout vražednou vládkyni vody Ming-Hua, která byla držena v sopečném zařízení postrádající vlhkost. Úspěšný únik všech těchto tří teroristů vzbudil v Pánovi ohně Zukovi neklid a spolu s náčelníky Severního vodního kmene Eskou a Desnou a náčelníkem Jižního vodního kmene Tonraqem se vydali zkontrolovat a ubránit vězení P'Li.

Zaheer, Ming-Hua a Ghazan v umělé sněhové bouři pak skutečně dorazili k vězení na severním pólu P'Li; zatímco Zaheer čelil v souboji Tonraqovi a Ghazan Zukovi, Ming-Hua se vkradla do nechráněné cely a osvobodila P'Li. Obě ženy pak zneškodnily Zukova draka Druk, který se je snažil zastavit a společnými silami poté porazili Zuka i Tonraqa. Celá vražedná čtveřice poté utekla.

Sledování Avatara

Zaheer, Ghazan, Ming-Hua a P'Li odcestovali do Republic City, kde si udělali základnu v nestřeženém domě obtečeném révou duchů. Zaheer v přestrojení za nomáda vzduchu a s falešným jménem "Yorru" vnikl na ostrov Chrámu vzduchu s cílem zjistit, kde se nachází Korra. Zaheer se však prozradil svou znalostí kultury vzdušných nomádů a po krátkém boji s Kyou utekl na vzdušném kluzáku.

Na základně pak P'Li vyčetla Zaheerovi jeho neopatrnost, neboť Policie Republic City už informovala obyvatele o tom, že ve městě se schovávají uprchlí vězni a že Policie už po nich všech pátrá. Ghazan podotkl, zda-li má smysl pokračovat v plánu zabití prezidenta Raika, ale Zaheer plán odložil se slovy, že musí opustit město; na smrt vyděšený řidič byl pak nucen je svést svým kamionem. 

Ovšem v té době už celé město o nich vědělo, tak že na všech silnicích vedoucí z města kontrolovala policie auta. Kontrole se nevyhl ani kamion s Ghazanem, Zaheerem, Ming-Hua a P'Li; Ghazan však na policii použil lávu a celá skupina pak uprchla v kamionu z města. 

Celá čtveřice se poté utábořila za městem, kde Zaheer meditoval a Ming-Hua, P'Li a Ghazan diskututovali, kde by se mohla nacházet Korra. Ming-Hua vyjádřila, proč nezajmuli řidiče a nevyslíchali ho - v tom ovšem Zaheer procitl z meditování a řekl, že Korra je v Zaofu, městě vládců kovu. 

 

 

Druhý pokus o chycení Korry

Pomocí Aiweie se čtveřice teroristů dostala do Zaofu, kde střelila Avatara Korru a jejího zvířecího průvodce Nagu pomocí schirshu šipek. Ovšem Pabu na to upozornil Maka a Bolina, kteří se vydali okamžitě členy Rudého lotosu stíhat; následnými souboji poté upozornili na skupinu celý Zaof. Za chvíli byli čtyři členi Rudého lotosu obklopeni vládci kovu; Ghazan se jim ovšem dokázal hravě postavit svým vládnutím lávy. Mezitím Bolin dokázal zablokovat útoky P'Li mířeným kamínkem do jejího třetího oka. 

V nepozornosti se Lin a Suyin Beinfogové podařilo osvobodit Korru i přes opětované Zaheerovy útoky. Realizace únosu Avatara se tedy nepovedla a Zaheer unikl i se svými přáteli ve vzdušném vákuu. 

Okamžiky v duchovním světě

Čtyři členové Rudého lotosu následně rozbili tábor v jeskyni nedaleko Oázy mlžných palem. O západu slunce se poté Zaheer setkal v duchovním světě v Háji Xai Baua s Aiweiem, kterému vyčetl, že když se on a jeho přátelé snažili o únos Avatara Korry, nezasáhl. I přesto, že Aiwei ujistil Zaheera o tom, že nikdo nemá ponětí o jeho spojení s Rudým lotosem, ho Zaheer vrhl do Mlhy ztracených duší. Poté se vrátil zpět do Háje Xai Baua, kde se setkal s Avatarem Korrou. Zatímco se Zaheer snažil rozptýlit Avatara vyprávěním o Rudém lotosu, dal signál ve fyzickém těle svým společníkům, že Korra je v Oáze a že je neschopna boje. 

Zatímco P'Li zůstala v táboře hlídat Zaheerovi tělo, Ming-Hua a Ghazan se vydali do města najít a zajmout Korru. Asami však s Korriným tělem utekla na Naze a Bolin a Mako zůstali, aby zastavili Ming-Hua a Ghazana. Ming-Huae se však podařilo oba bratry přemoci a získat tak pro Ghazana čas najít Korru; mezitím však Asami i Avatara našlo vojsko královny země a odvedlo je do Ba Sing Se. Ghazan se tedy vrátil zpět k Ming-Hua, svázali Bolina a Maka a vrátili se k Zaheerovi a P'Lin. 

Konec královny

Zaheer, P'Lin, Ming-Hua a Ghazan se odebrali na cestu autem do hlavního města Království země spolu se zajatými bratry. V Ba Sing Se si vyžádali audienci u královny země Hou-Ting s tím, že pro královnu mají důležité informace ohledně vládců vzduchu. Královna nakonec uzavřela se Zaheerem dohodu: informace za Avatara.

Čtveřice Rudého lotosu byla poté odvedena do předpokoje, kde měli vyčkat na Korru a kde je pečlivě hlídali agenti Dai Li. Ovšem od královny zaslechli z trůního sálu, že vůz, který měl převážet Korru, havaroval v poušti Si Wong. Po tomto vyslechnutí Zaheer vtrhnul do trůního sálu, zneškodnil agenty Dai Li a pomocí svého ovládání vzduchu udusil královnu.

Ghazan byl poté poslán k městským hradbám, kde pomocí svého ovládání lávy svrhl všechny tři kamenné prstence oddělující společenské vrstvy. Mezitím Zaheer, Ming-Hua a P'Li rozeslali po Ba Sing Se zprávu, že diktátorský režim Hou-Ting padl a že královna je mrtvá. 

Následně Zaheer osvobodil z královské věznice všechny vězně. Makovi a Bolinovi dal zprávu pro Korru, kterou jí měli doručit. Poté Zaheer i se svými třemi kamarády nasedli na vzducholoď. Směr: Severní vzdušný chrám. 

Útok na Severní vzdušný chrám 

Po příletu do Severního vzdušného chrámu Zaheer, Ming-Hua a Ghazan zajmuli všechny vládce vzduchu, zatímco P'Li zůstala ve vzducholodi, aby hlídala chrám zezhora. Drželi vládce vzduchu jako rukojmí, aby přilákali Korru; když se pokusil Tenzin utéct, stráže ho okamžitě chytili, ovšem tím dali možnost pro únik ostatních vládců. Ti možnost využili. 

Kai a pár ostatních vládců vzduchu poté bombardovali vzducholoď P'Li, která se snažila chytit uprchlíky, ze vzduchu na létajících bizonech. Zaheer byl zaměstnán bojem s Tenzinem, Ming-Hua s Kyou a Ghazan s Bumim; po chvíli zápasu však i Kye i Bumimu bylo jasné, že proti takovým soupeřím nemají šanci. Nakonec byly oba schozeni na balkón, který se stal dokonalým cílem pro výbuch P'Li. I když paprsek minul, Kya přesvědčila bratra, aby skočili z balkónu. Tím se vyhnuli dalšímu tentokrát smrtelnému výbuchu P'Li.

Mezitím měl Zaheer problémy s udržením kroku s Tenzinem, který se vyhýbal všem jeho útokům. Nicméně se vše otočilo, když po Tenzinovi pálil blesk P'Li a který ho odhodil na mušku Ghazana a Ming-Hua. I přesto, že to byl boj čtyři proti jednomu, Tenzin se nevzdal; tvrdil, že dokud bude on, Rudý lotos se k Avatarovi nikdy nedostane. 

Konečná porážka

Korra kontaktovala Zaheera přes vysílačku Klanu kovu, že se vzdá, pokud Zaheer vydá vládce vzduchu. Zaheer řekl, aby se s ním Korra utkala na hoře Laghimův hřeben; Korra akceptuje jeho podmínku a na vzdušném kluzáku se dostavila na vrchol hory, zatímco se Lin a Suyin Beinfongovi, náčelník Tonraq a Klan kovu schovali za horou v záloze. Mezitím se Asami, Mako a Bolin snažili osvobodit vládce vzduchu. Zaheer však Korru oklamal; všechny vládce vzduchu krom Tenzina přesunul do krytu v jeskyni. Když byl podvod odhalen, Asami, Bolin a Mako byli zanecháni v Severním vzdušném chrámu, aby zemřeli v Ghazanově lávě, která pomalu chrám ničila. 

Mezitím byla Korra omráčena a uvězněna v platinových okovech; Zaheer a P'Li společně bojovali s Klanem kovu a náčelníkem Tonraqem. Když chtěla P'Li vypálit svůj blesk proti Lin, Suyin obmotala její hlavu kovem. Následující exploze jí zabila.

Smrt přítelkyně však Zaheerovy dovolovala se konečně zcela odpoutat od pozemských pout; tím dokázal velice váženou schopnost vládců vzduchu, létat. V té nestřežené chvíli Zaheer konečně unesl ochromenou Korru a odnesl ji do jeskyní Rudého lotosu. 

Tam Koře Rudý lotos podal rtuť jako jed a nutil ji do avatarského stavu; tím by Korra zemřela a avatarský cyklus by zkončil. Když se Korra dostala do avatarského stavu, platinové okovy neudrželi její sílu a Avatar Korra započal souboj vzduchu se Zaheerem. 

Mezitím Tým Avatar objevil skryté jeskyně s uvězněnými vzdušnými nomády, které osvobodili. Když přispěchala Ming-Hua a Ghazan Mako a Bolin s nimi svedli boj. Mako elektrickým výbojem zabil Ming-Hua a poté se vydal pomoci svému bratru. Ghazan odmítl se vrátit zpět do vězení a ve snaze zabít Maka a Bolina, shodil na sebe strop jeskyně. Bolin i Mako unikli, ale Ghazan už nikoli. 

V tomto čase, Korra a Zaheer spolu bojovali nad vrcholem jeskyně vzdušných nomádů. Zápas se jevil vprospěch Zaheera, neboť Korra byla útok co útok slabší v důsledku účinkování jedu. Korra se nakonec zhroutila na nedalekou plošinu, kde Zaheer na Korru aplikoval stejný princip dušení, jako na královnu země. Ovšem osvobození vzdušní nomádi v čele s Jinorou utvořili obrovské tornádo, které dovolilo Koře konečně Zaheera porazit. Tak se také stalo. 

Když přišli sestry Beinfongovi, uvěznili Zaheera v kamenném kuželu. Jinora odhalila, že jed - rtuť, je vlastně kov a že by mohl být vytažen z Kořina těla. Suyin se tohoto úkolu zhostila a většina jedu byla z Kořina těla odstraněna. 

Navzdory tomu, že Ghazan, P'Li a Ming-Hua byli po smrti a Zaheer byl uvězněn, ostatní členové Rudého lotosu se znovu skryli a stále jsou na svobodě. Nikdo neví, kolik jich skutečně je. Kromě toho smrtí Hou-Ling způsobil Zaheer na území Králoství země veliký chaos. V důsledku toho prohlásil prezident Raiko Rudý lotos za teroristickou a nezákonou organizaci, jejíž členství se po právu trestá. 

Známí členové

 • Xai Bau (zakladatel)
 • Aiwei (uvězněn v Mlze ztracených duší)
 • Ming-Hua (mrtvá)
 • P'Li (mrtvá)
 • Ghazan (mrtvý) 
 • Zaheer (vůdce, mrtvý)
 • Unalaq (zrádce Rudého lotosu, mrtvý)

Zajímavosti

 • Zaheer zachránil své přátele z vězení v tomto pořadí: Ghazan, Ming-Hua, P'Li - přesně v opačném pořadí zemřeli
 • před smrtí P'Li, Ming-Hua a Ghazana byl Rudý lotos po prvním Týmu Avatar druhou skupinou, co vedli zástupci všech čtyř ovládání živlů
 • všichni známí členové Rudého lotosu krom Xai Baue a Ming-Hua ovládali speciální podživel:
  • Aiwei ovládal kov a byl pravdovidec
  • Ghazan ovládal lávu
  • P'Li byla vládkyně zápalu, jinak řečeno dokázala zapálit cokoli silou mysli 
  • Unalaq vynalezl ovládání duchů, varianta léčení, která umožňuje vládci vody měnit duchovní energii
  • Zaheer dokázal samovolně létat
 • jak Rudý, tak i Bílý lotos napadl Ba Sing Se - zatímco Řád bílého lotosu tak činil za účelem znovuzískání města ze spárů Národa ohně, Rudý lotos zabil královnu a uvrhl město do chaosu
 • Ming-Hua byla plánována jako vládkyně krve, ale nakonec tato schopnost připadla jinému padouchovi - Amonovi