Napsal Zechy | Zveřejněno 04. 09. 2016

Dai Li je tajný a elitní policejní sbor Ba Sing Se, který má za úkol chytat a výslychat politické spiklence. Organizaci založila za svého života Avatarka Kyoshi s cílem chránit kulturní dědictví Ba Sing Se. Časem se ovšem stali Dai Li zkažení a neplnili účel, pro který byly vytvořeny. Long Feng této situace s Dai Li využil a získal si tak vládu nad Ba Sing Se, neboť Král země Kuei, věřil jeho úsudku, z krále se tak stala pouze obyčejná loutka. V Dai Li byla korupce a zrádcovství tak pokročilé, že princezna Azula nakonec neměla větší problémy dostat Dai Li pod své vedení.

Historie

Začátek

Dai Li vytvořila Avatarka Kyoshi okolo let 270 - 82 BSC v reakci na selské povstání proti 46. králi Země, Dai Li měli strážit kulturní dědictví Ba Sing Se. Ovšem později sama Kyoshi řekla Aangovi, že lituje, že je založila, protože neměla tušení jak zkurumpovanými se nakonec stanou.

Moderní historie

Dai Li se stali elitní složkou v Ba Sing Se, která byla vedena a trénována Long Fengem, vzhledem k probíhající 100 leté válce, bylo veškeré mluvení o ní postavené mimo zákon. Dai Li vystopvoala každého kdo o ní mluvil a takovýmhle lidem vymývali mozky v jejich podzemní skrýši pod jezerem Laogai.

Když dorazil Aang a jeho přátelé do Ba Sing Se v naději, že řeknou králi Země o plánu na invazi proti Národu ohně, začali je bedlivě sledovat Dai Li. K zajištění, aby se nedostali ke králi nasadali jednoho z jejich agentů - Joo Dee jakožto jejich prvůdokyni po Ba Sing Se, ve skutečnosti jim ale znemožnovala sejít se s králem a protahovala jejich schůzky, které si chtěli domluvit. Když se dostal Tým avatar do paláce zatkli je agenti Dai Li, Long Feng začal vyhrožovat Aangovi jeho vzdušným bizonem a udělal z nich nepřátele státu, kteří byly sledováni na každém kroku. V rámci této akce byl také nasazen zhypnotizovaný Jet a uklízeč, který měli za úkol odlákat Aanga v jeho hledání Appy na Velrybí ostrov. Poté co se zjistilo, že Jet je zhypnozitován a zjistili, kde Jeta drželi, vydali se tam zachránit Appu, pod jezerem Laogai tak zemřel Jet v rukou Long Fenga.

Po osvobození Appy se snažil Aang a jeho přátelé informovat Krále Země o spiknutí Dai Li a velké moci Long Fenga. Ovšem ten byl na vše připraven, poté co dokázal zpochybnit Appovo kousnutí, nabídli Aang a přátelé, že mu ukážou podzemní velitelsví Dai Li, které ovšem před jejich příchodem stihli zničit. Král ztratí důvěru v Long Fenga ve chvíli, kdy ukážou vrtací stroj Národa ohně, kterým chtěli prolomit hradby Ba Sing Se. Král nařídi Dai Li zatknout Long Fenga, ale Dai Li stále zůstává věrná svému veliteli.

Dai Li otočí kartu až ve chvíli, kdy se jim podaří dostat princeznu Azulu převlečenou za Bojovnici Kyoshi za Long Fengem do vězení, zde chce po ní pomoc. Ovšem mezitím co má Azula záskok za Long Fenga, dokáže si získat přízeň Dai Li a v rozhodující chvíli, kdo se usadí na trůn a kdo se mu bude klanět v prachu vyhrávala v loajalitě Dai Li Azula, která nakonec zatkla Long Fenga. Tomu také předcházela bitva v katakombách Ba Sing Se,kde se Zuko rozhodl připojit k Azule, zde byl Aang také zabit v Avatarském stavu a strýc Iroh byl zadržen jako zrádce, když se snažil získat čas pro Kataru a Aanga. Aang byl poté oživen pomocí léčivé vody z oázy duchů.

Poté co Ba Sing Se padlo, jmenovala Azula agentku Joo Dee do pozice Vrchního byrokratického správce a agenti Dai Li strhi obrovské hlavní hradby Ba Sing Se a umožnili tak vstup Národu ohně do Ba Sing se. Agenty Dai Li se poté Azula vzala s sebou jako svoji osobní stráž.

Věrnost princezně Azule

Jednotky Dai Li, které se vrátili do Národa ohně s Azulou pak byly užitečné během invaze, kdy během zatmění nefungovalo ovládání ohně, dai li v tu chvíli bránili prchající Azulu. Dle slov Azuly si "domů přivedla nějáké suvenýry".

Během příletu komety, kdy měla být Azula korunována na Paní ohně se rozhodla agenty Dai Li vykázat, protože přišli až za pět poté co si je vyžádala, za tu dobu se moh do paláce dostat vrah a odstranit ji, Dai Li to vše zdůvodnili tím, že by ji nezradili, ovšem ta na ně vyrukovala s tim, že to určitě řikali i Long Fengovi, předtím než ho zradili a přirovnala je i k Mai a Ty Lee.

Metody, pomůcky a schopnosti

Dai Li jsou velice dobrými vládci země, jejich talent dokonce překonal i Královské stráže u paláce. Vzhledem k prvotnímu trénování Avatarskou Kyoshi, byly vytrénováni v umění tajnosti a přesnosti. Jejich boty i rukavice byly výhradně z materiálu, který mohli ovládat. Díky jejich botám se tak mohli klouzat po zemi, díky čemuž měli brilantní rychlost, dva agenti tak byly schopni zajmout celou radu pěti.

Jejich kamenné rukavice jim dodávali schopnost šplhání po zdech. Tato technika byla součástí jejich odborné přípravy již od dob jejich vzniku. Proti všem, kteří narušovali poklidný řád Ba Sing Se vyrukovali s jejich hypnozou pod jezerem Laogai, ve městě tak panoval strach z jednotek Dai Li a nikdo s nima nechtěl mít nic společného, protože všichni věděli, že při vněšování do jejich záležitostí by to špatně odnesli.

Zajímavost

  • Jejich příběh odkazuje na čínskou tajnou policii v dobách čínského císařství, kdy měli za úkol bránit krále, nakonec jej ale zradili a přidali se k nepříteli.
  • Oblečení agentů Dai Li je po vzoru vládních agentů nebo Mandárínů v době čínské dynastie Qing.
  • Jméno Dai Li v čínštině - 戴笠 má dva významy, první z nich je doslovný - Dai(戴) nosit (klobouk) a Li(笠) je kuželový deštový klobouk, který nosili zemědělcí v Číně. Tyto znaky byly ovšem také jménem Generálporučíka Dai Li, který byl největším čínským vládním úředníkem v polovině 20. století.
  • Koncept Dai Li může být také založen na nacistické vládní policii Gestapo nebo také sovětské policii KGB.
  • Stejný příběh mají také prétoriáni ve starověkém Římě, kdy měli chránit císaře, ovšem jejich vliv byl tak velký, že jej nakonec kontrolovali, Pretoriáni byly také vrahy císaře Caliguli.
  • Dle tvůrců je Policie Vládců kovu v Republic City částečně inspirovaná Dai Li, policie se ovšem v Republic City musí řídit zákonem