Napsal Zechy | Zveřejněno 22. 01. 2017

Terra Triáda je organizovaná kirminální jednotka skládající se převážně z vládců země, která je v Republic City aktivní minimálně od roku 138 AG.

Historie

Někdy okolo roku 138 AG se, i přes Linin nesouhlas, začala Suyin Beifong stýkat s členy triády. Suyin a dva kluci zkoumali v bytě Beifongových kousky šperků, v době, kdy se vracela Lin. Rychle šperky schovali a lhali o jejich původu, tvrdili, že vypadly z nákladáku. I přes varování její sestry, aby se nezaplétala s Triádami, Suyin se dostala v roce 142 AG do krádeže, ve které řídila Satomobil. Za vozidlem se okažimtě vydala Lin, která obdržela hlášení ze sídla policie ohledně kriminálního činu. Všichni tři účastníci byli zatčení, ovšem záznamy o zatčení Suyin byli okamžitě zničené Náčelnicí Toph Beifongovou, která se obávala o svou reputaci, když bude mít dceru ve vězení. Na instrukce své matky tak Suyin opustila Terra Triádu, stejně jako Republic City.

Zajímavosti

  • Triáda je referencí na americké gangstery z 20. let minulého století.
  • Terra je latinské slovo pro Země.