Napsal Zechy | Zveřejněno 08. 09. 2016

V seriálu je Avatar Roku duchovním vůdcem Avatara Aanga, se kterým se díky meditaci může kdykoli spojit a je to také Avatar před Aangem. Jeho příběh je z části také vysvětlením začátku války a Zukova vnitřního rozpolcení.

Avatar Roku byl celoživotním přítelem prince národa ohně a budoucího pána ohně Sozina, se kterým měl hodně společnýho a to včetně narozenim. V den jejich 16 narozenin přicházejí za Rokem mudrci ohně, aby mu oznámili jeho poslání Avatara a poslali do světa, aby se naučil ovládat ostatní živly. Před svým odchodem obdržel od Sozina na památku a na znamení jejich přátelství královský klenot - „korunu“ určenou pro korunního prince Národa ohně.

Učením ovládání ostatních živlů stráví Roku 12 let, na konci tohoto výcviku je ovšem plně uvědomělým Avatarem. Po návratu domu se Roku žení s ženou do které byl zamilován celý život, v tento den mu také Sozin oznámí své plány do budoucna.

Sozin si na svatbě veme Roka bokem a vykládá mu o osudové shodě toho, že se znají – jemu bylo souzeno stát se pánem ohně a ikdyž o tom ani jeden nevěděli, Rokovi bylo souzeno být Avatarem. Sozin pokračující s tím, že má v rukách nejmocnější říši v historii, která stále prosperuje a lidi jsou štastní oznamuje Rokovi svůj plán – „Rozšířit prosperitu a štěstí“ za hranice národa ohně a chce, aby mu byl Roku v tom nápomocen, ten ovšem jeho plán odmítá s tím, že národy mají zůstat tak jak jsou – čtyři.

Po této události se oba spolu nevidí do chvíle kdy Roku objeví kolonie Národa ohně – zajatá města Království země, Roku tedy letí do královského paláce, kde se Sozina ptá jak si dovoluje okupovat města Království země, ten se však k němu chová jako k drzému občanovi Národa ohně a vysvětluje mu, že musí být loajální především ke svému národu. Roku prosí Sozina aby to nedělal a nechal toho, čímž také ukončuje jejich přátelství, nacož Roku odchází. Během jeho odchodu ho ovšem Sozin „překvapí“ úderem ze zadu, Roku tak zničí místnost královského paláce a Sozinovi zavěšenému na kamenném stožáru dává výstrahu, aby nepřekračoval své pravomoce a příště to nemusí skončit tak milosrdně. Po tomtom aktu se spolu 25 let nevidí.

Vidí se až ve chvíli, kdy Rokův ostrov zasáhne výbuh sopky, ve své závěti se pán ohně Sozin vyjadřuje k této události:
„Rokův ostrov byl přes sto mil daleko, i tak jsem cítil jeho chvění, v životě jsem neviděl větší přírodní katastrofu.“
Roku se snaží bojovat se sopkou a zachránit tak svůj domov i obyvatele ostrova, na což mu na pomoc přiletí Sozin. Spolu sice chvilku vyhrávají nad sopkou, ale boj nemá dlouhého trvání, když nakonec Sozin a Roku musí od sopky utíkat.

 

Během útěku je totiž Roku zasažen proudem toxických plynů a Sozin ho umírajícího opouští se slovy:
„Bez tebe jsou najednou všechny mé plány reálné.“
Roku tak umírá v „objetí“ svého draka Fanga. Po jeho smrti se dle Avatarského koloběhu zrodí Avatar mezi vzdušnými nomády, což je Sozinův cíl po příletu komety.

Zajímavosti

  • Rokův příběh je na živo ukázán Aangovi při jeho domluveném setkání s Rokem ve světě duchů jakožto jedna z menších pomůcek k poražení Pána ohně. Dle slov Roka: „Pouč se z minulosti a našich chyb.“
  • Avatar Roku byl přítelem mnicha Gyatsa stejně jako Aang, z přenesení z tohoto přátelství k Aangovi bylo vyřčeno v Avatarovi moudro, že přátelství může být delší než lidský život.
  • Avatar Roku i Pán ohně Sozin jsou pradědy prince Zuka a jejich konflikt je přenesem do Zukova vnitřního rozpolcení. Dle slov jeho strýce Iroha je to jeho dědictví, díky kterému může ukončit válku a očistit tak hříchy Národa ohně.
  • Rokův drak Fang byl první s kým Aang mohl navázat ve světě duchů kontakt.