Ve světě duchů, tvé emoce se stávají tvou realitou - Obzvlášť, když jsi Avatar, protože Ty jsi most mezi dvěma světy.

- Iroh ke Koře.

Související kategorie


Napsal Ma Tiang | Zveřejněno 24. 11. 2017

Duchovní svět je paralelní realita, která koexistuje vedle materiálního světa. Je domovem různých duchovních nadpřirozených entit, často ztělesňující různé aspekty života a přírody. 

Před rokem 171 AG bylo nesmírně obtížné pro obyčejného člověka se do Světa duchů dostat a naopak, pro duchy bylo téměř nemožné se dostat do fyzického světa - když už se to nějakému duchovi povedlo, musel se vzdát své nesmrtelnosti. Nejlepší doba pro vstup do Světa duchů a naopak je doba slunovratu. V materiálním světě existují místa, která slouží jako mosty do Světa duchů, jako například Oáza duchů na severním pólu. 

Jedině Avatar dokáže vědomě a zcela samovolně cestovat do obou světů a je jediným duchovním mostem mezi nimi.

Do roku 171 AG byly portály na severním a jižním pólu uzavřené, v tentýž roce je však Avatar Korra otevřel, čímž se duchové dostali do fyzického světa. V roce 174 AG vznikl třetí portál, tentokrát v srdci Republic City z obrovského kanonu na duchovní energii pocházející z Království země. Umístění nového portálu vyvolávalo rozpačité myšlenky, neboť lidé nebyli nijak zvlášť nadšení z toho, že žijí po boku duchů.

Historie

Poté, co Avatar Wan uzavřel portály v roce 9 829 BG, se Duchovní svět a materiální svět staly dvěma oddělenými realitami spojenými pouze několika málo mosty. Jediný člověk, který kdykoli a jakkoli mohl bezpečně vstupovat do Světa duchů a zpět, byl Avatar, který v Duchovním světě často hledal odpovědi na své otázky. Bohužel po otevření portálu v Jižním vodním kmeni do Světa duchů vstoupilo mnoho lidí s temnými úmysly, jako například náčelník Unalaq, který přinesl "hněv a zlobu". Tyto negativní energie byly posíleny během Harmonické konvergence v roce 171 AG, kterou využil temný duch Vaatu ke svému vysvobození ze Stromu času. Po jeho porážce se Avatar Korra rozhodl portály neuzavřít, aby lidé a duchové opět žili po svém boku. 

V roce 174 AG byl vytvořen nový portál z obrovské nahromaděné energie z révy duchů kanonem Království země a energií Avatara Korry. Po ukončení invaze Kuviry a její armády tento portál posloužil jako brána Korry a Asami do Světa duchů, kde strávily krátkou dovolenou. Když se však vrátily, zjistily, že pozemky okolo portálu v Republic City vlastní Wonyong Keum, který své vlastnictví využil k pořádání exkurzí do Duchovního světa. Mnoho duchů se  proti tomu bouřilo a pár dračích úhořů prosilo Korru, aby vstupy zase uzavřela.

Známí duchové

Duchové ve svém světě mají buď dobrou, nebo temnou energii, podle toho, jestli získali svou podstatu v Harmonické konvergenci od Raavy, nebo Vaatua; většina duchů připomíná nějaký aspekt přírody. Občas může nějaký člověk překonat smrt a stát se též duchem - a tím pádem se stát nesmrtelným. Mezi dobrou a temnou energií panuje zvláštní vztah, neboť ani jeden nemůže bez druhého existovat. I když jeden porazí druhého, nakonec se vždy po čase vrátí.

 • Duch Aye-aye: duch připomínající lemura, kteří ztřežil Oázu duchů v Pustině duchů a byl dobrým přítelem prvního Avatara Wana.
 • Duch paviána: opičí duch, jehož náplní života je meditování.
 • Bum-Ju: vážkozajíc, který se stal partnerem Bumiho ve Východním vzdušném chrámu,
 • Modronosý kudrnáč: duch, jehož tvář ukradl Koh, Zloděj tváří, ještě před příchodem Avatara Aanga.
 • Temní duchové: duchové, jejíž podstata byla obrácena na temnou stranu.
 • Ptakodračí duchové: chimérické obludy, často sídlící na vrcholkách hor.
 • Dračí duch úhoře: duch, který ochraňoval Pustinu duchů v Republic City.
 • Fang: drak Avatara Roku, který zemřel se svým pánem během běsnění sopky. Může telepaticky komunikovat s lidmi z fyzického světa, ale jako ostatní duchové, je i on nehmotný a většinou neviditelný. 
 • Duch mlhy: duch tvořící Mlhu ztracených duší. Má schopnost ovlivňovat mysl toho, kdo do jejích spárů zabloudí a nechává je bloudit v temných vzpomínkách.
 • Žaboduch: obojživelný duch, který - jako spousta dalších duchů - se stal temným po působení Vaatua.
 • Generál Starelezo: obrovský duch, který chránil lady Tienhai ještě před příchodem Raaviny éry, která se často pohybovala po dnešním pobřeží Království země. Generál Starelezo má schopnost na sebe brát brnění, aby zvýšil svou sílu a nebezpečnost.
 • Duchovní strážci: chiméričtí duchové, k nalezení poblíž hor.
 • Hei Bai: obvykle v podobě krotké pandy, může se však proměnit na běsnící černobílé monstrum. Strážil les poblíž vesnice Senlin, kterou napadal, když jeho les zničil požár. Později pomáhal Avataru Aangovi při cestě do Světa duchů. 
 • Iroh: vzhledem k jeho silnému duchovnímu spojení se po smrti odebral do Světa duchů, kde pak mnoha duchům servíroval čaj. 
 • Kemurikage: duchové, kteří strašili válečníky na ohnivých ostrovech. Stali se součástí známé legendy Národa ohně, kdy odešli ze smrtelného světa a strašáky dětí - "pokud nebudou hodné, odnesou je kemuikageové".
 • Přívětiví duchové: duchové obývající Oázu duchů v Pustině duchů. Jako první cítili soucit s Avatarem Wanem,
 • Hledači moudrosti: duchové připomínající lišky, kteří pomáhali Wan Shi Tongovi při jeho budování knihovny - hledali a přinášeli knihy a spisy z celého světa.
 • Koh, zloděj tváří: starobylý a velice zlomyslný duch, který s oblibou kradl obličeje, pokud oběť v jeho přítomnosti projevila emoce. Jako jeden z nejstarších duchů je velice chytrý a schopný předvídat budoucnost. Avatar Kuruk ho nenáviděl, neboť ukradl tvář jeho milované snoubenky Ummi.
 • May-Jim: žabovitý duch se dvěma hlavami. Ženská hlava se jmenuje May a mužská Jim.
 • Vosí můry: můrovití duchové, velice se vyznačují tím, že jsou na straně světla.
 • Matka obličejů: obří ženský duch, jenž má kolem krku spoustu prázdných obličejů, které rozdává všem možným tvorům. 
 • Paní s hlinkou: duch řeky Jang Hui, kde ji lidé uctívali a stavěli sochy. Byla dřív člověkem, ale díky svému silnému duchovnímu spojení se stala duchem. Vyjádřila svoje dík Kataře, která vyčistila zamořenou řeku, z které prchla. 
 • Princezna Yue: když byl Tui zabit admirálem Zhaem, Yue obětovala svůj život, aby ho navrátila Tuiovi. Kvůli tomu, že byla narozena právě díky němu, se stala novým duchem měsíce.  
 • Raava: velký duch světa, dobra, míru a rovnováhy světa. Už od prvopočátku bojovala se svým protějškem, duchem Vaatu, dávno před tím, než ho podvedený Wan z Raaviných spárů osvobodil.  
 • Kamenný duch: obrovský duch, jehož tělo je z kamene. 
 • Lady Tienhai: obrovský duch, který byl blízkým přítelem svého opatrovníka generála Stareleza. Byla fascinována lidmi a jejich chováním, do doby, než zapříčinili její smrt. Nicméně lidé si jí stále připomínají pořádáním svátků na její počest.
 • Tui a La: jsou jedněmi z nejstarších duchů, existují již od raného prvopočátku. Jako duchové oceánu a měsíce se jako první duchové vůbec odhodlali se vzdát své duchovní nesmrtelnosti a přejít do materiálního světa. Tui a La byli vůbec první vládci vody.
 • Vaatu: velký duch zla, temnoty a chaosu ve světě a první prolomitel bariéry oddělující svět duchů a lidí. Od začátku se snažil vyhnout Raavě, která se ho vermomocí snažila vždy uvěznit. 
 • Wan Shi Tong: má podobu obrovské černobílé sovy, která přenesla obrovskou knihovnu ze Světa duchů do světa lidí, konkrétně do pouště Si Wong. Využívá duchy Hledače moudrosti, aby Wan Shi Tongovi nosili svazky a knihy z celého světa. Původně byla knihovna přístupna všem lidem, ovšem po té, co znalosti z knihovny využili pro válčení, ji Wan Shi Tong pohřbil pod písek. 
 • Vlkoduch: je obrovský duch s výrazným obličejem na hrudi. Tento duch se snažil zastavit Tým Avatar, když se snažil dostat do vesnice Hira´a. Dokáže polykat oheň a vrhat vosí můry.

Známí návštěvníci Duchovního světa 

Zajímavosti

 • v Duchovním světě není voda
 • duch může vstoupit do lidského těla, ale pokud je v něm moc dlouho, zabije ho. Ale vždy, když duch vstoupí do lidského těla, člověk pak nabere nějakou fyzickou vlastnost toho, kdo se do něj dostal. Například to postihlo Yaoa, přítele Wana, nebo lovce, do kterého vstoupil Aye-aye.
 • spousta duchů má své pravé protějšky, jako například Tui a La, Vaatu a Raava, Koh a Matka tváří
 • aby vládce mohl používat své schopnosti, musí být v Duchovním světě přítomen fyzicky, tedy projít jedním ze tří portálů
 • Wan je první známý člověk, který se dostal do Světa duchů
 • v Duchovním světě gravitace působí všelijak, například všichni ve Wan Shi Tongově knihovně mohli chodit různými cestami, i když by normálně spadli
 • neviditelný duch se může ve Světě duchů teleportovat kamkoli jen chce
 • jídlo ve Světě duchů nemá sebemenší vliv na váhu člověka
 • lidská duše může být  v Duchovním světě jen krátkou dobu. Delší čas způsobuje napětí fyzického těla a nevyhnutelně i smrt. 
 • tvůrci plánovali celkem čtyři základní portály do Duchovního světa. Nakonec došli k závěru, že by takové množství bylo matoucí.
 • Duchovní svět není posmrtné místo. Duchem se člověk stane jen, když za svého života nabyl velkého duchovního spojení - ti pak dokáží překonat smrt a odejít do Světa duchů. Tyto duše se pak ale stávají čím dál vybledlejší, neboť vzpomínky na onu osobu v materiálním světě se postupně vytrácejí. Proto se například Iroh zdá skutečnější, než Paní s hlinkou.