„Vzdušní nomádi se oddělili od světských zvyků a našli mír a svobodu.“

— Iroh Zukovi při povídání o jednotlivých národech v díle "Trpké úsilí"

Aktuálně zde není žádný článek.