„Vzdušní nomádi se oddělili od světských zvyků a našli mír a svobodu.“

— Iroh Zukovi při povídání o jednotlivých národech v díle "Trpké úsilí"

Související kategorie


Ostrov vzdušného chrámu

Napsal Ma Tiang | Zveřejněno 01. 08. 2017

Ostrov vzdušného chrámu leží poblíž pobřeží Republic City v zálivu Yue Bay. Vzdušný chrám na tomto ostrově postavil sám Avatar Aang - je to domov jeho syna Tenzina, snachy Pemy a čtyř vnoučat, Jinory, Ikki, Meela a nejmladšího Rohana, stejně tak jako pro vzdušné akolyty. Na ostrově žijí ale i vzdušní bizoni a okřídlení lemuři. 

Číst článek →Západní vzdušný chrám

Napsal Ma Tiang | Zveřejněno 20. 07. 2017

Západní chrám je jeden ze čtyř původních chrámů vzdušných nomádů a jeden ze dvou, který obývaly výlučně ženy. Nachází se v horách severně od Národa ohně a je pozoruhodný tím, že na rozdíl od ostatních tří původních chrámů je postaven pod útesem hory a stavba věží budí dojem, že chrám je postaven vzhůru nohama. Konstrukce chrámu umožňuje proudit větru i do nejzazších pokojů, což je ideální pro vzdušné nomády. Právě tento chrám byl rodištěm a domovem Avatarky Yangchen. 

Číst článek →


Východní vzdušný chrám

Napsal Ma Tiang | Zveřejněno 09. 07. 2017

Východní chrám jeden ze čtyř původních chrámů vzduchu vzdušných nomádů a jeden ze dvou, který obývaly výlučně ženy. Byl považován za nejduchovnějších chrám ze všech čtyř. I on byl vyvražděn během genocidy vládců vzduchu Národem ohně v roce 0 AG, později se však chrám stal domovem guru Pathika, který učil Avatara Aanga ovládání avatarského stavu. O sedmdesát jedna let později se v chrámu učila Avatar Korra jak vstoupit do světa duchů. 

Číst článek →


Severní vzdušný chrám

Napsal Ma Tiang | Zveřejněno 07. 07. 2017

Severní chrám je jeden ze čtyř původních chrámů vzdušných nomádů a jeden ze dvou, který obývali výlučně muži. Nachází se v horách podél severního pobřeží Království země. Stejně jako tři ostatní vzdušné chrámy, i Severní byl vyvražděn Národem ohně, i když později se v chrámu ubydlelo pár uprchlíků z Království země v čele s vynálezcem, kterým zničila jejich domov povodeň. V chrámu se díky vynálezci konal velice významný tenchnologický pokrok. 

Číst článek →


Jižní vzdušný chrám

Napsal Ma Tiang | Zveřejněno 06. 07. 2017

Jižní chrám se nachází v pohoří Patoli, je jeden ze čtyř původních chrámů vzdušných nomádů a jeden z dvou, které obývali výlučně muži. I přesto, že chrám měl být přístupný pouze pro nomády na vzdušných bizonech, se Národu ohně podařilo vyvraždit celou populaci chrámu v průběhu genocidy vzdušných nomádů. Chrám zůstal opuštěný po celou dobu trvání stoleté války, alespoň část původní slávy mu navrátili až vzdušní akolyti, kteří se rozhodli usadit v chrámu a obnovit kulturu vzdušných nomádů. 

Číst článek →